Ks. dr Wojciech Murkowski – kanonik, dziekan, ur. 1950, wyświęcony w 1976, ustanowiony w roku 1997.
Telefon: 061 811 10 04