50-74

50. Godzien o godzien

D                        G         A           D  h

Godzien, o godzien jest nasz Pan

e                             A                       D   A

godzien aby przyjąć cześć i uwielbienia pieśń

D                          G      A             D

Godzien, o godzien jest nasz Pan

e                          A                       D   D7

godzien aby przyjąć cześć i uwielbienia pieśń

G     A                     D                       h

Śpiewajmy – Alleluja- przed Baranka tronem

e                        A                                   D                          D7

Wielbijmy Go i czcijmy, śpiewajmy chwały psalm

G      A          D                   h

Alleluja- chwała Barankowi

e              A                               e       A             D

On w walce jest zwycięzcą, Bóg z nami, Król i Pan.

51. Golgoto

a             d        G C  E

1. Golgoto, Golgoto, Golgoto!

a                                           C

W tej ciszy przebywam wciąż rad

F                                                C

w tej ciszy daleki jest świat

d                                     a

Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach

E                                                                      E7

gdy widzę Cię, Zbawco przez łzy

a                                                                                       d

Ref.: To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech

G                                                                                          C

To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech

a                                                                                         d              B

To nie gwoździe Cię trzymały lecz mój grzech

a                                     E                                          a

Choć tak dawno się to stało, widziałeś mnie.

2. Golgoto, Golgoto, Golgoto

Ja widzę Cię Jezu mój tam

Jak wiele masz sińców i ran

Miłości Twej moc zawiodła Cię tam

uwolnić mnie z grzechów i win.

3. Golgoto, Golgoto, Golgoto!

Wspominam tak często ten dzień

Golgotę i słodki jej cień

Przyszedłem pod krzyż z ciężarem mych win

uwolnił mnie tam Boży Syn.

52. Hosanna

E                       H                     cis                                    A  H                                                                                           DA h G A

1.Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach /2x

A       H                                 E    A    H                     E                                                                           GADGAD

Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią,

A     H             E             cis    A                                   H    E                                         GADhGAD

Wywyższony bądź Panie nasz, hosanna niechaj ciągle brzmi.

2. Chwała, chwała, Królowi królów chwała, cześć /2x

Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią,

Wywyższony bądź, Panie nasz, Królowi, królów chwała, cześć!

3.Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest /2x

Sławić chcemy Cię wciąż, z radością i czcią,

Wywyższony bądź, Panie nasz, Jezus królem królów jest!

53. Ja kocham Cię

E                                            H     E

Ja kocham Cię, Panie wznoszę głos,

A    E     fis            H  A       H

Uwielbiać Cię z całej duszy chcę.

E                                       H                       E

Rozraduj się dźwiękiem modlitw mych,

A   E   H                               A a    E

Pragnę miłą pieśnią być w uszach Twych.

54. Ja wierzę, że to Jezus

E    A                 H

1. Ja wierzę, że to Jezus,

E                              A                             H

wierzę, że On Synem Boga jest.

E                                 A             H

On zmarł i powstał, aby żyć
E                                 A                     H

i za cenę śmierci życie dał.

A                   H                       E                                             A

Wierzę, że jest tu teraz, (On tu teraz jest)
H                              E

Stoi pośród nas,
A                         H                     E                             A

Ma moc nas teraz uzdrawiać, (Uzdrowienia moc)

A                          H         E
Ma przebaczenia dar.

2. Ja wierzę Tobie, Panie,

wierzę, że Tyś Synem Boga jest.

Zmarłeś i powstałeś, aby żyć

i za cenę śmierci życie dać.

Wierzę, że tutaj jesteś, (Ty jesteś tu)

Stoisz pośród nas,

Masz moc nas teraz uzdrawiać, (Uzdrowienia moc)

Masz przebaczenia dar.

55. Jak łania

C       G         a             C

Jak łania pragnie wody ze strumieni,

F          G      CG

Moja dusza pragnie Cię

C     G             a             C

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,

F          G        C   C7

Zawsze chcę uwielbiać Cię!

a                    F     C           F               d     E

Tylko Ty jesteś mocą mą, Twoja wola wolą mą.

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,                           C G a C              x2

Zawsze chcę uwielbiać Cię.                                                  F G C

56. Jak wielki jest Pan

D                    A             h

Ref.: Jak wielki jest Pan – alleluja,

fis                          G

Wielki jest Pan, alleluja,

D                   e A

Wielki jest Pan, alleluja.

D                                                                         fis h

1. Zaśpiewaj Bogu pieśń uwielbienia

G                                                                          A

I złącz swój głos w pokoleń krąg

D                                                                        fis h

Jeśli umilkniesz, wtedy kamienie

G                                                                                  A

Wzniosą swój głos przed Boga tron

2. Całym swym sercem wielbiący Pana D fis h

Za cały wszechświat, cały świat G A

Tablice prawa, za lud wybrany D fis h

I za Jezusa, boś Mu brat G A

3. Idź za Jezusem, Kościoła ludzie

Niech Ducha moc nad tobą trwa

Pełnię człowieka odtwarzaj w trudzie

By śpiewać Mu – alleluja!

57. Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie

h                e          h                 G A

1. Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie,

h                 e                h         Fis

gdy Ty nie chodzisz naszymi drogami,

D              e            h              G Fis

a Twoje myśli tak różne od naszych,

h                          e           Fis h

miłość tak inna od naszej miłości.

2. Serca samotne błąkają się w mroku,

szukając ścieżki wiodącej ku światłu,

więc nie zostawiaj nas samych w ciemności,

przyjdź nam z pomocą, pielgrzymom tej ziemi.

3. Daj nam Cię poznać po chleba łamaniu,

a wtedy pokój wypełni nam dusze.

Pozostań z nami i nakarm swym Ciałem,

obdarz radością spotkania w wieczności.

4. Panie i Mistrzu idący wraz z nami,

po drogach świata Ty serc naszych szukasz,

wielbimy Ciebie i Ojca wraz z Duchem,

Trójcę Jedyną sławimy na zawsze.

58. Jam jest Chleb Życia

G                   h                                     C

1. Jam jest Chleb Życia, kto do Mnie przychodzi,

D                             G

nie będzie łaknął, kto we Mnie wierzy,

h                    C

nigdy pragnąć nie będzie.

G                               C

Nikt nie może przyjść do Mnie,

a                        D

jeśli go nie pociągnie Ojciec.

GDG                C  G  D

Ref.: A Ja go wskrzeszę, a Ja go wskrzeszę,

G             C        G D   G

a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

2. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata, G h C D

jeśli kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki,                          G h C G C

będzie żył na wieki.                                                                                                                     a D

3. Ja jestem Zmartwychwstaniem, Ja jestem Życiem,

kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie na wieki,

żyć będzie na wieki.

59. Jeden chleb

G                                                               C

1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,

D                                         G

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.

G                                                       C

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,

D                                         G

z soku wielu winnych gron pochodzi.

G                        C

Ref.: Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,

G                        D

tak niech miłość złączy nas ofiarna.

G                          C

Jak ten kielich łączy kropel wiele,

D                                       G

tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,

zabłąkane owce, które giną.

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,

byśmy jedną stali się rodziną.

3. Na ramiona swoje weź, o Panie,

tych, co sami wrócić już nie mogą!

Niechaj zjednoczenia cud się stanie,

prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

60. Jeden Duch

D                                                           G

Jeden duch (2x) i jedno serce (2x)

B                    C                                   D

Ożywiały wszystkich wierzących.

D                                                            G

Żaden nie (2x) nie nazywał swoim (2x)

B   C      D

Tego co posiadał.

D                                                                       G     D                                                                              C

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,

B                                 C                                    D             CD   C D

A wszyscy oni mieli / wielką łaskę/ 3x

61. Jeden jest tylko Pan

d                                            g                                               d

Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom

C

Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie
A                                              d

i razem chwalmy Go.

d                                             g

Miejsce to wybrał Pan,

C                                     F  A
aby wysłuchać nas,
d                                                      C

śpiewajmy wszyscy słudzy jego domu,

A                                        d
Bogu oddajmy cześć.

62. Jedyny Pan

a                      d                         G     C

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg

a                d        G       C

Wszystko co mam, oddaję Mu,

F                                   G             C

On jedynym Panem jest

F                      G        (C)

Szema Izrael / 2x

63. Jest jedno Ciało

Jest jedno Ciało, jest jeden Pan.

Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli.

Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz

W moc odziani tak idziemy, zdobywając ziemię tę.

Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem,

Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć.

Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem,

Wielbimy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej.

64. Jesteś Królem

Jesteś Królem, jesteś Królem                         E H7 cis

Królem jest Bóg.   /2x                                                           cis A

Podnieśmy wszyscy nasze serca.       E

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie.     H7

Stawajmy przed obliczem Boga,       cis

wielbiąc Go.                                                              A

65. Jesteś Panie winnym krzewem

D                             A                h                A fis

1. Jesteś Panie winnym krzewem, a my jego latorośle,

G                            D                 A                              D A D7

moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz swą miłością.

G       D       G                             D               D7 (G)    DGD

Ref.: Panie, Panie naucz nas w miłości Twojej trwać.   /2x

2. Cóż trwałego poza Tobą człowiek zdziała sam ze siebie.

Któż potrafi własne dobro oblec w kształty nieśmiertelne.

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz, tak wspaniałą i szeroką,

że wyzwala pełną radość w sercu, które Ciebie kocha.

4. Wejdź, o Jezu, w nasze życie, głębią łaski, mocą słowa.

Byśmy mogli owoc przynieść, cześć i chwałę Ojcu oddać.

66. Jesteś radością mojego życia

F          C         B         F     B  C  F

1.  Jesteś radością mojego życia, o, o, o Panie mój! / 2x

F              B                  C             F

Ref.: Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem

d            g                       C                               F

Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. / 2x

(miłością, nadzieją, pokojem)

67.  Jeśli lud Mój

E   fis             H                      E       A                         H       cis

Jeśli lud mój upokorzy się, zawezwie Imienia Mojego,

E                        fis     H                                   E      A        H E

Od dróg swoich ku mnie zwróci się, Ja wysłucham ich

E    H            cis                                A                       H       (E)

/ Wtedy im przebaczę grzech, ocalę cały ich kraj.  / 2x

Ducha Mego na nowo dam im, napełnię ich mocą z wysoka,

A pustynię uczynię jak sad, urodzajny sad

/ Sad wyrośnie jak wielki las i tak ocalę ich kraj  / 2x

68. Jezu, mój Jezu

eD

Jezu, mój Jezu,

Dziś do Ciebie mówić chcę,

Ty mi dajesz swojego Ducha,

Uwielbiam Cię.

69. Jezus Chrystus przyszedł na świat

C  G     a  e       F   G            C

1.Jezus Chrystus przyszedł na świat,

a          F                     G D7 G G7

Aby zniszczyć na wieki potęgę zła

C G      a       e     F    E                 a

Chrystus w nas zwycięzcą jest, więc radujmy się dziś,

G

Bo Jego Królestwo jest w nas.

C                    F  C       F  C                F C

Ref.: Wszelki grzech Pan zwyciężył (alleluja, Pan  zwyciężył)

D            G  D     G  D         G  D

Śmierci moc pokonał (alleluja, pokonał)

E              a  E         a  E          a  E

Nad chorobą triumfuje (alleluja, triumfuje),

F      G        C     FCG

Jezus królem jest!

2.Imię Pana, moc Jego krwi

Nad szatanem daruje zwycięstwo nam,

Musi pierzchnąć złego moc, Chrystus Panem tu  jest

I Jego zwycięstwo jest w nas.

70. Jezus daje nam zbawienie

1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam.                                    d C A d

Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.

Ref.: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.                                  F C A d

Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej.

W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,

Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar.                d C A d

Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.                   2x Ref.

71. Jezus najwyższej godzien chwały

G           C                        G   G7

Jezus najwyższej godzien chwały,

C           D                       G   e

Jezus najwyższej godzien czci,

a    D7                G        G7

Jego Imię jest ponad wszystko,

C                     a                  D4-3

Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go!

I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać,

Na Imię Jezus każdy skłoni się

I każdy język wyzna, że to Chrystus, Boży Syn,

Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd!

G         h          e

Wszelka władza i moc i majestat

C                    e        a                    D

Są w rękach Twych , są w rękach Twych

G       h           e

Tak władza i moc i majestat

C                     e       a                     D

Są w rękach Twych, są w rękach Twych,

H7       e       a        D7    G

Tyś Pan i Król, Boży Jedyny Syn.

72. Jezus swoją Matkę pozostawił

D              h                e

1. Jezus swoją Matkę pozostawił,

G                      A7              D

byś w swym życiu miał do kogo iść.

D           h             e

Ona swą opieką cię otoczy,

G         A7                         D

jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.

e                 A7             D D7

Ref.: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się

G                   A7             DD7

i pozostaw swoje troski Jej.

G                   A7                        D                 h

Ona z sercem swym matczynym nieustannie czeka,

G               A7                D

abyś wyznał to, co gnębi cię.

2. Nikt tak serca twego nie zrozumie,

nikt tak kochać nie potrafi też.

Nikt w miłości wytrwać tak nie umie,

jak Maryja, zresztą o tym wiesz.

Ref.: Wybierz się, wybierz się razem z nami

na wspaniały pielgrzymkowy szlak!

Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na Jasnej Górze

w Jej obliczu ujrzysz Boga znak.

3. Wielu ludzi tutaj przybywało,

by odszukać biegu życia treść,

a Maryja zawsze to sprawiała,

że Krzyż Pana łatwiej było nieść.

73. Jezus zwyciężył

Jezus zwyciężył, to wykonało się,                                                    d g

szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.                         C F A7

Jezus jest Panem, o, alleluja!                                                                        d g

Po wieczne czasy Królem, królów jest.                                            A7 d

Jezus jest Panem. /4x                                                            d/ g/ C/ F /A7

Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem.    d g

On jest Panem ziemi tej.                                                                   A7 d/ dAd

74. Jezus, Jezus Święty Namaszczony

EgisA EHA      E      H            A    fis     EHE

Jezus, Jezus Święty Namaszczony Pan, Jezus

Jezus, Jezus żyje wywyższony Pan, Jezus

A                       E

Twe Imię jak miód na ustach mych

A                  E

Twój Duch jest jak woda duszy mej

A                      cis

Twe Słowo jak lampa u mych stóp

A                      H

Jezu ja kocham Cię, ja kocham               2x

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.