200-224

200. Chrystus Wodzem
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,           D A h fis
Chrystus, Chrystus Władcą nam.                  G A D G D A D

201. Chwalę Cię

Ref. Chwalę Cię, błogosławię Cię                d

Panie mój wyzwoliłeś mnie                          C                2x

Cały świat Tobie śpiewa chwały pieśń         gCd

(On Królem całej ziemi jest)

1. Aniołowie Pańscy błogosławcie Go         dCad

(Chwalcie Go, błogosławcie Go)

Wody podniebne błogosławcie Go

Niebiosa niebios błogosławcie Go

Słońce i księżycu błogosławcie Go

2. Gwiazdy na niebie błogosławcie Go

Deszcze i rosy błogosławcie Go

Wichry niebieskie błogosławcie Go

Ogniu i żarze błogosławcie Go

3. Chłodzie i upale błogosławcie Go

Rosy i szrony błogosławcie Go

Mrozy i zimna błogosławcie Go

Lody i śniegi błogosławcie Go

4. Noce i dni błogosławcie Go

Światło i ciemności błogosławcie Go

Góry i pagórki błogosławcie Go

Wszystkie rośliny błogosławcie Go

5. Źródła wodne błogosławcie Go

Morza i rzeki błogosławcie Go

Wszystkie zwierzęta błogosławcie Go

Synowie ludzcy błogosławcie Go

6. Kapłani Pańscy błogosławcie Go

Wszyscy słudzy Pańscy

Izraelu święty błogosław Go

Kościele Święty błogosław Go

7. Bo On z otchłani ognia uratował nas

Bo On od żaru śmierci zbawił wszystkich nas

Bo On od śmierci wiecznej uratował nas

On nas rozwiązał, Swego Syna dał

202. Chwalę Ciebie, Panie

A

Chwalę Ciebie, Panie (…)

cis

I uwielbiam (…)

D h                               2x

Wznoszę w górę swoje ręce

G(D)           E

Uwielbiając imię Twe

A

Bo wielkiś Ty

fis

Wielkie dzieła czynisz dziś

D                            2x

Nie dorówna Tobie nikt

E

Nie dorówna Tobie nikt

203. Chwała Bogu Ojcu

Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn,                  a G…
Chwała Tobie, Duchu, tworzysz jedno w Nich.
Śpiewajmy alleluja, alleluja, alleluja. /2x

204. Duchu miłości

D           A             h               fis

Duchu miłości wylewaj się na nas

G                    D        e   C      A

z przebitego serca Jezusa, Jezusa

205. Duchu Święty ogarnij mnie

Duchu Święty, ogarnij mnie                                  DA fis h

Otwórz oczy mego serca, napełnij miłością          eA

Duchu Święty, ja kocham Cię                               DA fis h

Niech Twa święta wola pełni się  (na koniec 2x)  eA D

206. Jezu, świętujemy dziś zwycięstwo Twe

Ref.: Jezu, świętujemy dziś zwycięstwo Twe

Jezu, Twoja miłość mieszka w nas

Jezu, wszystkich więzień otworzyłeś drzwi

Życie przyniosłeś w darze nam

1. Bo do wolności

Powołał Chrystus nas

Nie ma więcej bólu, strachu

W Chrystusie wolność jest

W Bożym zwycięstwie

W radości żyjmy więc

Nasze serca dla Pana dajmy dziś

2. Dał Swego Ducha

By zdjąć z nas wszelki lęk

Przystąpmy więc odważnie

By spotkać się z Nim dziś

Jego obecność uwalnia zawsze nas

Niech serca wyrażą miłość Mu

207. Jezu, Tyś jest Światłością mej duszy

a             d              G               C

Jezu, Tyś jest Światłością mej duszy

a                     G                  C      d            E

Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już

a               d             G                C

Jezu, Tyś jest Światłością mej duszy

F         d                  a    E7          a

Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą

208. Jezus Chrystus

Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek,                   D A
Odkupiciel, wczoraj, dziś, na wieki.             G Fis

209. Jezus Królem naszym jest

Jezus Królem naszym jest,                             E H cis A H…
Jezus, nasz umiłowany /2x
O, daj wielki pokój nam
O, wstań i zajaśniej nad nami.
O, wstań Święty Boże nasz,
O, wstań i zajaśniej nad nami.

210. Każdy wschód słońca

1. My, którzy wszystko liczymy,                  D A h
Ciebie mamy za darmo.                                 G D (G A)
Dajesz nam siebie w całości                          D A h G
i jesteś taki rozrzutny.                                    D A

Ref. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada          D A e h
nie pozwól nam przespać poranka. /2x          G D G A (h)

2. Nie dość, że do nas przyszedłeś,
co dzień dajesz nam siebie.
Zostałeś z nami w tym Chlebie,
który bierzemy do ręki.

3. Dałeś nam siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
niech człowiek już nie umiera.

4. Ty jesteś pełnią życia,
daj nam Twojego chleba,
daj nam oddychać wiecznością,
Twój oddech ożywia i wspiera.

5. Przyjdź Panie, przyjdź nareszcie
jak przyszedłeś już kiedyś,
a co dzień nowy wschód słońca
niech Ciebie nam zapowiada

211. Miłość nieprzyjaciół

1. Miłujcie waszych nieprzyjaciół                             G
I módlcie się za tych, którzy was prześladują            a
Tak będziecie synami Ojca waszego                         G
Który jest w niebie                                                      a

Ref.: Ponieważ On sprawia,                                      G
Że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi    aG
I On zsyła deszcz                                                        a
Na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.                  G

2. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują    G
Cóż za nagrodę mieć będziecie                                  a
Czyż i celnicy tak nie czynią?                                    G
I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci                       G
Cóż szczególnego czynicie                                         a
Czyż i poganie tego nie czynią?                                 G
Bądźcie więc święci jak Bóg jest święty!                  Ga
Bądźcie więc święci jak Bóg jest święty!                  Ga

212. Nie bój się, bo Ja jestem z tobą

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą! (3x)                        e C D
– mówi Pan                                                    2x        C D

Odkupiłem cię, dałem ci imię Me,                            G h
Moim jesteś więc już.                                                C D
Nie utoniesz, gdy będziesz po wodzie szedł,           G h
Ogień nie strawi cię.                                                 C D

Nie! Nie! Nie utoniesz! Nie! Nie! Nie spłoniesz!      e h e h
Bo Ja jestem z tobą – mówi Pan.                               C D G H7

213. Nie bój się, nie lękaj się

d     A          d     A

1. Nie bój się, nie lękaj się

d                C F C       d               A7

Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy

2. Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem czuwajmy

214. Oddaję Ci życie swe

Ref. Oddaję Ci życie swe   EH

Ty Panie, wiesz jakie jest    AHE

Za wszystko przepraszam Cię

Co było grzechem i złem

1. Oczyść Panie duszę mą

Zapomnij mi moje winy

Obmyj mnie Twą świętą krwią

Podaruj mi nowe życie

Ref. Daj Ducha Świętego mi

By odtąd prowadził mnie

Rozpalił dziś w sercu mym

Ognisko miłości Twej

2. Przyjdź, zamieszkaj w domu mym

z Twą łaską i miłosierdziem

Otocz mnie ramieniem swym

Bo ja

Ref. Oddaję Ci życie swe

Ty Panie, wiesz jakie jest

Za wszystko przepraszam Cię

Co było grzechem i złem

3. Wybawiłeś duszę mą

Umarłeś za moje winy

Jezu jesteś Panem mym

Zbawicielem mym

Ref. Oddaję Ci życie swe

Ty Panie, wiesz jakie jest

Za wszystko przepraszam Cię

Co było grzechem i złem

Daj Ducha Świętego mi

By odtąd prowadził mnie

Rozpalił dziś w sercu mym

Ognisko miłości Twej

215. Ogrody

D                       G                 A

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody

G                    e                       A

Już teraz we mnie Twe Królestwo jest.

216. O Jezu, Boże utajony

Ref.: O Jezu, Boże utajony                ED
Serce moje Cię czuje
Choć kryją Ciebie zasłony
Ty wiesz, że Cię kocham                   E

1. Miłosierdzie Pana chcę śpiewać na wieki              ED
Wyśpiewywać je będę przed wszystkim ludem
Bo ono jest największym przymiotem Boga
Jest nieustannym cudem                                             E

2. Wytryskujesz z Troistości Bożej
Lecz z jednego miłosnego łona
Ze źródła miłosierdzia Twego płynie wszelkie szczęście
I życie

3. Przez otwarte serce ukrzyżowanego Syna
źródła miłosierdzia Boga otwarte są na nas
Nie dla aniołów, Cherubinów, Serafinów
Lecz dla człowieka grzesznego

217. O Pani ufność nasza

D             G       D

O Pani, ufność nasza

G   D                   A

W modlitwy Twej obronie

Fis   h        A      D

Chroń nas, chroń nas

GDe             AD

Królowo Pokoju

218. Otwórz me oczy

D             e     A7                   (G) D h

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa,

E       A7            (G) D D7

i być bliżej Niego, i kochać goręcej,

e     A7                   (G) D h

otwórz me uszy i naucz mnie słuchać,

e      A7                     (G) D

otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.

219. Pan blisko jest

e                C      a          H

Pan blisko jest, oczekuj Go

e     D        G

Pan blisko jest,

aH      e

w Nim serca moc

220. Pozwól mi przyjść do Ciebie

Ref.: Pozwól mi przyjść do Ciebie                CG

Takim zwyczajnym, jakim jestem                  aG

Pozwól mi przyjść do Ciebie                         FC

Jednym łaskawym Twoim gestem                 GG7

1. Ty jesteś Mario taka czysta

jak łza grzesznika, gdy żałuje

Ty jesteś Mario taka dobra

to moje ludzkie serce czuje

Więc się ośmielam przyjść do Ciebie

Tak, jak przed matką dziecko staje

Więc się ośmielam paść przed Tobą

I całą winę Ci wyznaję

2. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem

uczysz miłować, uczysz wiary

patrzysz łaskawym na mnie sercem

uczysz ufności i ofiary

Zanim odejdę od stóp Twoich

Pozwól, że skończę na pytaniu

Które dotyczy mego życia

Co znaczy trwać w ofiarowaniu?

221. Tak mnie skrusz

Tak mnie skrusz, tak mnie złam                     dF

Tak mnie wypal, Panie                                  gdA7

Byś został tylko Ty

Byś został tylko Ty, naprawdę Ty

222. Ukaż mi Panie


Ukaż mi Panie swą Twarz                eD

Daj mi usłyszeć Twój głos

Naucz mnie szukać Ciebie

Wskaż mi cień Twego Oblicza


223. W ciemności idziemy


d                                  B

W ciemności idziemy, w ciemności

d              g       A

Do źródła Twojego życia

d              C                    FA

Tylko pragnienie jest światłem

B                    A

Tylko pragnienie jest światłem224. W naszych ciemnościach


H7                        e

W naszych ciemnościach, o Panie

D G               C G D

Rozpal ogień, który nigdy nie zagaśnie

G                   e     C         a

W naszych ciemnościach, o Panie

H7                  ea     H7               ea H7

Rozpal ogień, który nigdy nie zagaśnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.