Ogłoszenia parafialne

             O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E
                                     NIEDZIELA    30   ZWYKŁA                                      25.10.2020r. 

             

Z racji nowych wytycznych związanych z sytuacją epidemiczną we Mszach św. w Kościele Parafialnym może uczestniczyć max 60 osób. W Kościele Filialnym max 50 osób. Przypominamy i prosimy, abyśmy w czasie Mszy św. i nabożeństw   w duchu odpowiedzialności za siebie nawzajem pamiętali o założonych maseczkach  i zachowaniu dystansu.

  1. W tym tygodniu:

–  w środę o godz. 17:40 Nowenna do MBNP i Jej Niepokalanego Serca.

–  w czwartek od godz. 20:30 do 21:30 –  adoracja  Pana  Jezusa /w  intencji  powołań i rodzin/ z możliwością spowiedzi św.

w niedzielę – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w każdą niedzielę.      Z racji obostrzeń sanitarnych nie będzie Mszy św. na cmentarzach. Zachęcamy, by w tych dniach indywidualnie nawiedzić i modlić się przy grobach  bliskich zmarłych.  

  1. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa różańcowe:

– od poniedziałku do piątku po Mszach św. wieczornych. W sobotę o godz. 17:30.   W tym tygodniu modlić się będziemy w intencji Parafian mieszkających na:  26.10.  /pon/ –  ul. Żurawia, ul. Krótka;  27.10. /wt /- ul. Dziewicza Góra, ul. Łąkowa;  28.10./śr/ -ul. Lazurowa, ul. Błękitna; 29.10./czw/ – ul. Gdyńska, ul. Źródlana;  30.10 /pt/- ul. Morenowa, ul. Zakątek; 31.10 /sb/ – w int. całej parafii

– w niedzielę /1 dziesiątka różańca po każdej Mszy św. w intencji całej parafii/,

 – dla dzieci  tylko we wtorek i piątek o godz. 17:00.

 3. Na ławkach wyłożone są kartki na wymienianki jednorazowe. To nasza polska tradycja ofiarowania modlitwy za zmarłych. Kartki możemy zabrać, wypełnić i od 1 listopada /do niedzieli 15 listopada/ wrzucać do skarbony przy okolicznościowej listopadowej dekoracji. Modlitwę za zmarłych z wymienianek rozpoczniemy od 2 listopada.

 

  1. Biuro parafialne będzie czynne tylko w czwartek.

  2.   Podziękowania:

–  za udział w uroczystościach pogrzebowych ks. kan. Kazimierza Sierpowskiego,

–  za złożone ofiary na składkę inwestycyjną  i wpłaty na konto parafialne,

–  za wszelką pomoc i prace przy naszych kościołach,

  1. Polecamy prasę katolicką: /Przewodnik Katolicki z modlitewnikiem “5 minut z Bogiem” i   Gość  Niedzielny/

  2. W zakrystii i biurze parafialnym przyjmujemy intencje Mszy św. na rok 2021.

  3. Zmarli: + Alojzy Szymański z ul. Zdroje. Pogrzeb odbył się w piątek i + Stefania Jarosz z os. Przylesie. Termin pogrzebu będzie  ustalany.   Wieczny odpoczynek...

ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH:

Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie papieża Franciszka, ustanawia    i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.

– Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze wzglądu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna  i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

                                                    DEKRET                                              o dyspensie w związku z obostrzeniami sanitarnymi

W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi podczas zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4mkw w strefie żółtej i 1 osoba na 7mkw w strefie czerwonej), udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej do czasu zniesienia ograniczeń. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęcam także, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Z racji nowych wytycznych związanych z sytuacją epidemiczną we Mszach św. w Kościele Parafialnym może uczestniczyć max 60 osób. W Kościele Filialnym max 50 osób. Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki przypomina i prosi, abyśmy w czasie Mszy św. i nabożeństw w duchu odpowiedzialności za siebie nawzajem pamiętali o założonych maseczkach i zachowaniu dystansu.