Intencje Mszalne

I N T E N C J E     M S Z A L N E

Niedziela 13.10.2019r., 28 niedziela zwykła, 19 Dzień Papieski

08:00 – + Genowefę Kaczmarek

10:00 – z podz. za otrzymane łaski i o Boże błogosławieństwo w rodzinie

11:30 – + Antoninę, Mariana Derkowskich

17:00 – + Romana Niedzielskiego /od żony i dzieci/

19:00/KF/ – + Stefanię Bykowską /od siostry Wandy/

20:15 – NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE /ostatnie w tym roku/

 Poniedziałek 14.09.2019r.

18:00 – + Romana Prycę i zm. z rodziny

18:00 – + Bolesława Stachowiaka /7r.śm./ Włodzimierza Lisa  /od  żony  i  siostry    z rodziną/

Wtorek 15.10.2019r., św. Teresy od Jezusa, dz. i doktora Kościoła

18:00 – + Izabelę Przedwojską /od męża i dzieci/

18:00 – + Eugenię Wierzbicką /od Haliny i  córek z rodzinami/

Środa 16.10.2019r., św. Jadwigi Śląskiej

09:00 – w intencji Parafian o wzrost wiary i nawrócenie pogubionych w wierze, chorych i cierpiących, za dobroczyńców i ofiarodawców, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za zmarłych Parafian o dar nieba oraz podziękowań  i próśb zanoszonych przez Niepokalane Serce Maryi w czasie całodziennej adoracji

18:00 – + Antoniego Janas /od rodziny Radzkich z Klin/

18:00 – + Halinę i Jana Malinowskich oraz Teresę Prętką

Czwartek  17.10.2019r., św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika

18:00/KF/ – + za  zmarłych  Przyjaciół Misji  /Jana,  Jadwigę  Bubacz,  Marię  Mocydlarz, Weronikę Graczyk, Gabrielę  Jakubowską i  Katarzynę Antoniów

18:00/KF/ – + Jadwigę, Antoniego Zmyślnych

Piątek  18.10.2019r., święto św. Łukasza Ewangelisty

18:00 – + Władysława Rybarczyka

Sobota 19.10.2019r., bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana

16:30 – w int. Marii i Henryka Janickich /50r. ślubu/

18:00 – + Iwonkę Geneja /5r. śm./

18:00 – + Franciszka, Kazimierza, Katarzynę Korzep, Zofię, Feliksa Ewertowskich

Niedziela 20.10.2019r., 29 niedziela zwykła, 

08:00 – + Irenę, Hieronima Biskupskich

10:00 – w int. Marii i Tadeusza /40r. ślubu/ i Barbary /30r. urodzin/

11:30 – + Alicję, Mieczysława Bajko

17:00 – + Jana, Józefę Radomskich, Pelagię, Wojciecha Radomskich, Romana, Helenę Wiciak

19:00/KF/ – + Władysława Rybarczyka /od rodz. Skrzypczaków i Śramów/