175-199

175. Tyś jak skała

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze                                              D G D                                    CF

Panie nasz, Boże nasz.                                                                      D A D

Tyś jak wiatr w swej naturze,

Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.

Światłem swym rozświetlasz drogę,

która prosto wiedzie nas.

tam, gdzie źródło Twej miłości,

gdzie radośnie płynie czas.

176. Uradowałem się

d                                  C

Ref.: Uradowałem się, gdy mi powiedziano:

B         C             d

Pójdziemy do domu Pana

d               G

1. Już stoją nasze stopy

F                  A

W twoich bramach o Jeruzalem

d                                       G

Jeruzalem wzniesione jako miasto

F                A

Gęsto, ściśle zabudowane.

2. Tam wstępują pokolenia,

Pokolenia Pańskie,

Według prawa Izraela

Aby wielbić imię Pańskie

3. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół

Będę mówił: pokój z tobą

Przez wzgląd na dom naszego Boga Jahwe

Będę modlił się o dobro dla Ciebie.

177. Uwielbiam Imię Twoje

G                                                C     D

Uwielbiam Imię Twoje Panie

G                                               C            D

Wywyższam  Cię i daję Ci hołd

e                                                 C             a

W przedsionki chwały Twej staję

D

Z radością śpiewam Ci pieśń. /2x/

G                C                      D

O Panie Jezu chcę wyznać, że

G                     C                 D

Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie

G                            C            D

Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił

a                                                     D

Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył. /2x/

178. Uwielbiajcie Pana

d      C           d         C          d      Cd

Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony                  (powtórzenie)

C                d         C            d     C       d      Cd

Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony                        (powtórzenie)

F                 G               F                      a

On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci

d                   C                d             C       d   Cd

U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony          (powtórzenie)

F                        G                        F                  a

Niepojęty w swej mądrości, Święty, Święty Bóg Miłości

d              C             d             C       d     Cd

Śpiewaj Panu, ziemio, chwalcie wszystkie świata strony     (powtórzenie)

179. Wejdźmy do Jego bram

a                             G                       a

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem

G                     a

U Jego tronu oddajmy cześć

G                 a

Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem

G                        a

Radosną Panu śpiewajmy pieśń

G                              a

Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu

G                          a

Rozraduj się w Nim, Światłości Twej

G                            a

Rozraduj się w Nim, Twym Zbawicielu

G                                     a

Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.

180. Wielbij, wielbij Go

A H7     E       cis    A        H7        E

1. Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią swą.

A H7     E       cis     A        H7        E

Wielbij, wielbij Go, wielbij cały dzień.

A H7 E (cis)                            A H7 E

Bowiem Pan jest godzien, godzien przyjąć chwały pieśń.        /2x

2. Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym.

Wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił,

Bowiem Pan jest godzien …

3. Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym.

Wielbij, wielbij Go, Imię Pana głoś.

Bowiem Pan jest godzien …

181. W lekkim powiewie

a7                            D                             a7

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie 2x

F                           G

Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,

F                             G

ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie

a7                               F           E         a7

W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.

182. Wspaniały dawco miłości

DGD

D           G       D                 G D      G                         A

Wspaniały dawco miłości, składamy na Twoim stole

e                    A                 fis                          H7

Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,

e                                                   A7  (D)

Choć i tak to od wieków jest Twoje.

Wspaniały Dawco Miłości

Składamy na Twoim stole

Radość i szczęście, trudy i znoje

Choć i tak to od wieków jest Twoje

183. Wszystkie moje troski i kłopoty

D                             A                       h            D7

1. Wszystkie moje troski i kłopoty

G                             e                           C  A7

w Twoje ręce składam Panie mój

D                     Fis                                   h     D7

Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś

G                     e          A      A7            D

byśmy idąc nieśli Imię Twe

2. Zawsze chciałem zostać apostołem

było to pragnienie w życiu mym

Gdy pozwolisz, to będziemy głosić Ewangelię

aby Imię Twe znał cały świat.

3. Karmisz mnie codziennie Swoim Ciałem,

poisz mnie przedziwnie Swoją Krwią.

Uczysz mnie codziennie mądrości Swoim Słowem,

Abym wreszcie poznał Miłość Twą.

184. Wykrzykujcie na cześć Pana

e                                                                                                                                          fis

Ref.: Wykrzykujcie na cześć Pana

C    D                                                                                                                     DE

wszystkie ziemie

e                                                                                                                  fis

Wśród okrzyków i radości

C                       D                                                                                                     DE

wysławiajcie Go!

C                                                           H 7                                                                         D Cis

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem

C                            H7

On sam stworzył nas

C                                 H7

Jesteśmy Jego ludem

C                                    H7

Jesteśmy Jego własnością

2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem

Wśród hymnów w Jego przedsionki

Błogosławcie imię Jego

Chwalcie Pana dziś.

3. Albowiem dobry jest Pan

Łaskawość Jego na wieki

Albowiem dobry jest Pan

Jego wielkość przez pokolenia.

185. Z całego serca

1. Z całego serca wołam

Wysłuchaj mnie Panie

W Twojej dobroci Ty wybaw mnie

Wstaję o świcie i błagam

Ty usłysz mój głos

O Panie usłysz mój głos

Ref.: Panie, Panie, Panie 3x

Ty usłysz mój głos

O Panie usłysz mój głos

2. Niech dojdzie do Ciebie

Moja modlitwa

O Panie usłysz wołanie me

Niech Twa ręka będzie mi pomocą

Ty usłysz mój głos

O Panie, usłysz mój głos.

186. Z rąk kapłańskich

D                          A        G   e         A   A7    D

Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, tę ofiarę chleba, wina,

A       G         e          A    A7     D

Co się wkrótce dla nas stanie Krwią i Ciałem Twego Syna.

G          A  D                    G                   A  D

/ Niech przestępstwa nasze zmywa i uśmierza gniew Twój, Panie,

A     G   e            A  A7    D

niech nas z niebem pojednywa i uzyska przebłaganie.   / 2x

187. Zbawienie przyszło przez krzyż

h                                                                               e        Fis          h

1. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica.

e                        A                                    D      E7                               Fis

Każde cierpienie ma sens – prowadzi do pełni życia.

Fis                          h                                                                  e                            Fis

Ref.: Jeżeli chcesz mnie naśladować to weź swój krzyż na każdy dzień,

h                                         e                               Fis            h

I chodź ze mną zbawiać świat kolejny już wiek.

2. Codzienność wiedzie przez krzyż, większy im kochasz goręcej

Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce.

3. Każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości,

Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej miłości.     koniec 2x Ref

188. Zbliżam się w pokorze

C                         G C  d      G    C

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej;

C                        G C  d             G       C

wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej.

G                       a e  d         F   G

Tobie dziś w ofierze serce daję swe.

C      d               G          C       G      C

O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe!

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak;

kto się im poddaje, temu wiary brak.

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,

że w postaci Chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na Krzyżu skryłeś wobec nas;

tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,

lecz w Oboje wierząc wiem, że dojdę tam,

gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,

lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,

pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,

ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,

Chlebie Żywy życiem swym darzący nas;

spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,

bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak Pelikan, Krwią Swą karmisz lud,

przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.

Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas

jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię;

niech pragnienie serca kiedyś spełni się,

bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł,

gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

189. Ześlij deszcz

d  C        B        d    F     B             C   F A7        (d)

Ref.: Hallelu, o halle hallelu, hallelu, hallelujah. / 2x

d        C           B         d         F

1. Ześlij deszcz, o Panie, ześlij deszcz.

B                    C                F    A7

Niech Duch Twój oczyści serca mocą swą.

d          C          B                d          F

Przemień nas w naczynia chwały Twej,

B            C                 d

warowną twierdzą Jego Imię.

2. Wzmocnij nas, słowa zmień w radosną pieśń.

Niech łańcuch spadnie z serc w modlitwie tej.

W Synu Twym, przez zwycięską Jego śmierć,

daj kroczyć nam po drodze Swej.

3. Wywyższaj Go, Syna otocz chwałą Swą.

Niech Izrael Jezusowi odda cześć.

Mesjasz, Król, Wszechmocny, dobry Bóg,

Bóg jeden w Trójcy, zawsze Święty!

190. Zjednoczeni w Duchu

e/a                                e/e

1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim.  / 2x

a                                   e

Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,

C                                        e             a

aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,

e                 a                    e

aby świat cały ujrzał Miłość w nas.

2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń.  / 2x                             e/a  e/e

Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,                            a e

że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,                                C e a

że nasz Pan, zawsze z nami, wszędzie jest.                                                                     e a e

3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud,  / 2x

by nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,

aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej,

żeby człowiek zachował godność swą.

4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat, / 2x

chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest

i Duchowi też chwała, który jednoczy nas,

i Duchowi też, który łączy nas.

191. Złożyłem w Panu całą nadzieję

F                    B           F

/Złożyłem w Panu całą nadzieję  / 2x

g

On schylił się nade mną

B C

I wysłuchał wołania mego./ 2x

B               C             F

Wydobył mnie z dołu zagłady,

B                        C       F

Wydobył mnie z kałuży błota,

d                   C             F

a stopy me postawił na skale

d      C         F

i umocnił moje kroki.

192. Zmartwychwstał Pan

H7                           e                                 D

Ref.: Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan,

C a           H7

Zmartwychwstał Pan, alleluja!

e/ D /Ca/ H7

Alleluja!  / 4x

e                                 D

1. O śmierci, gdzie jesteś o śmierci?

C

Gdzie jest moja śmierć?

a                         H7

Gdzie jest jej zwycięstwo?

2. Radujmy się, radujmy się bracia.               eD

Jeśli dzisiaj się miłujemy,                                 C

to dlatego, że On zmartwychwstał.                 aH7              ref.: H7eD/CaH7/     e/D/Ca/H7

3. Dzięki niech będą Ojcu,

który nas prowadzi do Królestwa,

gdzie się miłością żyje.

4. Jeśli z Nim umieramy,

z Nim też żyć będziemy,

z Nim śpiewać będziemy, alleluja!

193. Zobaczcie jak wielką miłością

D            A                h   D

1. Zobaczcie jak wielką miłością

G H7        E   A

obdarzył nas Ojciec.

D             (Fis)    h    G     DAD

Ref.: Śpiewajmy dobremu Bogu: Alleluja!   /2x

2. On nazwał nas swymi dziećmi        i rzeczywiście nimi jesteśmy.

3. Wiemy, że gdy się objawi,       będziemy do Niego podobni.

4. Będziemy widzieć Pana,                 takiego, jakim jest.

5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję,     podobnie jak On jest święty.

194. Zwiastunom z gór

A                    D          E                           D     A

Zwiastunom z gór, stopom ich cześć, bo niosą nam

D  A   h  E        A A7

Radosną wieść, tę wieść.

D              E                            D       A

Pokoju dar wśród życia dróg, przychodzi już

D A    h E                  A A7

Władać Bóg – Królem Bóg,

D                  A                   D E      (hE7)   A

Królem Bóg, Królem Bóg, Królem Bóg, Królem Bóg.

195. Pomódl się Miriam

Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie        DG

Pomódl się, by Jezus we mnie żył                                         DG

Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty                                eA

Gdzie Ty jesteś, niebo staje się                                                         eA

Miriam, Tyś jest bramą do nieba                                                       DG

Moim niebem jest Twój Syn                                                             DG

Weź mnie, weź mnie do swego łona                                          eA

Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty                                  DGA7D

196. Abba Ojcze

C             F            G  C

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie

e            F             G G7
Z kajdan i samych siebie

C        E7             a  F
A Chrystus stając się bratem

C             F              G G7
Nauczył nas wołać do Ciebie:

C  F   C   G   C F    C  G   C E   a  F             CG   C    (GF)
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

197. Alfa i Omega

A e
Jam Alfa i Omega
C          D
Pierwszy i Ostatni
G(fis)    A(E)
Początek i Koniec  /bis/

198. Bo nie ma większej miłości

1. Przyjacielu, chcę zostać z Tobą                             Ge, CD

przy Tobie chcę być i nie trzeba byś mówił

coś wystarczy byś był

Ref.: Bo nie ma większej miłości niż ta

Gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć

2. Chcę być z Tobą, gdy jest mi dobrze

i kiedy mi źle. Przyjacielu otwieram

przed Tobą serce me

199. Chciałem życiem Ci  wyśpiewać pieśń

1.Chciałem życiem ci wyśpiewać pieśń                    D fis h

Lecz me usta odrętwił znów grzech                          G fis e A

Słabość kruszy moje stopy                                        fis h

Nie idę za Twoim śladem                                          fis h

Wspomóż mnie co dzień, ratuj mnie                         G fis A

Chciałem Twoją prawą ręką być

Lecz zabrakło mi w mym życiu sił

Znów upadłem choć tak blisko

Mego szczęścia jestem dzisiaj

Wspomóż mnie co dzień ratuj mnie.

Ref.: A Ty mnie nie przestałeś kochać                      D fis h

Chociaż tego wart nie jestem                                    G fis e A

Chcę Ci Panie radość mego życia dać                      G A D h

Każdym tchnieniem duszy chwalić Cię                    G A D

2. Chciałem, aby mogła wiara ma

wszystko i góry przenosić też

pewność w moim życiu dajesz

że sam nigdy nie zostanę

wspomóż mnie co dzień, ratuj mnie

175. Tyś jak skała

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze D G D CF

Panie nasz, Boże nasz. D A D

Tyś jak wiatr w swej naturze,

Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.

Światłem swym rozświetlasz drogę,

która prosto wiedzie nas.

tam, gdzie źródło Twej miłości,

gdzie radośnie płynie czas.

176. Uradowałem się

d C

Ref.: Uradowałem się, gdy mi powiedziano:

B C d

Pójdziemy do domu Pana

d G

1. Już stoją nasze stopy

F A

W twoich bramach o Jeruzalem

d G

Jeruzalem wzniesione jako miasto

F A

Gęsto, ściśle zabudowane.

2. Tam wstępują pokolenia,

Pokolenia Pańskie,

Według prawa Izraela

Aby wielbić imię Pańskie

3. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół

Będę mówił: pokój z tobą

Przez wzgląd na dom naszego Boga Jahwe

Będę modlił się o dobro dla Ciebie.

177. Uwielbiam Imię Twoje

G C D

Uwielbiam Imię Twoje Panie

G C D

Wywyższam Cię i daję Ci hołd

e C a

W przedsionki chwały Twej staję

D

Z radością śpiewam Ci pieśń. /2x/

G C D

O Panie Jezu chcę wyznać, że

G C D

Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie

G C D

Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił

a D

Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył. /2x/

178. Uwielbiajcie Pana

d C d C d Cd

Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony (powtórzenie)

C d C d C d Cd

Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony (powtórzenie)

F G F a

On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci

d C d C d Cd

U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony (powtórzenie)

F G F a

Niepojęty w swej mądrości, Święty, Święty Bóg Miłości

d C d C d Cd

Śpiewaj Panu, ziemio, chwalcie wszystkie świata strony (powtórzenie)

179. Wejdźmy do Jego bram

a G a

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem

G a

U Jego tronu oddajmy cześć

G a

Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem

G a

Radosną Panu śpiewajmy pieśń

G a

Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu

G a

Rozraduj się w Nim, Światłości Twej

G a

Rozraduj się w Nim, Twym Zbawicielu

G a

Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.

180. Wielbij, wielbij Go

A H7 E cis A H7 E

1. Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią swą.

A H7 E cis A H7 E

Wielbij, wielbij Go, wielbij cały dzień.

A H7 E (cis) A H7 E

Bowiem Pan jest godzien, godzien przyjąć chwały pieśń. /2x

2. Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym.

Wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił,

Bowiem Pan jest godzien …

3. Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym.

Wielbij, wielbij Go, Imię Pana głoś.

Bowiem Pan jest godzien …

181. W lekkim powiewie

a7 D a7

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie 2x

F G

Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,

F G

ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie

a7 F E a7

W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.

182. Wspaniały dawco miłości

DGD

D G D G D G A

Wspaniały dawco miłości, składamy na Twoim stole

e A fis H7

Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,

e A7 (D)

Choć i tak to od wieków jest Twoje.

Wspaniały Dawco Miłości

Składamy na Twoim stole

Radość i szczęście, trudy i znoje

Choć i tak to od wieków jest Twoje

183. Wszystkie moje troski i kłopoty

D A h D7

1. Wszystkie moje troski i kłopoty

G e C A7

w Twoje ręce składam Panie mój

D Fis h D7

Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś

G e A A7 D

byśmy idąc nieśli Imię Twe

2. Zawsze chciałem zostać apostołem

było to pragnienie w życiu mym

Gdy pozwolisz, to będziemy głosić Ewangelię

aby Imię Twe znał cały świat.

3. Karmisz mnie codziennie Swoim Ciałem,

poisz mnie przedziwnie Swoją Krwią.

Uczysz mnie codziennie mądrości Swoim Słowem,

Abym wreszcie poznał Miłość Twą.

184. Wykrzykujcie na cześć Pana

e fis

Ref.: Wykrzykujcie na cześć Pana

C D DE

wszystkie ziemie

e fis

Wśród okrzyków i radości

C D DE

wysławiajcie Go!

C H 7 D Cis

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem

C H7

On sam stworzył nas

C H7

Jesteśmy Jego ludem

C H7

Jesteśmy Jego własnością

2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem

Wśród hymnów w Jego przedsionki

Błogosławcie imię Jego

Chwalcie Pana dziś.

3. Albowiem dobry jest Pan

Łaskawość Jego na wieki

Albowiem dobry jest Pan

Jego wielkość przez pokolenia.

185. Z całego serca

1. Z całego serca wołam

Wysłuchaj mnie Panie

W Twojej dobroci Ty wybaw mnie

Wstaję o świcie i błagam

Ty usłysz mój głos

O Panie usłysz mój głos

Ref.: Panie, Panie, Panie 3x

Ty usłysz mój głos

O Panie usłysz mój głos

2. Niech dojdzie do Ciebie

Moja modlitwa

O Panie usłysz wołanie me

Niech Twa ręka będzie mi pomocą

Ty usłysz mój głos

O Panie, usłysz mój głos.

186. Z rąk kapłańskich

D A G e A A7 D

Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, tę ofiarę chleba, wina,

A G e A A7 D

Co się wkrótce dla nas stanie Krwią i Ciałem Twego Syna.

G A D G A D

/ Niech przestępstwa nasze zmywa i uśmierza gniew Twój, Panie,

A G e A A7 D

niech nas z niebem pojednywa i uzyska przebłaganie. / 2x

187. Zbawienie przyszło przez krzyż

h e Fis h

1. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica.

e A D E7 Fis

Każde cierpienie ma sens – prowadzi do pełni życia.

Fis h e Fis

Ref.: Jeżeli chcesz mnie naśladować to weź swój krzyż na każdy dzień,

h e Fis h

I chodź ze mną zbawiać świat kolejny już wiek.

2. Codzienność wiedzie przez krzyż, większy im kochasz goręcej

Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce.

3. Każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości,

Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej miłości. koniec 2x Ref

188. Zbliżam się w pokorze

C G C d G C

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej;

C G C d G C

wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej.

G a e d F G

Tobie dziś w ofierze serce daję swe.

C d G C G C

O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe!

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak;

kto się im poddaje, temu wiary brak.

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,

że w postaci Chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na Krzyżu skryłeś wobec nas;

tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,

lecz w Oboje wierząc wiem, że dojdę tam,

gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,

lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,

pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,

ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,

Chlebie Żywy życiem swym darzący nas;

spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,

bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak Pelikan, Krwią Swą karmisz lud,

przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.

Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas

jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię;

niech pragnienie serca kiedyś spełni się,

bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł,

gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

189. Ześlij deszcz

d C B d F B C F A7 (d)

Ref.: Hallelu, o halle hallelu, hallelu, hallelujah. / 2x

d C B d F

1. Ześlij deszcz, o Panie, ześlij deszcz.

B C F A7

Niech Duch Twój oczyści serca mocą swą.

d C B d F

Przemień nas w naczynia chwały Twej,

B C d

warowną twierdzą Jego Imię.

2. Wzmocnij nas, słowa zmień w radosną pieśń.

Niech łańcuch spadnie z serc w modlitwie tej.

W Synu Twym, przez zwycięską Jego śmierć,

daj kroczyć nam po drodze Swej.

3. Wywyższaj Go, Syna otocz chwałą Swą.

Niech Izrael Jezusowi odda cześć.

Mesjasz, Król, Wszechmocny, dobry Bóg,

Bóg jeden w Trójcy, zawsze Święty!

190. Zjednoczeni w Duchu

e/a e/e

1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim. / 2x

a e

Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,

C e a

aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,

e a e

aby świat cały ujrzał Miłość w nas.

2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. / 2x e/a e/e

Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść, a e

że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest, C e a

że nasz Pan, zawsze z nami, wszędzie jest. e a e

3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, / 2x

by nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,

aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej,

żeby człowiek zachował godność swą.

4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat, / 2x

chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest

i Duchowi też chwała, który jednoczy nas,

i Duchowi też, który łączy nas.

191. Złożyłem w Panu całą nadzieję

F B F

/Złożyłem w Panu całą nadzieję / 2x

g

On schylił się nade mną

B C

I wysłuchał wołania mego./ 2x

B C F

Wydobył mnie z dołu zagłady,

B C F

Wydobył mnie z kałuży błota,

d C F

a stopy me postawił na skale

d C F

i umocnił moje kroki.

192. Zmartwychwstał Pan

H7 e D

Ref.: Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan,

C a H7

Zmartwychwstał Pan, alleluja!

e/ D /Ca/ H7

Alleluja! / 4x

e D

1. O śmierci, gdzie jesteś o śmierci?

C

Gdzie jest moja śmierć?

a H7

Gdzie jest jej zwycięstwo?

2. Radujmy się, radujmy się bracia. eD

Jeśli dzisiaj się miłujemy, C

to dlatego, że On zmartwychwstał. aH7 ref.: H7eD/CaH7/ e/D/Ca/H7

3. Dzięki niech będą Ojcu,

który nas prowadzi do Królestwa,

gdzie się miłością żyje.

4. Jeśli z Nim umieramy,

z Nim też żyć będziemy,

z Nim śpiewać będziemy, alleluja!

193. Zobaczcie jak wielką miłością

D A h D

1. Zobaczcie jak wielką miłością

G H7 E A

obdarzył nas Ojciec.

D (Fis) h G DAD

Ref.: Śpiewajmy dobremu Bogu: Alleluja! /2x

2. On nazwał nas swymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy.

3. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni.

4. Będziemy widzieć Pana, takiego, jakim jest.

5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję, podobnie jak On jest święty.

194. Zwiastunom z gór

A D E D A

Zwiastunom z gór, stopom ich cześć, bo niosą nam

D A h E A A7

Radosną wieść, tę wieść.

D E D A

Pokoju dar wśród życia dróg, przychodzi już

D A h E A A7

Władać Bóg – Królem Bóg,

D A D E (hE7) A

Królem Bóg, Królem Bóg, Królem Bóg, Królem Bóg.

195. Pomódl się Miriam

Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie DG

Pomódl się, by Jezus we mnie żył DG

Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty eA

Gdzie Ty jesteś, niebo staje się eA

Miriam, Tyś jest bramą do nieba DG

Moim niebem jest Twój Syn DG

Weź mnie, weź mnie do swego łona eA

Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty DGA7D

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.