Ewangelia wg św. Mateusza 19,16-22.

Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.