NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE

Zapraszamy każdego 13 dnia miesiąca /od maja do października/ na nabożeństwa fatimskie. Rozpoczynamy zasadniczo o godz. 20:00. Nabożeństwo trwa ok. 1h. /Rozpoczynamy pieśniami fatimskimi, następnie rozważanie, część różańca św. i wyjście ze świecami w procesji światła do groty Matki Bożej przy kościele parafialnym. Kończymy Apelem Jasnogórskim/. To nasza odpowiedź na wezwanie Maryi przekazane  dzieciom /Hiacyncie, Franciszkowi i i Łucji/ w Fatimie w 1917r. do modlitwy różańcowej, do pokuty za grzechy i o pokój na świece. Poniżej zdjęcia z pierwszego nabożeństwa 13 maja 2018r.

Misja Święta – czas łaski od Pana dla naszej wspólnoty /26 maja – 3 czerwca/

Misja Święta czas łaski od Pana dla naszej wspólnoty /26 maja – 3 czerwca/

MISJA_PLAN_DOBRY (1)

POWYŻEJ PLAN MISJI – KLIKNIJ

W dniach od 26 maja do 3 czerwca 2018 roku będziemy przeżywali w naszej wspólnocie parafialnej wydarzenie szczególne – Misję Świętą. Czas przemiany życia osobistego, rodzinnego, społecznego i parafialnego. Pragniemy wsłuchiwać się w Słowo Boże, czerpać moc z sakramentów Chrystusa, aby wzrastać w wierze i dbać wspólnie o Kościół, który jest naszym domem. Ponadto Misja Święta wpisuje się jako duchowy dar jubileuszu 40-lecia naszej rodziny parafialnej.

Trwamy na modlitwie, aby Misja Święta były okresem prawdziwej odnowy naszych serc i naszej wspólnoty parafialnej. Pamiętamy również w naszej modlitwie o kapłanach ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy będą kierować do nas Słowo Boże i sprawować pośród nas sakramenty święte.

Przygotowanie do Misji Świętej to również okazja, aby podjąć konkretne dzieło miłości wobec tych, którzy opuścili naszą wspólnotę i żyją bez Boga. Zachęcamy i przekazujemy im także zaproszenie na ten czas, a także podjęcia konkretnej formy modlitwy w ich intencji, postu lub wyrzeczenia. Znajdźmy czas i pozwólmy dotknąć się Miłosierdziu Pana. Niech nikogo z nas nie zabraknie – serdecznie Was zapraszamy i czekamy na Was.

Ks. Proboszcz

Słowo Misjonarzy! Bracia i Siostry!

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej powstało w porewolucyjnej Francji w 1816 roku. W swoich początkach zajęło się głoszeniem misji świętych oraz rekolekcji w ubogich rejonach południowej Francji. Z czasem rozpoczęło również pracę misyjną aż po krańce świata. Obecnie posługujemy na wszystkich kontynentach naszego globu.

Przybywamy do Waszej Parafii jako Bracia w Wierze, ale również jako Pasterze, pragnąc głosić Wam Słowo Boże i sprawować sakramenty dla ożywienia i pogłębienia jedności z Jezusem Chrystusem oraz wspólnotą Kościoła, w której On żyje.

Jeden z nas został ustanowiony przez Ojca Świętego Misjonarzem Miłosierdzia. stając się szczególnym ambasadorem papieża, głosicielem Miłosierdzia Bożego oraz otrzymując specjalne przywileje w sprawowaniu sakramentu pokuty. Jest to gest zaproszenia dla tych, którzy z powodu poczucia grzechu, odeszli od Kościoła. To czas łaski również dla Was.

Prosimy Was o modlitwę na czas posługi w Waszej Rodzinie Parafialnej.

Oddani Wam w Chrystusie i Maryi Niepokalanej

Paweł Gomulak OMI Papieski Misjonarz Miłosierdzia

Marcin Szwarc OMI

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE A.D. 2018

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy, aby Zmartwychwstały Pan udzielał nieustannego światła we wszystkich ludzkich doświadczeniach, w szczęściu, trudnościach, wątpliwościach. Niech pewność, że Jezus zmartwychwstał i żyje osuszy wszelkie łzy  i pobudzi serca do głębokiej ufności, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Błogosławionych pełnych radości płynącej z wiary Świąt Wielkanocnych.