1-24

1. Alleluja, chwalcie Pana

CFCG

C               F            C                               G

Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram!

C                               D                               F G

Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd!

C                              F                           C    G

Chwalcie Go za wszystkie dzieła Jego rąk

C                                D                     F G

Chwalcie Go, bo króluje pośród nas.

F                            G a                              G F       G a

Ref.: Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja /2x

Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go

Chwalcie Go na cytrze i na harfie

Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem

Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet.

/ Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana,

Na cymbałach brzmiących chwalcie Go.  / 2x   C

2. Alleluja, Panem jest

C F C F       C F C F

Alleluja, (…) alleluja, (…)!

C                       F

Panem jest, (…) Panem jest, (…)

C                 G          F       d    G          C F C

Jezus moim Panem jest. Alleluja! Jezus Panem jest.

(Królem, Zbawcą, Drogą, Prawdą, Życiem, Szczęściem …)

3.  Amen, amen, alleluja

aGea

Alleluja, alleluja                                                         a

Amen, amen, alleluja!                                    G e a

Pokłońmy się przed Nim                               G e

On naszym Panem jest                                              a

Pokłońmy się przed Nim – On.                     G e a

Pokłońmy się przed Nim                               G e a

On naszym Panem

Amen, amen, alleluja!            G e a

Radujmy się bracia –On…

Radujmy się siostry –On…

Radujmy się wszyscy

On naszym Panem

Amen, amen, alleluja!

Posyła nam Ducha – On…

Posyła nam Ducha – On…

Posyła nam Ducha

On naszym Panem

Amen, amen, alleluja!

4. Barka

(rytm jak Jedyny Pan)

C     G                           C C7

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem.

F                                   G

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,

C      G                      C C7

By łowić serca słów Bożych prawdą.

F                                      C

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,

d        G                     C C7

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

F                                    C

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,

d G                               C

razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2. Je.stem ubogim człowiekiem,               C G CC7

moim skarbem są ręce gotowe,                       F G

do pracy z Tobą i czyste serce.            C G CC7

3. Ty potrzebujesz mych dłoni,

mego serca młodego zapałem,

mych kropli potu i samotności.

4. Dziś wypłyniemy już razem,

łowić serca na morzach dusz ludzkich,

Twej prawdy siecią i słowem życia.

5. Bądź mocny w Panu

1. Bądź mocny w Panu                                                                                            DAh

Nie polegaj sam na sobie, wszystko Jemu powierz   DA

A siłę i moc da tobie On 2x                                                                          GADh/GAD

2. Bóg twym schronieniem

Jego Słowo twoim chlebem

Gdy na dworze hula wiatr

Popatrz, moknie ktoś 2x

3. Nie, nie słuchaj, co ci szepcze świat                                             DA

ktoś nakarmił kłamstwem serca mędrców                            GAD

Nie, nie oglądaj się w tył                                                                              Dh, AGAD

To, co wartość ma,

dzisiaj mieszka w twoim sercu.

6. Będę chwalił Pana na wieki

G                    D         G                   D

/ Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana na wieki,

C  a7     D                D7      G         (D)

Bez końca me usta niech wielbią Go / 2x

C       D   G       e     C       a7             D           e a7

Wysławiaj Pana ze mną i razem wywyższajmy Jego imię!

7.  Będę Cię wielbił mój Panie

d   a          g                      a  d

1. Będę Cię wielbił mój Panie,

d  a           g                     a  d

póki mnie na świecie stanie.

d      g                      a            d  a

Boś mnie w przygodzie ratował

d          a                g               a   d

i śmiechów ludzkich uchował

2. Panie, wołałem ku Tobie

a Tyś mnie wsparł w mej chorobie

Dodałeś mi swej pomocy

żem wiecznej nie ujrzał nocy.

3. Użyłeś zwykłej litości

płacz obróciłeś w radości

Wór ze mnie zdjąłeś żałobny

a płaszcz włożyłeś ozdobny.

4. Przeto Cię wesoła wszędzie

lutnia ma uwielbiać będzie

Twa chwała o wieczny Panie

w mych ustach już nie ustanie.

8. Będę śpiewał Tobie

C G C           F  G              F a

Będę śpiewał Tobie, mocy moja!

F       G7         C     a

Ty, Panie, jesteś mą nadzieją,

C       d     G7    C

Tobie ufam i bać się nie będę.

9. Będziesz miłował

C                      d                  C

Będziesz miłował Pana Boga swego

e         a            d       a

swym całym sercem i całą swą duszą,

a  E        F           a              D

swym całym umysłem i całą swą mocą,

G      C          G d                  C

a bliźniego swego jak siebie samego.

10. Bliskie jest Królestwo Boże

h                                D

Ant.: Bliskie jest Królestwo Boże,

e        A7     D       fis                e     h

nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. /2x

D                  A D    e                                           fis h

1. Bóg jest Światłością – i nie ma w Nim żadnej ciemności.

Jeżeli chodzimy w światłości, – wtedy mamy łączność między  sobą.

2. Krew Jezusa, Jego Syna – oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, – to samych siebie oszukujemy.

3. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, – Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył – mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa.

4. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy – a także za grzechy całego świata.

Dostępujemy odpuszczenia grzechów – ze względu na Jego Imię.

11. Blisko, blisko

d

Blisko, blisko, blisko

B

Jesteś Panie mój

g                                                   A        d

Blisko tak, że czuję tchnienie Twe

d

I przychodzisz do mnie

B

już dotykasz mnie

g                                                                            A

Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.

12. Błogosławię Cię skało moja

D                          G       A    D

Błogosławię Cię skało moja,

G                          A   D

Jesteś twierdzą mą i mym zbawieniem

A                               Fis

bowiem Bóg po stronie mej jest

h    h7                G

i zwycięzcą On mnie uczynił

e                       A       D

Błogosławię Cię skało moja!

C  G      D

Błogosławię Cię / 2x

D  A      E

Błogosławię Cię / 2x

e                         A                  D

Błogosławię Cię skało moja!

13. Bo góry mogą ustąpić

C                    F

Bo góry mogą ustąpić  /x2

C                     F        C              x2

I pagórki się zachwiać,  /x2

G                           F

Ale miłość moja, miłość moja

C                          F

Nigdy nie odstąpi od ciebie

C   F

– mówi Pan.      |x2

14. Bo jak śmierć

E        A            E                                                                                             DGD

Bo jak śmierć potężna jest miłość,

H                              E                                                                AD

A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol.

E                A         E      A        E                                                                             DGDGD

Żar jej, to żar ognia – płomień Pański.

A                                                                    H                                                                   GA

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości (miłości)

E                                                         H  E                                                                          DAD

Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

15. Boża obecność

C               e                            A7                            d                                                          D fis He

Boża obecność dziś wypełnia miejsce to,

F                        G7                     C   G7                                                                     GADA

odczuwamy Jego łaskę, Jego moc.

C                                        e                                                                                      D fis

Słychać szum anielskich skrzydeł w krąg

A7               d                                                                                             He

Twarze blaskiem chwały lśnią,

F                 d                                  G7                         C                                       GeAD

Boża obecność dziś wypełnia miejsce to.

16. Boże obdarz Kościół swój

D      fis          e          A           h       e      Fis

Ref.: Boże obdarz Kościół Twój jednością i pokojem.  /2x

h                                A         e                             Fis

1. Uradowałem się wezwaniem pójdziemy do domu Pana.

I oto stoję u bram Twoich: Jeruzalem nowe, Kościele święty.

2. O Jeruzalem, miasto pokoju, w Tobie wszyscy się jednoczą.

Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić Imię Pana.

3. Prosimy o pokój dla ludu Twego, niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.

Dla braci i bliźnich naszych, błagamy o dobra Twoje.

17. Bóg kiedyś stał się jednym z nas

D             fis              e       D    fis          G  e      A7     D7

1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas. By nas przemienić w Siebie

G                  e        A7           D  e      A          D   (D7. )

Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już.

2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas. Wszyscy zaś braćmi jesteśmy.

Przyjdź, Jezu mój…

3. Cierpiał ma krzyżu wiele ran. By zmazać nasze grzechy.             D  fis e D fis G e A7 D7

4. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach. By niebo nam otworzyć.

5. Ducha Świętego zesłał też, by wszystkich nas uświęcił.
6. Założył święty Kościół swój, byśmy z Nim jedno byli.
7. Maryję, Matkę ludziom dał, by wspomożeniem była.

18. Bóg nad swym ludem zmiłował się

d                    g              A       d             g                   F    A

1. Bóg nad swym ludem zmiłował się i Zbawiciela nam zesłał.

d                g         d                         B             g                F     C

Miłość nam daje, usuwa grzech, prowadzi w bramy Królestwa.

C7            F        g                 F          d        g          C7           F (A7)

Ref.: Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas.

2. Miłość Chrystusa przemienia świat, wyznacza szlaki wciąż nowe,

kruszy nienawiść, wprowadza ład, jednoczy z ludźmi i z Bogiem.

3. W miłości swojej zachowaj nas, Chryste, Zwycięzco i Panie,

niech upragniony nadejdzie czas Odnowy i Pojednania.

4. Na straży Bogu oddanych serc Matka Kościoła trwa wiernie.

W Jej dłonie złóżmy nadzieje swe, a Ona wspierać nas będzie.

19. Chcę wywyższać imię Twe

G                      C                          D

Chcę wywyższać imię Twe

G                    C                                    D

Chcę zaśpiewać Tobie chwałę

G                C               D

Panie dziś raduję się

G                    C                                       D

Bo przyszedłeś by mnie zbawić

G                      C               D           C            G

Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie

G                       C                    D    C                   G

Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług

G                  C                       D                        H7              e

Z grobu wstałeś i dziś Nieba Królem jesteś Ty

C                D                G

Chcę wywyższać Imię Twe.

20. Choćby wasze grzechy

d                      G                         d

Choćby wasze grzechy były jak szkarłat

d                   G                             d

Nad śnieg wybieleją, zapewniam was.

21. Chrystus cierpiał za nas

E                 A     E    fis                  A E

Ant.: Chrystus cierpiał za nas i wzór nam zostawił,

A     H     fis A      fis          A E

byśmy poszli za Nim, Jego śladami.

E                A       E       fis                           A             H7E

1. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu.

fis                                          E         fis                      H7E

Gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał nie groził,

A7                    fis H7    A    fis         A      E

ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.

2. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo,

abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości,

bowiem Krwią ran Jego zostaliśmy uzdrowieni.

22. Chrystus Pan, Boży Syn

G                e                a                  D

Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się

G                    G7                        C

wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,

G                    a                   G

ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że

C              a        G  D

Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

C G                                          e

Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój.

a               D                     G  D

Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król!

C G                     e

Wywyższony bądź, Boży Baranku!

a                      D                      G  (CD)  G

Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd.

23. Chrystus to nadzieja cała nasza

A             A7          D                    A

Ref.: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza!

E                              A       H 7                     E

Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza!

A                    A7    D                             A

On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem.

fis                   cis          D                    E A

Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.

A                              (E) fis

1. On jest słowem nad wiekami,

(D)                                       E fis

Pierworodnym spośród stworzeń.

h                          h7 (E fis)

Bóg przez Niego dał nam życie

E A                        D7

i ukazał nam swą chwałę.

2. To On głową jest Kościoła                                    A (E) fis

i Początkiem wszystkich rzeczy.                          (D) E fis

Zechciał Bóg by cała pełnia                                             h h7. (E fis)

w Jego Ciele zamieszkała.                                    EA D7

3. Pokój przyszedł On budować,                              Ref.: A A7 D A/ E A H7 E

między ludźmi dobrej woli.                                          A A7 D A/ fis cis D EA

Z Bogiem znowu nas pojednał,

gdy na krzyżu oddał życie.

24. Chwalcie Pana narody

a               d

Ref.: Chwalcie Pana narody

G                          C7

wysławiajcie Go ludy

F         B7                E

bo Jego łaskawość nad nami. /2x

a

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową

F

Niechaj chwała dziś Panu zabrzmi

G

Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą

E

Jego królestwo na wieki!

2. Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców

Niechaj grają Mu na bębnie i cytrze

Bo Król sobie w nas upodobał

On zdobi pokornych zwycięstwem

3. Niech weselą się święci wśród chwały

Niechaj cieszą się na swoich miejscach

Niech w ich ustach będzie Boża chwała

A miecz obosieczny w ich ręku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.