Rok Pański 2017!

Całą naszą wspólnotę parafialną w Roku Pańskim 2017, przeżywając go pod hasłem „IDŹCIE I GŁOŚCIE”, w 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie zawierzam Chrystusowi Panu przez Niepokalane Serce Maryi. Niech Pan Nam błogosławi!  ks. Prob. Tomasz Woźniak

Odszedł do wieczności

dsc0259815.11.2016 odszedł do Pana nasz proboszcz śp. ks. Wojciech Murkowski. 

Wprowadzenie ciała do kościoła p.w. N S NMP w Czerwonaku odbyło się 18.11.2016 o godz. 19.00.

Msza pogrzebowa celebrowana była w sobotę 19.11.2016 o godz 11.00 w kościele p.w. N S NMP w Czerwonaku, a następnie pogrzeb na cmentarzu w Czerwonaku.

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył  ks. bp. Grzegorz Balcerek.

RIP

Poświęcenie płyty nagrobnej księdza Proboszcza Wojciecha Murkowskiego miało miejsce w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 23 kwietnia o godz. 15:00.

Zapisz

Kościół pw. Jezusa Chrystusa Światłości Świata

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW niedzielę 04.12.2016 roku odbyło się wielkie wydarzenie w naszej parafii, długo zresztą wyczekiwane. Tego dnia o godz. 13.00 ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki dokonał poświęcenia Kościoła Filialnego p.w. Jezusa Chrystusa Światłości Świata znajdującego się za osiedlem 40-lecia PRL. Było to wielkie wydarzenie dla naszej wspólnoty. W uroczystości poświecenia naszej nowej parafialnej świątyni wzięła udział bardzo liczna grupa Parafian, Władze Gminy Czerwonak, i Władze Powiatu. Od tego też dnia w nowej świątyni są odprawiane Mszę św.
Msza św.jest odprawiana w niedziele i uroczystości o godz. 19:00.

Układ Mszy świętych w naszej parafii jest następujący:

8:00 – Kościół Parafialny

10.00 – kościół Parafialny

11.30 – Kościół Parafialny

17.00 – Kościół Parafialny

19.00 – Kościół Filialny

Ten układ zostaje zachowany do momentu, aż do naszej parafii zostanie skierowany nowy ks. wikariusz.
Bóg niech będzie uwielbiony w tym wielkim dziele jakim jest świątynia zbudowana na Jego chwałę i ku pożytkowi duchowemu naszej wspólnoty parafialnej.

Dekret Powizytacyjny

herb_biskupa

DEKRET POWIZYTACYJNY

            Z mandatu Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Dr. Stanisława Gądeckiego, stosowanie do kanonu 396 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przeprowadziłem w dniach 15 i 16 maja 2016 roku wizytację kanoniczną w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Czerwonaku w dekanacie czerwonackim.

Rozbudowa obrzeży miasta Poznania sprawiła, że parafia w czerwonaku, która powstała w niezbyt odległym czasie, bo w 1978 roku, stała się w następnych latach parafią-matką dla kolejnych nowych parafii. Rosnąca liczba mieszkańców, a także zachodzące na tym terenie zachodzące wielorakie zmiany, postawiły przed kapłanami nowe zadania. Podejmowali je kolejni księża proboszczowie oraz wspierający ich księża wikariusze, przy współpracy z parafianami, którzy odnajdywali swoje miejsce w życiu parafialnym w nowej rzeczywistości. Przed dziewiętnastu laty obowiązki duszpasterskie w Czerwonaku podjął Ksiądz Kanonik dr Wojciech Murkowski, który widząc rosnące potrzeby dążył do powstania na terenie objętym granicami parafii kolejnego Domu Bożego, który ułatwiłby wiernym szczególnie uczestnictwo w Eucharystii. Szczęśliwie w gronie parafian znalazła się osoba, która w sposób zasługujący na wielkie uznanie stanęła przy boku Księdza Proboszcza w realizacji potrzebnego dzieła. W ten sposób budowa mogła postępować, mimo pogarszającego się, niestety, stanu zdrowia Księdza Kanonika. Wyrażając przekonanie, że w ciągu najbliższych kilku tygodni nowa świątynia zacznie funkcjonować, bardzo serdecznie dziękuję Księdzu Kanonikowi za podjęte dzieło, a znanej parafianom Osobie, za wielką pomoc w doprowadzeniu do szczęśliwego – ufam – końca. Nowy Dom Boży będzie służył szczególnie parafianom z pobliskiego osiedla, a także zapewne mieszkańcom osiedlającym się w sąsiedztwie, na dotychczasowych obrzeżach parafii Owińska.

Słowa podziękowania kieruję również pod adresem Księdza Wikariusza Wiktora Łakomego, a także jego poprzedników, za ofiarną służbę kapłańską, której wymaga też stan zdrowia Księdza Proboszcza.

Radując się tym, czego dotąd dokonano w parafii i tym, co zastałem w niej w czasie wizytacji, z myślą o najbliższej przyszłości przekazuję poniższe szczegółowe wskazania powizytacyjne.

 

WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE

1.Archidiecezjalny Program Duszpasterski kładzie szczególny nacisk na rozwijanie katechezy dorosłych i to zadanie winno stanowić bardzo ważne miejsce w parafialnej pracy duszpasterskiej. Realizacja tego zadania, obok wyzwań stających przed kapłanami, wymaga przygotowania osób w Szkole Katechistów, które będą współpracować w tej dziedzinie z księżmi, wznosząc własne doświadczenie i życiowe świadectwo.

 

 1. jedną z form katechizowania dorosłych, przy udziale wspomnianych katechistów, są spotkania z rodzicami przed udzieleniem sakramentów świętych ich dzieciom, a więc przed Chrztem świętym, przed Pierwszą Komunią świętą oraz przed Bierzmowaniem. Stosowane materiały pomocnicze dla tej pracy zostały przygotowane i są dostępne. Pragnę przypomnieć, że zgodnie z postanowieniem Księdza Arcybiskupa Metropolity w bieżącym roku należy wprowadzić przynajmniej dwie katechezy dla rodziców przed Chrztem dziecka. Rodziców proszę, by widzieli w tym nie dodatkowy ciężar, ale ofiarowaną im przez wspólnotę pomoc w należytym wypełnieniu spoczywających na nich obowiązków.
 2. Dla rodziców pozostałych dzieci i młodzieży, to znaczy tych, którzy nie przygotowują się do sakramentów świętych, należy również urządzić w parafii spotkania przynajmniej dwa razy w roku. Zdaję sobie sprawę, iż pewna część rodziców może uważać, że jest pochłonięta pracą, mimo to nie należy się zniechęcać – wymaga tego dobro dzieci, jak i samych rodziców. Rodziców proszę, by mimo obowiązków związanych z pracą zawodową, korzystali z możliwości pogłębienia rozumienia wiary i życia chrześcijańskiego, jakie stwarza dla nich parafia.
 3. Przygotowanie młodzieży do Bierzmowania prowadzić należy nadal przez trzy lata. Rodziców proszę, by wspierali w tym kapłanów i współpracujące z nimi osoby, z myślą o dobru swoich córek i synów.
 4. Niedawny Synod Biskupów w Rzymie zwrócił uwagę, że należy też inaczej zorganizować katechezę związaną z sakramentem małżeństwa, podkreślając znaczenie towarzyszenia małżonków nieco starszych, których potrafią się dzielić własnym doświadczeniem z młodymi małżonkami przez kilka lat po ślubie. Są to wezwania dyktowane przez zmieniające się warunki i trendy obyczajowe, dlatego dla dobra trwałości rodzin trzeba je podejmować.
 5. Dużo uwagi poświęcać należy służbie liturgicznej, prowadzą systematyczną pracę formacyjną. Rozwijać również współpracę z rodzicami tej młodzieży.
 6. Potrzebne jest zorganizowanie grupy duszpasterskiej dzieci, którą można prowadzić w oparciu o doświadczenia i materiały Eucharystycznego Ruchu Młodych.
 7. Aktywna młodzież skupić w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Stowarzyszenie niech pomaga młodym przygotować się do życia chrześcijańskiego, nawet gdyby zmienili w przyszłości miejsce zamieszkania.
 8. Parafialny Zespół Caritas niech kontynuuje swoją pracę, zwracając także uwagę na potrzeby duchowe parafian.
 9. Pamiętając o miejscu jakie zajmuje modlitwa w życiu chrześcijańskim, należy rozwijać wspólnotę Żywego Różańca. Dodatkowym motywem w tej sprawie niech będzie to, że parafii patronuje niepokalane Serce Matki Bożej, którego kult związany jest w sposób szczególny z modlitwą różańcową.
 10. Wydaje się, że w tym środowisku parafialnym znajdują się osoby, które potrafią się włączyć w działalność Akcji Katolickiej. Podjąć trud założenia oddziału w parafii.
 11. Propagować należy systematycznie czytelnictwo prasy katolickiej, zwłaszcza Przewodnika Katolickiego.
 12. Pogłębione życie religijne pomaga tez lepiej rozumieć potrzebę kapłanów. Wyrazem tej troski będzie powołanie do życia Parafialnego Koła Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.
 13. w rozeznawaniu problemów parafialnych, a także w koordynowaniu działań różnych wspólnot w parafii winna pomagać Parafialna Rada Duszpasterska. Ona też niech ma na uwadze zadania wskazywane przed Archidiecezjalny Program Duszpasterski.

 

 

WSKAZANIA MATERIALNO-ADMINISTRACYJNE

 1. Doprowadzić należy do oddania do użytku nowego kościoła filialnego.
 2. Należy podpisać umowy o wolontariacie z osobami pomagającymi w parafii.
 3. W dalekiej perspektywie należy zastanowić się nad możliwością nowej aranżacji prezbiterium kościoła parafialnego, szczególnie przez jego obniżenie. Przy rezygnacji z salki pod zakrystią, która nie jest niezbędna, wydaje się to możliwe.

 

Na koniec Księdzu Kanonikowi i Księdzu Wikariuszowi oraz Parafianom, którzy ich wspierali dziękuję serdecznie za przygotowanie wizytacji.

Wszystkim parafianom życzę, by cieszyli się z faktu przynależenie do grona uczniów Jezusa Chrystusa i pogłębiając własną wiarę, chcieli dzielić się nią z poszukującymi i zagubionymi.

Szczególne na te właśnie zadania z serca błogosławię.

 

 

Biskup Zdzisław Fortuniak

Biuro Parafialne w trakcie wakacji

Biuro ParafialnePodajemy godziny i dni otwarcia Biura Parafialnego w trakcie wakacji. Jeśli zdarzy się pilna sprawa proszę się kontaktować w zakrystii po Mszy Świętej.

Data dzień godziny
02.07 Sobota 10.00 – 11.00
05.07 Wtorek 19.00 – 20.00
21.07 Czwartek 19.00 – 20.00
23.07 Sobota 10.00 – 11.00
28.07 Czwartek 19.00 – 20.00
04.08 Czwartek 19.00 – 20.00
13.08 Sobota 10.00 – 11.00
20.08 Sobota 10.00 – 11.00
27.08 Sobota 10.00 – 11.00