Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A       P A R A F I A L N E

NIEDZIELA    19  ZWYKŁA

09.08.2020r.

                                     

W tym tygodniu:

–   w środę o godz. 17:45 Nowenna do MBNP i Jej Niepokalanego Serca.

 w czwartek 13 dzień miesiąca /Dzień Fatimski/. Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o godz. 20:00. Nie ma wieczornej adoracji.

–  w sobotę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. o godz. 8:00 w Kościele Filialnym. W Kościele Parafialnym o godz. 10:00 i 11:30. Na każdej Mszy św. obrzęd błogosławienia ziół i kwiatów. Po Mszach św. można złożyć dobrowolną ofiarę na Caritas naszej Archidiecezji. Wieczorna Msza św. o godz. 18:00 już z niedzieli.

– w niedzielę /16.08/ Ks. Abp Metropolita prosi, by był to dzień solidarności z mieszkańcami Bejrutu przez dar modlitwy i wsparcia materialnego  po ogromnych zniszczeniach w wyniku eksplozji materiałów wybuchowych. Po Mszach św. zbiórka ofiar na ten cel.                                                                               Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla mieszkańców Bejrutu (1)

 

 1. Podziękowania:

wszystkim Pielgrzymom za  wspólne pielgrzymowanie po pięknym Roztoczu.   Za czas bycia razem, modlitwy, wypoczynku i duchowego umocnienia oraz złożoną ofiarę na cele parafialne /580zł./,

– za wszelką pomoc i prace przy naszych kościołach,

 

 1. Polecamy prasę katolicką: /Przewodnik Katolicki i Gość Niedzielny/.

 PRZYPOMINAMY:                                                                        – w lipcu i sierpniu Msze św.  w niedziele o godz. 8:00/KF/, 10:00, 11:30  i 19:00. Nie ma Mszy św. o godz. 17:00.  Biuro Parafialne czynne tylko w czwartek,

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki przypomina i prosi, abyśmy w czasie Mszy św.   i nabożeństw w duchu odpowiedzialności za siebie nawzajem pamiętali  o maseczkach i zachowaniu dystansu. Te obostrzenia nie zostały zniesione.          

Sakrament Bierzmowania będzie udzielony naszej młodzieży przez ks. Abpa Stanisława Gądeckiego w piątek 2.10.2020. Bardzo prosimy, aby Kandydaci do bierzmowania po 8 klasie zarezerwowali sobie sobotę 5 września na  obowiązkowy dzień skupienia od godz. 10:00 -16:00 w salce parafialnej.  

W SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI PRAGNĄ WSTĄPIĆ                                              

Wojciech Paszkiewicz,  parafia NSNMP w Czerwonaku

Dagny Łaniecka, parafia Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu /3/

Wojciech Durczak,  parafia Ducha św. w Kościanie

Anna Lewandowska, parafia NSNMP w Czerwonaku /2/

 

1. Udział w liturgii

Z dniem 30 maja br. przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych (obowiązkowe pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad oraz zachowanie bezpiecznego dystansu). Zniesienie liczby uczestników dotyczy także pogrzebów.

2. Dyspensa

Od niedzieli 7 czerwca obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla:

 1. osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,

 2. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

 3. osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Zachęcam usilnie wiernych do udziału w Mszach Świętych oraz do korzystania z sakramentu pokuty.

 1. Czas Komunii wielkanocnej

Przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Archidiecezji Poznańskiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika. Zachęcam gorąco Archidiecezjan, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

     

EDK – Ekstremalna Droga Krzyżowa /zawieszona/

Ekstremalna, bo trzeba pokonać minimum 40 km pieszo w nocy w zmiennych warunkach atmosferycznych, samotnie lub razem, ale w skupieniu bez zbędnych rozmów. EDK musi Cię zaboleć, byś mógł powiedzieć Bogu chce się z Tobą spotkać. Zapraszamy na spotkanie informacyjne o EDK w dniu 11.02.2020r. ok. godz. 18:30 (po Mszy św.) w salce parafialnej na którym opowiemy jak się przygotować. Omówimy szczegóły trasy Gniezno – Kicin oraz co zabrać oraz odpowiemy na pytania.

Czym jest dla mnie EDK. To czas, w którym moje myśli skierowane są tylko na Niego. Idąc w ciszy, w ciemności, w zimnie, próbuję sobie wyobrazić co Chrystus mógł czuć dźwigając krzyż za mnie, za moje grzechy. Moją wolną od codziennych spraw głowę (bo tak jest w czasie EDK) wypełnia tylko modlitwa. Nie myślę o kilometrach, które trzeba przejść, nie liczę ich, wiem, że Duch Św. zadziała i dam radę pokonać trasę. Bez Niego nie byłabym w stanie tego zrobić. Nie ukrywam, że przychodzi taki moment kiedy czuję zmęczenie fizyczne i ból. Ale czymże ono jest przy tym, co wycierpiał Jezus Chrystus? Idę dalej… podejmuję ten trud. Gdy dochodzę rano do kresu Drogi w moim sercu panuje wielka Radość, Boża Radość, która nadaje nowy wymiar mojemu życiu i daje siły na kolejny rok. Honorata
 
O EDK słyszałem już kilka lat wcześniej ale wydawało mi się to nieosiągalne … Jednak w 2019 było tak wiele uzbieranych ważnych intencji że wspólnie z żoną postanowiliśmy zawierzyć je właśnie wyruszając na drogi EDK. Jest to czas modlitwy w skupieniu i bez pośpiechu, wyrwanie się z zabieganego świata codzienności, walka ze zmęczeniem i własnymi słabościami ale też dzięki temu inne wczucie się w stacje drogi krzyż. Maciej
 
Przed kilkoma laty, w Poznaniu, w jednym z kościołów zobaczyłem informację o niecodziennej drodze krzyżowej. Zapragnąłem w niej uczestniczyć i nie zawiodłem się. Te godziny spędzone na refleksji, we wszechogarniającej nocnej ciszy, pomimo zmęczenia (po przebyciu kilkudziesięciu kilometrów), za każdym razem poruszają moje serce. Doświadczyłem jak ważne jest zaufanie do Pana Boga i jak wielka jest Jego miłość. Pomimo zmęczenia po wyczerpującym, nocnym przemarszu w EDK, gdy dostrzegam wschodzące słońce, to widok ten odnoszę do poranka Wielkanocnego. Wtedy, jeszcze wyraźniej dostrzegam piękno stworzonego świata i piękno stworzenia jakim jest człowiek.  Andrzej

Edykt

     Archidiecezja Poznańska zamierza rozpocząć proces beatyfikacyjny Wandy Marii Błeńskiej (1911 – 2014), lekarki i świeckiej misjonarki.

Wanda Błeńska urodziła się 30 października 1911 r. w Poznaniu. Po maturze rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Wstąpiła do Akademickiego Koła Misjologicznego, które dziś nosi jej imię i co roku wysyła młode osoby na doświadczenia misyjne. W 1934 r. Wanda Błeńska uzyskała dyplom lekarski. Pracowała w placówkach medycznych w Toruniu i Gdyni. W czasie II wojny światowej należała do Armii Krajowej.

W 1950 r. otrzymała zaproszenie do pracy w Ugandzie od tamtejszego biskupa.

W dniu wyjazdu zapisała w pamiętniku: „Prócz fizycznego zmęczenia mam pokój w sercu i jakąś cichą spokojną radość – jestem właściwie zupełnie szczęśliwa – jako nic nie mająca, a posiadająca wszystko”. Rozpoczęła pracę w ośrodku dla trędowatych w Bulubie, gdzie przepracowała ponad 40 lat. Została jednym z najważniejszych specjalistów na świecie

w leczeniu trądu. Zdobyła serca chorych nie tylko dzięki kompetencjom zawodowym, ale także dzięki swojemu podejściu do nich. Widziała w trędowatych nie tyle jednostkę chorobową do wyleczenia, ile całego człowieka z jego lękami i nadziejami, któremu należy się – oprócz profesjonalnej opieki – szacunek i czułość. Podjęła wiele działań, by przywrócić im poczucie godności i przełamać lęk przed trądem. Nazwano ją Matką Trędowatych.

Wanda Błeńska wróciła do Polski na początku lat 90. i zamieszkała w Poznaniu. Mimo podeszłego wieku do końca życia brała udział w misyjnym życiu Kościoła. Zmarła dnia 27 listopada 2014 r. w Poznaniu w wieku 103 lat.

Życie Wandy Błeńskiej, którą św. Jan Paweł II nazwał „ambasadorem misyjnego laikatu”, jest dowodem na szczęście, które daje więź z Bogiem i służba innym. Mawiała: „Kochać to znaczy ofiarować siebie”. W dobie coraz bliższych kontaktów z różnymi kulturami i religiami Wanda Błeńska uczy wrażliwości na innych oraz szacunku do każdego człowieka. U progu roku duszpasterskiego poświęconego Mszy św. daje też świadectwo ukochania Eucharystii, bez przyjmowania której codziennie, jak mówiła, nie miałaby sił pracować.

Zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego zwróciłem się w październiku br. do Konferencji Episkopatu Polski o opinię w sprawie stosowności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego dr Wandy Błeńskiej i otrzymałem pozytywną odpowiedź (Uchwała nr 25/384/2019 z dnia 9 października; 384. Zebranie Plenarne KEP w Warszawie).

Zwracam się zatem z prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości w przedłożonej sprawie, aby zechcieli przekazać je do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu do dnia 30 czerwca

 † Stanisław Gądecki

                                                                                          Arcybiskup Metropolita Poznański

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       D z i ę k u j e m y

5 FESTYN PARAFIALNY

“Spotkanie u Serca”

– Parafialnemu Zespołowi Caritas za wielkie serce, poświęcony czas, przygotowanie i zaangażowanie,

– Panu Piotrowi Illmerowi za koordynację przygotowania sceny i stoisk oraz wszystkim pomagającym Parafianom,

– Parafianom czuwającym przy stoiskach,

– Parafiankom, które upiekły przepyszne ciasta,

– Parafianom za ofiarowanych 660 fantów,

– dzieciom z sobotnich warsztatów parafialnych z Panią Marleną Mirka za przygotowanie wystroju sceny,

– Sołectwom w Czerwonaku za pomoc i wypożyczenie sprzętu,

– Hufcowi Czerwonak im. Wojska Polskiego za wypożyczenie sceny,

– Broker Sound za nagłośnienie,

–  Urzędowi Gminy w Czerwonaku

Występującym:

– Pani Małgorzacie Kościelniak – za konferansjerkę,

– Scholii parafialnej i P. Marlenie Wobszal

– Kapeli Muzycznej z Murowanej Gośliny,

– Klubowi Seniora “Złota Jesień” z P. Stanisławem Kaczmarkiem,

– “Retro Cafe” z P. Remigiuszem Wojciechowskim

– Teatrzykowi “Na Luzie” z Biedruska,

– Młodzieży ze Szkoły Podstawowej z                                  P. Małgorzatą Tomczak i P. Agnieszką Fulczyk,

– Dzieciom z opiekunami z Przedszkoli:                        “Dzieci z Leszczynowej Górki”  z Czerwonaka                   ” Bańka Mydlana” z Czerwonaka   i “ św. Cecylii” z Kicina,

– Weronice Skrzypek,

– Julii Kimel i Nataszy Jelińskiej,

– Seniorom z P. Krysią Dyba,

Tym, którzy nas wsparli:

– restauracji BERGAMOTKA,

– GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA  w Czerwonaku,

– Sklep optyczny – Dobre Oko,

– studio fryzur – z ul. Słonecznej,

– salon fryzjerski – P. Skrzypczyk,

– Firmie SŁAWEX,

– Firmie Auto Complex PHU Nyczka i Nyczka,

– Firmie DULL,

– Firmie ZŁOTY HAK,

– Agencji reklamowej MARED

– Państwu Żarnowieckim /SKLEP    NASIENNO – OGRODNICZY –   KWIACIARNIA/,

– Państwu Annie i Arkadiuszowi Jelińskim,

– Panu Jaromirowi Korta,

– Panu Tomaszowi Wichtowskiemu,

– Pani Edycie Wawrzyniak /MUSTANG SERVICE/,

– Panu Jakubowi Madura,

– Pani Beacie Skrzypczyk,

– Państwu Dobrochowskim

Wszystkim Parafianom i Gościom za udział   i wspólnie, parafialnie, rodzinnie  i radośnie spędzony czas.

————————————————————

SZKOŁA OJCOSTWA ŚWIĘTEGO JÓZEFA
http://www.dmap.archpoznan.pl/wy…/szkola-ojcostwa-sw-jozefa/

Drodzy mężowie i ojcowie (przyszli, obecni i duchowi) zapraszamy Was do Szkoły Ojcostwa Świętego Józefa.

W Szkole będziemy się uczyć Miłości (J 4,16). Każde dziecko jest darem od Boga Ojca, a my jesteśmy jego ziemskimi opiekunami – jak Święty Józef dla Jezusa.

Jeśli masz w sercu pragnienie odkrycia piękna i odpowiedzialności darów: małżeństwa i ojcostwa zapraszamy Cię do wspólnego wzrastania, wspierania i dzielenia się własnym świadectwem oraz doświadczeniem by małżeństwo i ojcostwo stało się naszym najważniejszym powołaniem po największej męskiej godności byciu synem/dzieckiem Bożym.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 09.03.2019r. w naszej parafii w salce parafialnej po Mszy Świętej o godz. 19:00.

Szkoła Ojcostwa Świętego Józefa obejmuje 10 spotkań formacyjnych, które mają zachęcić do złożenia dobrowolnego, świadomego i uroczystego zobowiązania ojcowskiego na ręce kapłana przez Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym i rodziną.

Szkołę Ojcostwa Świętego Józefa pobłogosławili ks. Bp Damian Bryll i ks. Proboszcz Tomasz Woźniak.

Niech Święty Józef mocą Ducha Świętego pomoże nam właściwie odczytać i realizować plan Boży dla mężczyzny, męża i ojca na wzór Jezusa, amen! Do zobaczenia.

Szkoła Ojcostwa Świętego Józefa edycja 4 – tematy spotkań:

09.03 2019r. 1. Przedstawienie tematu i zawiązanie wspólnoty: Duchu Święty otwórz nasze serca, umysły i pozwól Ci działać – Rz 8,26-30.

08.04.2019r. 2. KONFERENCJA PANA JACKA PULIKOWSKIEGO „WZORZEC MĘSKOŚCI” – Łk 15,11-32. ZAPRASZAM RÓWNIEŻ PANIE, WSZYSTKICH PARAFIAN I GOŚCI.

11.05.2019r. 3. Powołanie do małżeństwa. Wpływ relacji małżeńskiej na relacje z dziećmi – Ef 5,21-33.

08.06.2019r. 4. Powołanie do ojcostwa. Wpływ naszej relacji z Bogiem na relacje z dziećmi – Rdz 28,26-31.

13.07.2019r. 5. I .Mężczyzna jest głową rodziny. II. Ojcostwo Duchowe – Mt 1,18-25.

10.08.2019r. 6. Pobłogosław mi ojcze. Boża moc ojcowskiego błogosławieństwa i władzy rodzicielskiej – Rdz 28,10-17.

14.09.2019r. 7. KONFERENCJA PANA MIECZYSŁAWA GUZEWICZA „PRAWDZIWA MĘSKOŚĆ FUNDAMENTEM MAŁŻEŃSTWA I OJCOSTWA” – J 12,13-20. ZAPRASZAM RÓWNIEŻ PANIE, WSZYSTKICH PARAFIAN I GOŚCI.

12.10.2019r. 8. I. Walka duchowa w małżeństwie. II. Zagrożenia duchowe dla rodziny – Łk 4,1-13.

09.11.2019r. 9. „Jaki ojciec taki syn” – sztuka uczenia dziecka wartości – Łk 2,41-52.

14.12.2019r. 10. Bądź mężczyzną! Dlaczego jestem za życiem?! Dlaczego jestem przeciwny „kulturze śmierci”?! – Pwt 30,15-20.

Styczeń 2020. Uroczyste zobowiązanie złożone na ręce kapłana przed Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym i rodziną – Koh 5,1-6. Rodzinne spotkanie w salce przy kawie, herbacie, słodkościach i podsumowanie.

Terminy (zwłaszcza wakacyjne) mogą ulec zmianie. Więcej informacji u osoby odpowiedzialnej, tel.: 661220944 – Łukasz.

————————————————————–PARAFIALNA PIELGRZYMKA

NA PODLASIE

Św. Woda – Sokółka – Kruszyniany – Supraśl – Białowieża – Białystok – Tykocin

od 05.08.2019r. do 09.08.2019r.

Dzień 1 – wyjazd godzina 05.00

Przejazd do Świętej Wody koło Białegostoku, Msza św. przed obrazem Matki Bożej Bolesnej Królowej Podlasia po czym wysłuchamy historii tego miejsca na   obiadokolację i nocleg udamy się do Białegostoku

Dzień 2 – po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie z przewodnikiem;

Sokółka – kościół pw. św. Antoniego gdzie nastąpiło wydarzenie eucharystyczne, Msza św., Kruszyniany – zwiedzanie Meczetu Tatarskiego oraz degustacja potrawy Tatarskiej, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3 – po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie z przewodnikiem;

 Hajnówka – Cerkiew Prawosławna, Białowieża – Rezerwat Pokazowy Żubrów, spacer po Białowieży, Msza św. czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

Dzień 4 – po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie z przewodnikiem;

 Supraśl – Muzeum Ikon, Białystok – Pałac Branickich z zewnątrz, starówka, Katedra, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, bł. ks. Michał Sopoćko Msza św. czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja przy muzyce, nocleg.

Dzień 5 – po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Tykocina

Zwiedzanie miasteczka, Msza św. zamek Zygmunta Augusta, synagoga. Po czasie wolnym i obiedzie powrót do Poznania. Planowany przyjazd w późnych godzinach wieczornych.

Cena 800 zł. od osoby

W cenie:

 • przejazd autokarem ( klimatyzacja, barek, video, wc )
 • zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką
 • wyżywienie śniadania i obiadokolacje
 • wieczór przy muzyce
 • wstępy do zwiedzanych obiektów
 • przewodnik miejscowy
 • ubezpieczenie
 • degustacja potrawy tatarskiej

———————————————————————————————–

PIELGRZYMKA DO GRECJI – ŚLADAMI ŚWIĘTEGO PAWŁA /odbyła się/ 

1 DZIEŃ: wyjazd ok. godz.5.00 przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry do Serbii; (obiadokolacja, nocleg)

2 DZIEŃ: śniadanie; przejazd przez Serbię do Grecji. Zakwaterowanie w hotelu położonym koło Salonik (obiadokolacja, nocleg)

3 DZIEŃ: KAVALA – FILIPPI – SALONIKI śniadanie; wyjazd  do  Kavali: spacer po mieście, starożytnym porcie Neapolis, miejscu rozpoczęcia działalności św. Pawła na kontynencie europejskim. Filippi: zwiedzanie ruin  rzymskiego i greckiego miasta, amfiteatru oraz miejsca uwięzienia św. Pawła. Saloniki: nawiedzenie kościołów Mądrości Bożej i św. Demetriusza, spacer po nabrzeżu;(obiadokolacja, nocleg)

4 DZIEŃ: SALONIKI – VERIA – METEORY – KALAMBAKA śniadanie; przejazd do Verii – starożytna Berea – zwiedzanie wzgórza św. Pawła; przejazd  do  Klambaki-Meteory – kompleks „napowietrznych klasztorów” – nawiedzenie wybranego  klasztoru, podziwianie panoramy z okolicznych punktów widokowych; (obiadokolacja, nocleg)

5 DZIEŃ: KALAMBAKA – DELFY – ATENY śniadanie; przejazd do Delf – zwiedzanie ruin starożytnego, pogańskiego sanktuarium,   klasztor  Świętego  Łukasza  z  zachowanymi bizantyjskimi mozaikami; przejazd w okolice Aten ( obiadokolacja, nocleg)

6 DZIEŃ: ATENY – LOUTRAKI śniadanie; zwiedzanie stolicy Grecji: Akropol, Areopag, Agora, zmiana warty przed  Parlamentem, nawiedzenie katolickiej katedry św. Dionizego Areopagity; czas  wolny   spacer  po starym mieście. W  godzinach popołudniowych  przejazd do nadmorskiej miejscowości Loutraki (obiadokolacja, nocleg)

7 DZIEŃ: POLOPONEZ śniadanie; wyjazd na PELOPONEZ – przejazd przez Kanał Koryncki; zwiedzanie Myken: Grób Agamemnona, Brama Lwów;  Epidavros:  Sanktuarium Asklepiusa, starożytny teatr;   Nafplio – pierwsza stolica Niepodległej Grecji;  powrót do hotelu (obiadokolacja, nocleg)

8 DZIEŃ: ODPOCZYNEK NAD MORZEM śniadanie;  dzień  wolny – wypoczynek, kąpiel  w morzu  (obiadokolacja, nocleg), (dla  chętnych rejs łajbą  przez  Kanał Koryncki )

9 DZIEŃ:  KORYNT – PATRAS śniadanie – czas wolny; wykwaterowanie; przejazd do St. Koryntu – miejsce gdzie nauczał Apostoł Paweł – zwiedzanie terenów archeologicznych; przejazd do Patras – zwiedzanie Kościoła z relikwiami Św. Andrzeja; przejazd do portu – zakwaterowanie na prom relacji: PATRAS – ANCONA (statek wypływa  ok. godz: 17:00) obiadokolacja, nocleg na promie – kabiny 4-os. wewnętrzne

10 DZIEŃ:  ok. 14.00 przypłynięcie do Ancony;  przejazd w ok. Padwy (obiadokolacja, nocleg)

11 DZIEŃ: PADWA – WIEDEŃ śniadanie: przejazd do Wiednia: objazd Ringu, przejazd na Kahlenberg – zwiedzanie; przejazd do Czech; (obiadokolacja, nocleg)

12 DZIEŃ: śniadanie; przejazd do Olomunca – zwiedzanie Rynku Górnego z Kolumną Trójcy Przenajświętszej – wpisana na listę UNESCO, z gotycko renesansowym ratuszem z Orlojem (podobnym do praskiego); przejazd na Świętą Górkę (Svaty Kopecek) – barokowy ośrodek ruchu pielgrzymkowego z bazyliką Nawiedzenia Marii Panny; wyjazd do Polski; powrót do Czerwonaka ok. 21.30/22.00

TREMIN: 25.06 – 06.07.2019

CENA: 950zł + 550 euro

Cena zawiera:* przejazd komfortowym autokarem / klimatyzacja, video, barek z ciepłymi i zimnymi napojami/, * przeprawę promową z Patas da Ancony, *10 noclegów w  hotelach**/*** / pokoje 2,3 osobowe z łazienkami/,*1 ncoleg na promie kabiny 4-osobowe wewnętrzne,

*11 śniadań i 11 obiadokolacji ( w cenie woda, inne napoje płatne dodatkowo), * ubezpieczenia

KL i NNW, * opiekę pilota, *przewodni

ka w Grecji, * zestawy Tour Guide,      

Cena nie zawiera: *  biletów wstępu, na które potrzeba ok. 80 euro

…………………………………………………………………………………………………………………………………I

Pielgrzymka
Kalwaria Zebrzydowska – Zakopane – Lewocza – Ludżmierz – Wadowice
    06.08.2018 do 10.08.2018   /lista zamknięta, zakończona/

Dzień 1 – godzina 05.00 wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej – msza św. – zwiedzanie
sanktuarium z przewodnikiem – po czasie wolnym przejazd do Białego Dunajca zakwaterowanie – obiadokolacja – nocleg.

Dzień 2 – po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie z przewodnikiem; Ludźmierz – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala, Msza św. – czas wolny.  Nidzica – zwiedzanie zamku Dunajec – spacer po koronie zapory na Jeziorze Czorsztyńskim. Przejazd do Sromowiec Kąty na spływ tratwami flisackimi do Szczawnicy po czasie wolnym powrót do hotelu – obiadokolacja – nocleg.

Dzień 3 – po śniadaniu wyjazd z przewodnikiem na zwiedzanie Zakopanego sanktuarium M.B. Fatimskiej z Mszą św. – cmentarz na Brzysku – wjazd kolejką na Gubałówke – Jaszczurówka – skocznia narciarska – czas wolny na Krupówkach – sanktuarium M.B. Jasnogórskiej w Bachledówce – powrót do hotelu, obiadokolacja, czas wolny – nocleg.

Dzień 4 – po śniadaniu wyjazd z przewodnikiem na Słowację do sanktuarium Maryjnego w Lewoczy po Mszy św. i czasie wolnym na starówce – powrót do hotelu obiadokolacja przy muzyce – nocleg.

Dzień 5 – po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Wadowic po Mszy św. – zwiedzaniu Domu Rodzinnego Jana Pawła II – obiedzie z degustacją kremówek wyjazd w kierunku Poznania. Planowany przyjazd w późnych godzinach wieczornych.

Cena 800 zł.

W cenie: przejazd autokarem ( klimatyzacja barek video wc )
zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką
wyżywienie śniadania, obiadokolacje, obiad w drodze powrotnej
wstępy do zwiedzanych obiektów
przewodnik miejscowy
ubezpieczenie
spływ tratwami flisackimi

 

………………………………………………………………………………

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

Z OKAZJI 50-TEJ ROCZNICY ŚMIERCI ŚW. OJCA PIO

W TERMINIE 24.06-02.07.2018

ZAKOŃCZONA

1 dzień – wyjazd o godz. 5.00; przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię do Tarvisio

2 dzień – przejazd do ASYŻU – zwiedzanie Bazyliki Św. Franciszka i Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej

3 dzień – przejazd do CASCI – nawiedzenie Sanktuarium Św. Rity – patronki od spraw trudnych

i beznadziejnych; przejazd do RZYMU – pobyt na WATYKANIE , zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra,

nawiedzenie Grobu Świętego Jana Pawła II

4 dzień – cd. zwiedzania RZYMU, udział w Audiencji Generalnej, spacer po antycznym Rzymie

– od Placu Weneckiego przez Kapitol, Forum Romanum do Coloseum;

zwiedzanie Bazyliki Św. Jana na Lateranie, Święte Schody

5 dzień – cd. zwiedzania RZYMU – spacer po barokowym Rzymie – od Schodów Hiszpańskich

przez Fontannę di Trevi, Panteon do Placu Navona; zwiedzanie Bazyliki Matki Boskiej Większej

6 dzień – przejazd na MONTE CASSINO – zwiedzanie Klasztoru i Bazyliki Św. Benedykta, chwila zadumy

na Cmentarzu Żołnierzy Polskich, przejazd do SAN GIOVANNI ROTONDO

– zwiedzanie Sanktuarium Św. Ojca Pio

7 dzień – przejazd do MONTE SANT`ANGELO – nawiedzenie Groty Św. Michała Archanioła;

przejazd do LANCIANO – nawiedzenie Sanktuarium najstarszego Cudu Eucharystycznego,

przejazd do MANOPPELLO – nawiedzenie Sanktuarium Świętego Oblicza

8 dzień – przejazd do LORETO – zwiedzanie Sanktuarium Świętego Domku; przejazd do PADWY

– zwiedzanie Bazyliki Św. Antoniego,

9 dzień – wyjazd w kierunku Polski; ok. 1.00-2.00 powrót do Czerwonaka

Cena: 1085 zł + 270 euro

Cena zawiera:

* przejazd komfortowym autokarem / klimatyzacja, video, barek z ciepłymi i zimnymi napojami/,

* 8 noclegów – hotele ***/ pokoje 2,3 osobowe z łazienkami /

* 8 śniadań i 8 obiadokolacji (napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo),

* ubezpieczenia KL i NNW,

* opiekę pilota,

* zestawy słuchawkowe

Cena nie zawiera:

* biletów wstępu i lokalnych przewodników, przejazdów komunikacją miejską w Rzymie – płatne dodatkowo

u pilota 45 euro