Aktualne ogłoszenia w gablocie przed kościołem. Przerwa techniczna w lipcu.