Ewangelia wg św. Mateusza 19,3-12.

I rzekł: “Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”.