75-99

75. Jezus najwyższe Imię

C            e                              a                        d                     G7           C G C G

Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju,

C         e                                       a                               d       G7                       CC7

Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota.

F                      G                                 C      a                   d             G        C G C

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn umiłowany,

F                   G                          C      a                 d            G                   C

Zgładził grzech Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.

76. Kocham Ciebie, Jezu

Kocham, Ciebie Jezu, wznoszę ręce dając cześć                       DhGA

Całym światem jesteś mi, uwielbiam Imię Twoje, Panie (mój)

77. Kościół to nie tylko dom

E                    H              cis           fis

1. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota.

H                 cis               fis                           H

Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.

cis     H fis   cis     H fis    A                        E

Jedno serce, jedna dusza, to jest serc wspólnota.

2. Gdzie się zbierze dwóch lub trzech, dobro mając na celu,

Tam przebywa Chrystus żywy, tworząc jedność z wielu.

Jedno serce, jedną duszę, tworząc jedność z wielu.

3. Kto się dzieli tym co ma z potrzebującymi,

ten wypełnia Ewangelię, niebo czyni z ziemi.

Jedno serce, jedną duszę, niebo czyni z ziemi.

78. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony

h                     e     A            Fis h

1. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony,

e        A           Fis h

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.

A                         fis      A    D   h                           e Fis h

Gdzie Bóg, Król świata całego dokonał życia swojego.  /2x

2. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.

Ta sama Krew Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła. /2x

3. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.

Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. /2x

79. Lud Twój Panie, lud pielgrzymi

F               C                      d

Ref.: Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi

B    G           C

prosi byś był światłem,

F         C                     d  F

byś na drodze do Królestwa

B         G                   F C

wzmacniał serca swoim Ciałem.

a          D                    g b      FCF

Zostań, zostań wśród nas, o Panie.

f                               b                     f

1. Chlebie Życia, Tyś sam jest naszą siłą

b                   f

i czynisz trudną drogę tak bezpieczną.

C                   F

Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,

b                    G                        C

ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.

2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy

i kieruje zapał kroków w Twoje ślady.

Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,

Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.

3. Twoje Ciało, o Jezu rodzi Kościół,

bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.

Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,

z Twego serca płynie nowe przebaczenie.

80. Ludu mój

e                      C                       H7        e

1.Ludu mój, ludu cóżem ci uczynił?

e                      C                        H7                             e

W czym żem zasmucił albo w czym zawinił?

G                     H7 e      H7         C H7

Jam cię wyzwolił z mocy faraona,

e          C                       H7                    e

a tyś przyrządził krzyż na Me ramiona.

2. Ludu mój, ludu…- Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący

tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.

3. Ludu mój, ludu…- Jam ciebie szczepił. winnico wybrana

a tyś mnie octem poił, swego Pana

4. Ludu mój, ludu…-Morzem otworzył, byś szedł suchą nago

a tyś mi włócznią bok otworzył srogą

5. Ludu mój, ludu…-Jam ciebie karmił manny rozkoszami

tyś mi odpłacił policzkowaniami

6. Ludu mój, ludu…-Jam ci ze skały dobył wodę zdrową

a tyś mnie poił goryczą żółciową

7. Ludu mój, ludu…-Jam cię wywyższył między narodami

tyś mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.

81. Lwie Judy

C                                                                 G                             C                        G

1.Lwie Judy, któryś objął tron, niech każdy pozna Imię Twe

d          G                        F                      C

Ty jesteś królów Król, pokoju Książę przyjdź,

G                                                           C

Twe Królestwo niech na wieki trwa

G                                   C                                       G

Niech żyje król! Niech żyje Król ! Tyś królem mym.

2. Lwie Judy, dziś na ziemię zstąp, za życie Twe dziękuję Ci

za żywe słowo Twe, za Twojej śmierci krzyż,

zmartwychwstania dar, zwycięstwo Twe

Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja.

3.Lwie Judy, dziś ponownie przyjdź, obejmij tron Jeruzalem

Tyś Panem panów jest, uwolnij ziemię swą

niech nadejdzie już królestwo Twe.

Marana tha, marana tha, marana tha marana tha.

82. Łaską jesteśmy zbawieni

C                         a

Łaską jesteśmy zbawieni,

F                         G

z łaski możemy tu stać.

C                          a     F                        G

Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew.

e                                a           F                               G

Wzywasz nas Panie do siebie, przed Twój w niebie tron.

C                   a     F                         C                     (FC)

My łaską obdarzeni Tobie składamy hołd,

F                     C

Tobie składamy hołd.                (na koniec!)

83. Marana tha

A        D    A                   D

Ref.: Marana tha! Przyjdź Jezu, Panie,

A                   E7

w swej chwale do nas zejdź!

(A)      D   A              D

Marana tha! Usłysz wołanie,

A                   EA

gdy się wypełnią wieki.

a                d             a              d

1. Jak rosy chłód, na spragniony grunt,

a                 d              a E7     A

jak dobry chleb na głodnego dłoń.

2. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam,

przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.

3. Gdy miłość swą okażemy wkrąg,

przychodzisz już dziś na ziemię swą.

84. Matka, która pod krzyżem stała

e                                              D        h                e

1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu, powierz je Matce.

e                                   D       h               e

Kiedy rozpacz rozdziera twe serce, ofiaruj się Jej.

e                                                a

Ref.: Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała

D                                            G                h (Fis)

Która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże.  / 2x (Ona Matka…)

2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę powierz się Matce. e D h e

Gdy na szlaku zaskoczy cię burza ofiaruj się Jej. e D h e

3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga powierz się Matce.

Gdy w twym sercu zagości trwoga ofiaruj się Jej.

85. Matko, która nas znasz

e                         C          D                       e

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź,

e               G                 D           e  D     C          D        e

na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź.

G                              e              C       D          e

1. Z wszystkich niewiast wybrana – przyjdź i drogę wskaż.

G            e              a                          H7

Córo ludu Bożego – do Syna Twego nas prowadź.

e               C             a      C       eD

Służebnico pokorna – pokój światu daj.

2. Królowo ognisk rodzinnych – …

Dziewico, wzorze prostoty –

Oblubienico cieśli –

3. Królowo narodu naszego –

Uciśnionych nadziejo –

Światło łaknących prawdy –

4. Pociecho ludu biednego –

Pani wszelkiej radości –

Matko tkliwego serca –

5. Dziewico, Matko Chrystusa –

Dziewico, Matko Kościoła –

Dziewico, Matko ludzi –

6. Matko, przez Syna nam dana –

Matko, która nas słuchasz –

Ty nas zawsze rozumiesz –

7. Dziewico z nami idąca –

Historii świata promieniu –

Pośredniczko najlepsza –

8. Matko ludzi bezdomnych –

Matko prześladowanych –

Matko ludzi wzgardzonych –

9. Matko ludzi cierpiących –

Matko z sercem przeszytym –

U stóp krzyża stojąca –

10. Matko płacząca nad nami –

Matko przed karą chroniąca –

Matko nas przyjmująca –

86. Memu Bogu Królowi

Memu Bogu, Królowi będę śpiewał Tę pieśń.                      d C a7 d

Teraz zawsze, na wieki. Amen.  / 2x                                                g a7 d

Alleluja! / 3x Amen.                                                                                     dC/ a7d/ ga7/ d

87. Miałem Pana zawsze

d                     B                    C                                                              d

Miałem Pana zawsze przed oczami, zawsze miałem Pana.

d B                                     C                                                     d

On stoi przy mojej prawicy, abym się nie zachwiał,                                     wolno, spokojnie

F     B                                       C                                  A

Dlatego cieszę się. Cieszy się me serce i raduje język                                              szybciej, głośniej

d          B                                C                                           A

Także ciało moje spoczywa w nadziei, spoczywa w nadziei.

Że nie zostawisz mej duszy w otchłani nie zostawisz,

Ani nie dasz świętemu Swemu ulec skażeniu.

Dajesz mi poznać wszystkie drogi życia, dajesz mi poznać

I napełniasz mnie radością Swoją przed obliczem Twoim…

d                     B                    C                                                              d

Miałem Pana zawsze przed oczami, zawsze miałem Pana.  /koniec

88. Miłość

D                G                       D       G     D           h 7    A

1.Wiara, choć pierwsza wśród cnót, daje początek nadziei

D           G                   D      G                 h 7                        A

Ta zaś odnawia swą moc w zdrojach miłości większej niż śmierć

G               D           G                D           G                                    A

Bo wiara przeminie, nadzieja przeminie, jedynie trwa miłość, trwa miłość.

D                G            D       G      h7          A

I tylko miłość stworzyła ten świat, ona nadaje mu sens

C9 G D                      C9 G D  (C9 G)

„Kochaj”  to „twórz”, „Kochaj” to „ służ”, / 2x

A   h     fis G    A  h     A  D

Miłość, miłość, miłość, miłość./2x

89. Miłość Boża

C         G                 a

Miłość Boża wielka jest

F             C

Bóg kocha mnie dziś

G                     a

Jednak coś przeszkadza mi

F         C

Miłością tą żyć

G                a

Coś oddziela mnie jak cień

E                 F

Z niepokoju cały drżę

G

Boże ja chcę żyć

C        G                a                F

Uznaję mój grzech i nie mogę siebie zbawić

Uznaję mój grzech, on oślepił, związał mnie

Uznaje mój grzech, nie ufałem Tobie Panie

C                                G

Nie mam sił, potrzebuję Cię

a                   G         a

Boże mój, Ty zbawiłeś mnie.

90. Miłość Twa

D7     e A7                         D    Fis       h

Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest

e                A7                         D D7

Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.

G     A7            D       Fis   h

Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna.

e                 A7                                D G D

Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zbliżasz się.

91. Może daleko jesteś od Niego

DhGa/G

D         h      G              A        D           h        G                A

Może daleko jesteś od Niego, może zgubiłeś ścieżki Jego ślad

D         h            G             A                D            h        G   A

Może w samotną ruszyłeś drogę i nie wiesz, że Bóg ciebie zna

D                                    h             G                  A

Nie martw się Bóg ciebie kocha, On zawsze z tobą jest

D                                       h       G             A

Podnieś swój zmęczony wzrok i popatrz na Niego

D              h       G         A          D

Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz 2x                               zak. DhGAGD

92. Mój Bóg jest źródłem mego życia

e                                                    A

/ Mój Bóg jest źródłem mego życia

C                   D                                  e

Swą łaską obdarza mnie wciąż / 2x

G                                                           D

I według bogactwa chwały Swej

C                                                H

obdarza moje życie codziennie

G                                                          D

Daje mi Aniołów co strzegą wciąż mnie

C        D                                                   e

/ Mój Jahwe o mnie troszczy się./ 2x

93. Mój Pan żyje

A7    D   A                D                        G

Mój Pan żyje, niech będzie wywyższony

D                A                        D

i błogosławiony Bóg zbawienia mego! / 2x

G                  D             A       D

Będę śpiewał Ci, chwalił Imię Twe,

E                                       A A7

i wśród narodów głosił chwałę Twą!

94. Mój Zbawiciel

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.                                                                     D A e h

Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.

On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.

Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. / 2x

95. Musisz stać się dzieckiem

G                             A             D                                     h

Musisz stać się dzieckiem, musisz stać się małym dzieckiem

G                             A             D                           G  A

Musisz stać się dzieckiem, by pójść do nieba (Jezus powiedział)      zak. GAD

96. Na wieki będzie trwać

E H A E

Na wieki będzie trwać chwała Boża,

bo raduje się Pan, że uczynił świat.

Śpiewać chcę memu Bogu po wszystkie dni,

sławić co stworzył On i wychwalać Go.

97. Niech będzie chwała

D         G                D   G

Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie

D          h            E7 A7

Chwała i cześć Jezusowi

DD7                            Gg

Chwała, niech będzie chwała

D                    A7      D

Tak – Jemu chwała i cześć.

98. Nie mam nic

D                                                                                         A

1. Nie mam nic, co bym mógł Ci Panie dać,

G                                                                        D

Nie mam sił, by przy Tobie Zbawco  trwać.

D                     fis                            H7                                 e

/Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron,

D          e           A     D

Manną z nieba nakarm duszę mą. / 2x

2. Pomaż maścią leczącą oczy me

spraw, by język mój też przemówić chciał

Puste ręce…

3. Wiem, o Panie, że słaby jestem sam

więc napełnij me serce mocą swą

Puste ręce…

4. Dotknij mocą Swej łaski duszę mą

oddal małość, co rani miłość Twą,

Puste ręce..

5. Panie kochać i wielbić Ciebie chcę

błogosławić Twe imię dzisiaj chcę

99. Nie umiem dziękować

C                G             C                e              F    G

Nie umiem dziękować Ci, Panie, bo małe są moje słowa.

F G                     C a     F                     G       C     G

Zechciej przyjąć moje  milczenie i naucz mnie życiem dziękować.  /2x

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.