Intencje Mszalne

I N T E N C J E      M S Z A L N E

Sobota 10.07.2021r.

18:00 – + Teresę, Mieczysława Kabacińskich

Niedziela  11.07. 2021r.,  15 zwykła

08:00/KF/ – w int. Anny i Mariana /35r. ślubu/

10:00 – + Dariusza Malinowskiego

11:30 – + Bożenę Zborowską /od męża/

19:00 – + Annę, Juliana Obłąk

Poniedziałek 12.07.2021r., św. Brunona z Kwerfurtu, bpa i męczennika

18:00 – + Kazimierza Brzoska /od syna Jacka z małżonką/

18:00 – + Wiesława Łopińskiego /od Zofii i Józefa Matuszewskich/    /poza parafią/

Wtorek 13.07.2021r., św. pustelników Andrzeja Świerada i Benadykta

11:00 – + Maksymiliana Matelskiego /pogrzebowa/

18:00 – + Henryka Wilczyńskiego

18:00 – + Ewę Glaeser /od męża/    /poza parafią/

Środa  14.07.2021r.

18:00 – + Włodzimierza Lisa /od córki z rodziną/

Czwartek 15.07.2021r., św. Bonawentury, bpa i doktora Kościoła

18:00/KF/ – + Jana Sprucińskiego /14r. śm.,/ i zmarłych z rodziny

18:00/KF/ – w int. Julii o Bożą opiekę i łaskę zdrowia /poza parafią/

Piątek 16.07.2021r., NMP z Góry Karmel

18:00 – + Onufrego Naparty /od córki Katarzyny z rodziną/

Sobota 17.07.2021r.

18:00 – + Marię, Henryka Czarneckich i zm. z rodzin Czarneckich i Polcynów

Niedziela  18.07. 2021r.,  16 zwykła

08:00/KF/ – + Walentynę, Kazimierza, Ryszarda, Mieczysława Kamińskich i Bogdana Fechnera

10:00 – + Stefana, Jana , Antoniego, Pelagię, Józefę Michałczyk

11:30 – + Władysława Kulińskiego /od syna z rodziną/

19:00 – + Barbarę Belter /od siostry z rodziną/

Poniedziałek 19.07.2021r.

18:00 – + Barbarę Piotrowską /od męża/

Wtorek 20.07.2021r.

18:00 – + Halinę Hańczak /od rodziny Woźniaków/

 Środa  21.07.2021r.

18:00 – + Jana Sprucińskiego /14rśm./, Krzysztofa Bosackiego /od rodz. Sprucińskich/

Czwartek 22.07.2021r., Święto św. Marii Magdaleny

18:00/KF/ – + Wojciecha Koralewskiego

Piątek 23.07.2021r., św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

18:00 – + Apolonię, Leona Linke i zm. z rodziny

 Sobota 24.07.2021r., św. Kingi, dziewicy

18:00 – + Hannę, Kazimierza Jazikowskich

Niedziela  25.07. 2021r.,  17 zwykła, Światowy dzień dziadków i osób starszych

08:00/KF/ – + Juliannę, Wincentego Domańskich i Jana Karolińskiego

10:00 – + Władysława Fraszewskiego

11:30 –  + Krystynę, Teofila, Łukasza Pospychałów

19:00 – + Czesława Smuszkiewicza /od żony, w 56 r. ślubu/