Ewangelia wg św. Marka 8,14-21.

Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden chleb mieli ze sobą w łodzi.

A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów.

Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków,