25-49

25. Chwalcie Pana Niebios

fis

Ref.: Chwalcie Pana niebios

Chwalcie Go na cytrze

E                  cis                                                                               2x

Chwalcie Króla świata

D                                  fis

Bo On Bogiem jest

fis

1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla

E                         cis   D                         fis

chcę chwalić Pana jak długo będę żył

fis

chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał

E                        cis              D                        fis

chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą

kto ma nadzieję w Panu, Bogu swym

w Bogu, który stworzył niebo i ziemię

wszystko, co żyje, śpiewa: Alleluja!

3. Pan Bóg króluje- wesel się ziemio!

Bóg twój Syjonie przez pokolenia

On dał ci życie, On dał ci wszystko

śpiewaj Mu, wysławiaj Go: Alleluja!

26. Chwalimy Pana dziś

C                       d    G7                               C      F C

Chwalimy Pana dziś, (…) za łaskę, którą daje nam, (…).

C                        d   G7              C      F C

Chwalimy Pana dziś, (…) za Jego moc (…).

F      G7                   C  a

Stajemy przed Tobą z otwartym  sercem,

d     G7           C C7

nasze życie, Panie, dajemy Ci.

27. Chwała Bogu Ojcu

a                G         a                   G

Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn,

a                   G             a          G            a

Chwała Tobie, Duchu, tworzysz jedno w Nich.

a           G                  a G a

Śpiewajmy alleluja, alleluja, alleluja.  /2x

28. Chwała Panu

C      F             C       G    C                    F                   C               G

Chwała Panu i cześć od wszystkich wiernych Mu sług,

C                      F               C            F                   C         G        C     F

wznieśmy swe ręce ku Miejscu Świętemu i cześć oddajmy Mu.

Panie błogosław nam, gdy trwamy tam gdzie Twój dom

Ty, co stworzyłeś i niebo i ziemię, Ty Panie błogosław nam.

29. Cieszę się

E            H

1. Cieszę się, Jezus zbawił mnie

E

Cieszę się, Jezus zbawił mnie

A                          A7

Cieszę się, bo Jezus zbawił mnie

E

Śpiewam chwała, Alleluja

A                            E

Jezus zbawił mnie

2. Kiedy byłem grzeszny Jezus zbawił mnie  3x

Śpiewam chwała, Alleluja

Jezus zbawił mnie

3. Chcę powiedzieć wszystkim Jezus zbawił mnie  3x

Śpiewam chwała, Alleluja

Jezus zbawił mnie

4. Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie  3x

Śpiewam chwała, Alleluja

Jezus zbawił mnie

30. Com przyrzekł Bogu

C                    F       G                C

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,

F         G      G7 C

Dotrzymać pragnę szczerze.

F             G        C

Kościoła słuchać w każdy czas

F         G     C

i w świętej wytrwać wierze.

F         G       C

O, Panie Boże, dzięki Ci

F    G           G7 C

żeś mi Kościoła otwarł drzwi.

F       G   C

W Nim żyć, umierać pragnę.

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią                   C F G C

Bóg pod osłoną chleba.                                                    F G G7 C

Swym Ciałem karmi duszę mą,                            C F G C

by żyła w Nim dla nieba.                                                 F G C

W to wierzyć zawsze mocno chcę,                F G C

bo tego Kościół uczy mnie.                                       F G G7 C

W Nim żyć, umierać pragnę.                         F G C

31. Crucem Tuam

Crucem Tuam adoramus Domine,                                      e H7 e H7 DG

resurectionem Tuam laudamus Domine.                            eaDGea H7 e

Laudamus et glorificamus.                                                  eae   ae

Resurectionem Tuam laudamus Domine.                           eaDGea H7 e

(Adorujemy Krzyż Twój, Panie, wysławiamy Twoje zmartwychwstanie)

32. Czcijmy Jezusa

G       C D         G       C D

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go.   /4x

D/e                        D                      e

Powstał z martwych (2x) i On żyje na wieki już.

D/e                                    D

Powstał z martwych (2x) więc razem się radujmy

G

świętując zmartwychwstania ten dzień!

33. Dotknij Panie moich oczu

F                                    C                                    d

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał

F                                   C                                 d                                C

dotknij Panie moich warg abym przemówił z uwielbieniem

F                                   C                             d

Dotknij Panie mego serca i oczyść je

B                   g                          C

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

34. Duchu Ogniu

fis                    cis

Ref.: Duchu Ogniu, Duchu Żarze,

D                  E                     A                  D

Duchu Światło, Duchu Blasku, Duchu Wichrze i Pożarze,

h        D                    Cis

ześlij płomień Twojej łaski!

A          Cis            fis                     h                    Cis  Cis7

1. Chcesz rozpalisz i rozognisz, serca wzniesiesz na wysokość,

A                Fis7                    h                Cis            fis             Cis

w ciemność wrzucisz blask pochodni i rozproszysz grzechu mroki.

2. Naszą nicość odbudujesz w najpiękniejsze znów struktury, A Cis fis h Cis Cis7

Tchnieniem swoim świat przesnujesz w szeleszczących modlitw sznury.         A Fis7 h Cis fis Cis

3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz i z chaosu piękno ładu.

Tyś spokojem wśród niezgody, w bezradności Tyś jest Radą.

4. Twe zbliżenie zaróżowi pulsem życia, wzrostu drżeniem. A Cis fis h Cis Cis7

Narodzimy się na nowo, ciemność stanie się promieniem. A Fis7 h Cis fis Cis

35. Duchu Święty przyjdź

F           g        F    g         (C)

Duchu Święty przyjdź    /x4

B         F            B         F
1. Niech wiara zagości, nadzieja zagości,
B         F          C

Niech miłość zagości w nas. /2x

2. Niech życie zagości, niech wolność zagości, niech mądrość zagości w nas.  /2x

3. Niech pokój zagości, niech szczęście zagości, niech radość zagości w nas. /2x

36. Duchu Święty wołam przyjdź I

C                                                 g

Duchu Święty wołam przyjdź, bądź jak ogień w duszy mej.

F                                                C

Bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie.

g                       F                         C     g                     F                C

Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest

g            F                     C          g       F                               C

Ofiaruje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go.

37. Duchu Święty wołam przyjdź II

D         G                     D G

Duchu święty wołam przyjdź

D               G                 D G

W sercach rozpal ogień swój

fis                                                h

Jedno uczyń z naszych serc

e            C                     A

Miłość, radość, pokój wlej.

38. Duchu Święty wzywam Cię

Duchu Święty wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie,               D A…

Oddal mroków cień, jasny rozpal dzień,

Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich Prawd,

Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem,

Duchu Święty, (przyjdź).

39. Duchu Żyjącego Boga

C                F      G        C   F    G        C

Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.

C                G    F         C    F    G       C

Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.

F                C                     D          G

Złam mnie, skrusz mnie, natchnij mocą.

C             F        G         C      F   G      C

Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.

40. Dziękować Ci Panie chcę

E                     cis        H          A        fis         H                                                                                                     DhAGeA

Dziękować Ci Panie chcę za miłość i łaskę Twą.

D                    cis          H           A            E                    H   E                                                                   DhAGDAD

Dziękować Ci Panie dzisiaj chcę, bo Ty sam chronisz kroki me.

To Ty (5x) Bóg Wszechmocny, Adonaj.                              E H fis A E cis H                  DAeGDhA

To Ty (5x) mój Wszechmocny Pan.                                                   E H fis A E H E                               DAeGDAD

41. Dziękuję Bogu dziś

C            a           F                 G

Ref.: Dziękuję Bogu dziś, że nas zjednoczyć chciał,

F                      G                 C

w modlitwie mojej radość brzmi.

C          a                      F                    G                 F           C

1. Jestem pewien, że ten sam, co rozpoczął w nas swe dzieło,

d                           G                     C

przyjdzie je dopełnić w dniu Chrystusa Pana.

2. Ta miłość, którą Pan chciał napełnić moje serce C a F G F C

jest miłością zaszczepioną w Duchu Świętym. d G C

3. Tak pragnę, aby więź między nami mogła wzrastać,

byśmy czystym sercem mogli czekać Pana.

4. Niech Jezus da nam wzrost i napełni wszelkim dobrem,

by modlitwa nasza była miła Bogu.

42. Dziś jest czas

D                    G                      D G

1. Dziś jest, czas by oddać Bogu chwałę

D                 G                A

w tej świątyni, którą my jesteśmy sami,

G                   D║      G                     D║

więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.

G                  C                     A7

Jego chwała wnet wypełni miejsce to!

D             G       A7 D

Ref.: Chwała, cześć! (Chwalmy Go) /2x

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu.

On pragnie, aby wzywać Jego Imię,

więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.

Jego chwała wnet wypełni miejsce to!

43. Dziś kościele żyjącego Boga wstań

G           h                    C   D

Ref.: Dziś Kościele żyjącego Boga wstań,

G           D            C   D

Bóg Królem całej ziemi jest!

G                              G7                          C                     A

Żadne moce ni zwierzchności nie wzruszą nas nigdy już

G                 D                  G                               D

Gdy stajemy w jedności, nikt nas już nie rozdzieli,

e           a       D                 G

Bo stajemy razem, gdzie nasz Bóg!                                                 (zak. DG)

D                         C                H

1. Jesteśmy ludem nabytym cenną krwią

e                                               A

W radości Bogu oddajemy cześć

e                             A               D                H

Gdy głosimy Bożą wielkość, majestat Jego i moc,

e                             C                     A

To niszczymy moc szatana na ziemi tej.

D                             C                H7

Uwielbiamy Jego chwałę dzień po dniu,

e                                               A

W radości Bogu oddawajmy cześć

e                          A                  D                        H

Gdy głosimy Jego wierność i miłosierdzia dar,

e                                  C                          A   FD

To niszczymy moc szatana na ziemi tej.

2. Ogłaszamy mocom zła na świecie tym:                                                          D C H

Wasz czas już kończy się                                                                                                 e A

Nasz Bóg dał nam zwycięstwo i my, Jego Kościół dziś                        e A D H

Niszczymy moc szatana na ziemi tej!                                                                       e C A

Zatem cały ludu Pana, teraz wstań!                                                             D C H7

Uwierz mocy słowa, które daje Bóg.                                                                      e A

Bo szatan jest pokonany i zastępy jego też,                                         e A D H

Kiedy Kościół przyjmuje Bożą moc!                                                                     e C A FD

44. Dziś składamy

d        C

Dziś składamy

d                C

Na Twym stole

d          C

To, co mamy

d       C           d

Choć ubogie tak jest 2x

Naszą radość

Naszą miłość

Nasze życie

Które dałeś nam 2x

45. Gdybym przechodził

Gdybym przechodził przez ciemną dolinę zła nie ulęknę się

W każdą noc i dzień Pan prowadzi mnie

Wiedzie na łąki gdzie odpocząć chcę

Drogę swą wskazuje mi 2x

Pan jest pasterzem mym 2x

46. Gdy wpatruję się w Twą świętą Twarz

CeFC

Gdy wpatruję się w Twą świętą Twarz,                                    CeF

Gdy rozmyślam nad miłością Twą                                            CeF

Kiedy to, co wokół mnie niknie w cień Światłości Twej          CeFG

Gdy dotykam sobą serca Twego,

Gdy mą wolę składam u Twych stóp

Wtedy to, co wokół mnie niknie w cień Światłości Twej

/Uwielbiam Cię                                                                           FG

Uwielbiam Cię                                      2x                                  ea

Bo mego życia cel to wielbić Cię/                                              FGC/C7

47. Gdzie miłość wzajemna i dobroć

E             fis                        E        cis                     fis        H7 E

Ant.: Gdzie miłość wzajemna i dobroć tam znajdziesz Boga żywego.

E                                                     fis  E    cis A                               H7

1. Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusa, weselmy się w Nim i radujmy.

Z pokorą szczerą kochajmy Boga i czystym sercem miłujmy się nawzajem.

2. Skoro wszyscy tu się gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela.

Niech ustaną gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus.

5. Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże, razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.

To będzie naszą radością czystą i bez granic przez nieskończone wieki wieków. Amen.

48. Głoś Imię Pana

E             cis      H         Fis                   H7 E

1. Głoś Imię Pana, Króla wszechmocy i chwały.

Złącz się z chórami niebios zastępów wspaniałych.

E7         A    E                      A               fis

/  Harfa i róg niech zagra: „Któż jest jak Bóg!”

H7             cis         H7 E

By krańce ziemi słyszały.  /2x

2. Głoś Imię Pana, On twoim losem kieruje.

na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje.

/ Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń.

On cię od zła zachowuje. /2x

3. Głoś Imię Pana, razem ze wszystkim co żyje.

On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije!

/ On Życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn,

teraz i na wieki. Amen./ 2x

49. Godzien jesteś

G                        C                     G                 D7

1. Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz.

G                       C                      G          D7       G

Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc.

D                                        G

Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,

D                                 G                G7              C

wszystko stworzyłeś Ty sam i z woli Twojej zostało stworzone,

G          D7                G

godzien jesteś wziąć cześć.

2. Godzien jesteś, godzien jesteś Zbawco, Baranku nasz.

Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość, moc.

Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój,

wszystkich zbawiłeś Ty sam i przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu.

Godzien jesteś wziąć cześć.

3. Godzien jesteś, godzien jesteś Panie i Boże nasz,

Godzien jesteś, godzien jesteś Zbawco, Baranku nasz.

Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność, błogosławieństwo i moc.

Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki. Amen. Amen.

25. Chwalcie Pana Niebios

fis

Ref.: Chwalcie Pana niebios

Chwalcie Go na cytrze

E cis 2x

Chwalcie Króla świata

D fis

Bo On Bogiem jest

fis

1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla

E cis D fis

chcę chwalić Pana jak długo będę żył

fis

chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał

E cis D fis

chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą

kto ma nadzieję w Panu, Bogu swym

w Bogu, który stworzył niebo i ziemię

wszystko, co żyje, śpiewa: Alleluja!

3. Pan Bóg króluje- wesel się ziemio!

Bóg twój Syjonie przez pokolenia

On dał ci życie, On dał ci wszystko

śpiewaj Mu, wysławiaj Go: Alleluja!

26. Chwalimy Pana dziś

C d G7 C F C

Chwalimy Pana dziś, (…) za łaskę, którą daje nam, (…).

C d G7 C F C

Chwalimy Pana dziś, (…) za Jego moc (…).

F G7 C a

Stajemy przed Tobą z otwartym sercem,

d G7 C C7

nasze życie, Panie, dajemy Ci.

27. Chwała Bogu Ojcu

a G a G

Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn,

a G a G a

Chwała Tobie, Duchu, tworzysz jedno w Nich.

a G a G a

Śpiewajmy alleluja, alleluja, alleluja. /2x

28. Chwała Panu

C F C G C F C G

Chwała Panu i cześć od wszystkich wiernych Mu sług,

C F C F C G C F

wznieśmy swe ręce ku Miejscu Świętemu i cześć oddajmy Mu.

Panie błogosław nam, gdy trwamy tam gdzie Twój dom

Ty, co stworzyłeś i niebo i ziemię, Ty Panie błogosław nam.

29. Cieszę się

E H

1. Cieszę się, Jezus zbawił mnie

E

Cieszę się, Jezus zbawił mnie

A A7

Cieszę się, bo Jezus zbawił mnie

E

Śpiewam chwała, Alleluja

A E

Jezus zbawił mnie

2. Kiedy byłem grzeszny Jezus zbawił mnie 3x

Śpiewam chwała, Alleluja

Jezus zbawił mnie

3. Chcę powiedzieć wszystkim Jezus zbawił mnie 3x

Śpiewam chwała, Alleluja

Jezus zbawił mnie

4. Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie 3x

Śpiewam chwała, Alleluja

Jezus zbawił mnie

30. Com przyrzekł Bogu

C F G C

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,

F G G7 C

Dotrzymać pragnę szczerze.

F G C

Kościoła słuchać w każdy czas

F G C

i w świętej wytrwać wierze.

F G C

O, Panie Boże, dzięki Ci

F G G7 C

żeś mi Kościoła otwarł drzwi.

F G C

W Nim żyć, umierać pragnę.

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią C F G C

Bóg pod osłoną chleba. F G G7 C

Swym Ciałem karmi duszę mą, C F G C

by żyła w Nim dla nieba. F G C

W to wierzyć zawsze mocno chcę, F G C

bo tego Kościół uczy mnie. F G G7 C

W Nim żyć, umierać pragnę. F G C

31. Crucem Tuam

Crucem Tuam adoramus Domine, e H7 e H7 DG

resurectionem Tuam laudamus Domine. eaDGea H7 e

Laudamus et glorificamus. eae ae

Resurectionem Tuam laudamus Domine. eaDGea H7 e

(Adorujemy Krzyż Twój, Panie, wysławiamy Twoje zmartwychwstanie)

32. Czcijmy Jezusa

G C D G C D

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go. /4x

D/e D e

Powstał z martwych (2x) i On żyje na wieki już.

D/e D

Powstał z martwych (2x) więc razem się radujmy

G

świętując zmartwychwstania ten dzień!

33. Dotknij Panie moich oczu

F C d

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał

F C d C

dotknij Panie moich warg abym przemówił z uwielbieniem

F C d

Dotknij Panie mego serca i oczyść je

B g C

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

34. Duchu Ogniu

fis cis

Ref.: Duchu Ogniu, Duchu Żarze,

D E A D

Duchu Światło, Duchu Blasku, Duchu Wichrze i Pożarze,

h D Cis

ześlij płomień Twojej łaski!

A Cis fis h Cis Cis7

1. Chcesz rozpalisz i rozognisz, serca wzniesiesz na wysokość,

A Fis7 h Cis fis Cis

w ciemność wrzucisz blask pochodni i rozproszysz grzechu mroki.

2. Naszą nicość odbudujesz w najpiękniejsze znów struktury, A Cis fis h Cis Cis7

Tchnieniem swoim świat przesnujesz w szeleszczących modlitw sznury. A Fis7 h Cis fis Cis

3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz i z chaosu piękno ładu.

Tyś spokojem wśród niezgody, w bezradności Tyś jest Radą.

4. Twe zbliżenie zaróżowi pulsem życia, wzrostu drżeniem. A Cis fis h Cis Cis7

Narodzimy się na nowo, ciemność stanie się promieniem. A Fis7 h Cis fis Cis

35. Duchu Święty przyjdź

F g F g (C)

Duchu Święty przyjdź    /x4

B F B F
1. Niech wiara zagości, nadzieja zagości,
B F C

Niech miłość zagości w nas. /2x

2. Niech życie zagości, niech wolność zagości, niech mądrość zagości w nas.  /2x

3. Niech pokój zagości, niech szczęście zagości, niech radość zagości w nas. /2x

36. Duchu Święty wołam przyjdź I

C g

Duchu Święty wołam przyjdź, bądź jak ogień w duszy mej.

F C

Bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie.

g F C g F C

Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest

g F C g F C

Ofiaruje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go.

37. Duchu Święty wołam przyjdź II

D G D G

Duchu święty wołam przyjdź

D G D G

W sercach rozpal ogień swój

fis h

Jedno uczyń z naszych serc

e C A

Miłość, radość, pokój wlej.

38. Duchu Święty wzywam Cię

Duchu Święty wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie, D A

Oddal mroków cień, jasny rozpal dzień,

Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich Prawd,

Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem,

Duchu Święty, (przyjdź).

39. Duchu Żyjącego Boga

C F G C F G C

Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.

C G F C F G C

Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.

F C D G

Złam mnie, skrusz mnie, natchnij mocą.

C F G C F G C

Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.

40. Dziękować Ci Panie chcę

E cis H A fis H DhAGeA

Dziękować Ci Panie chcę za miłość i łaskę Twą.

D cis H A E H E DhAGDAD

Dziękować Ci Panie dzisiaj chcę, bo Ty sam chronisz kroki me.

To Ty (5x) Bóg Wszechmocny, Adonaj. E H fis A E cis H DAeGDhA

To Ty (5x) mój Wszechmocny Pan. E H fis A E H E DAeGDAD

41. Dziękuję Bogu dziś

C a F G

Ref.: Dziękuję Bogu dziś, że nas zjednoczyć chciał,

F G C

w modlitwie mojej radość brzmi.

C a F G F C

1. Jestem pewien, że ten sam, co rozpoczął w nas swe dzieło,

d G C

przyjdzie je dopełnić w dniu Chrystusa Pana.

2. Ta miłość, którą Pan chciał napełnić moje serce C a F G F C

jest miłością zaszczepioną w Duchu Świętym. d G C

3. Tak pragnę, aby więź między nami mogła wzrastać,

byśmy czystym sercem mogli czekać Pana.

4. Niech Jezus da nam wzrost i napełni wszelkim dobrem,

by modlitwa nasza była miła Bogu.

42. Dziś jest czas

D G D G

1. Dziś jest, czas by oddać Bogu chwałę

D G A

w tej świątyni, którą my jesteśmy sami,

G D║ G D║

więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.

G C A7

Jego chwała wnet wypełni miejsce to!

D G A7 D

Ref.: Chwała, cześć! (Chwalmy Go) /2x

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu.

On pragnie, aby wzywać Jego Imię,

więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.

Jego chwała wnet wypełni miejsce to!

43. Dziś kościele żyjącego Boga wstań

G h C D

Ref.: Dziś Kościele żyjącego Boga wstań,

G D C D

Bóg Królem całej ziemi jest!

G G7 C A

Żadne moce ni zwierzchności nie wzruszą nas nigdy już

G D G D

Gdy stajemy w jedności, nikt nas już nie rozdzieli,

e a D G

Bo stajemy razem, gdzie nasz Bóg! (zak. DG)

D C H

1. Jesteśmy ludem nabytym cenną krwią

e A

W radości Bogu oddajemy cześć

e A D H

Gdy głosimy Bożą wielkość, majestat Jego i moc,

e C A

To niszczymy moc szatana na ziemi tej.

D C H7

Uwielbiamy Jego chwałę dzień po dniu,

e A

W radości Bogu oddawajmy cześć

e A D H

Gdy głosimy Jego wierność i miłosierdzia dar,

e C A FD

To niszczymy moc szatana na ziemi tej.

2. Ogłaszamy mocom zła na świecie tym: D C H

Wasz czas już kończy się e A

Nasz Bóg dał nam zwycięstwo i my, Jego Kościół dziś e A D H

Niszczymy moc szatana na ziemi tej! e C A

Zatem cały ludu Pana, teraz wstań! D C H7

Uwierz mocy słowa, które daje Bóg. e A

Bo szatan jest pokonany i zastępy jego też, e A D H

Kiedy Kościół przyjmuje Bożą moc! e C A FD

44. Dziś składamy

d C

Dziś składamy

d C

Na Twym stole

d C

To, co mamy

d C d

Choć ubogie tak jest 2x

Naszą radość

Naszą miłość

Nasze życie

Które dałeś nam 2x

45. Gdybym przechodził

Gdybym przechodził przez ciemną dolinę zła nie ulęknę się

W każdą noc i dzień Pan prowadzi mnie

Wiedzie na łąki gdzie odpocząć chcę

Drogę swą wskazuje mi 2x

Pan jest pasterzem mym 2x

46. Gdy wpatruję się w Twą świętą Twarz

CeFC

Gdy wpatruję się w Twą świętą Twarz, CeF

Gdy rozmyślam nad miłością Twą CeF

Kiedy to, co wokół mnie niknie w cień Światłości Twej CeFG

Gdy dotykam sobą serca Twego,

Gdy mą wolę składam u Twych stóp

Wtedy to, co wokół mnie niknie w cień Światłości Twej

/Uwielbiam Cię FG

Uwielbiam Cię 2x ea

Bo mego życia cel to wielbić Cię/ FGC/C7

47. Gdzie miłość wzajemna i dobroć

E fis E cis fis H7 E

Ant.: Gdzie miłość wzajemna i dobroć tam znajdziesz Boga żywego.

E fis E cis A H7

1. Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusa, weselmy się w Nim i radujmy.

Z pokorą szczerą kochajmy Boga i czystym sercem miłujmy się nawzajem.

2. Skoro wszyscy tu się gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela.

Niech ustaną gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus.

5. Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże, razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.

To będzie naszą radością czystą i bez granic przez nieskończone wieki wieków. Amen.

48. Głoś Imię Pana

E cis H Fis H7 E

1. Głoś Imię Pana, Króla wszechmocy i chwały.

Złącz się z chórami niebios zastępów wspaniałych.

E7 A E A fis

/ Harfa i róg niech zagra: „Któż jest jak Bóg!”

H7 cis H7 E

By krańce ziemi słyszały. /2x

2. Głoś Imię Pana, On twoim losem kieruje.

na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje.

/ Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń.

On cię od zła zachowuje. /2x

3. Głoś Imię Pana, razem ze wszystkim co żyje.

On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije!

/ On Życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn,

teraz i na wieki. Amen./ 2x

49. Godzien jesteś

G C G D7

1. Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz.

G C G D7 G

Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc.

D G

Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,

D G G7 C

wszystko stworzyłeś Ty sam i z woli Twojej zostało stworzone,

G D7 G

godzien jesteś wziąć cześć.

2. Godzien jesteś, godzien jesteś Zbawco, Baranku nasz.

Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość, moc.

Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój,

wszystkich zbawiłeś Ty sam i przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu.

Godzien jesteś wziąć cześć.

3. Godzien jesteś, godzien jesteś Panie i Boże nasz,

Godzien jesteś, godzien jesteś Zbawco, Baranku nasz.

Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność, błogosławieństwo i moc.

Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki. Amen. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.