Osobiste rekolekcje online

Propozycje rekolekcji online. Warto skorzystać. 😃

Nauki rekolekcyjne zmarłego Ks. Piotra Pawlukiewicza

1.”Będziesz święty, albo będziesz nikim”

2. „Katolik BMW”

3. Konferencja ks. Abpa Grzegorza Rysia pt.  Jak budować relacje w rodzinie?

4. Nauka rekolekcyjna  bp Adrian Galbas SAC, biskup pomocniczy diecezji ełckiej.

25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego godz. 12:00

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka w środę 25 marca b.r. z Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godz. 12.00, we wszystkich kościołach kapłani odmówią Anioł Pański, modlitwę Ojcze Nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Na prośbę Księdza Kardynała Angelo Bagnasco przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Europy (CCEE) należy tego dnia odmówić poniższą modlitwę:

“Boże, Ojcze, Stwórco Świata, wszechmogący i miłosierny,
Który z miłości do nas posłałeś na świat Swojego Syna
jako lekarza dusz i ciał
spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności
i lęku w wielu regionach Europy
zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych,
pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym,
energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom,
życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby,
ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, Który z Synem i Duchem Świętym
żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei
módl się za nami.
Zapraszamy w samym czasie, by łączyć się duchowo odmawiając w domach wskazane modlitwy.

AKTUALIZACJA DZIAŁAŃ DUSZPASTERSKICH NA TYDZIEŃ /od 22 – 29 MARCA/

MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE I KOŚCIELE FILIALNYM
– W SOBOTĘ O GODZ. 18:00 W KOŚCIELE PARAFIALNYM
– W NIEDZIELĘ O GODZ. 8:00 /w KOŚCIELE FILIALNYM/. W KOŚCIELE PARAFIALNYM              O GODZ. 10:00, 11:30, 17:00. NIE MA MSZY ŚW.  o godz. 19:00.

TRANSMISJA MSZY ŚW. Z NASZEGO KOŚCIOŁA W NIEDZIELĘ O GODZ. 10:00.
/transmitowana na stronie parafialnego facebooka/.

WSZYSTKIM, KTÓRZY ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ OSÓB NIE BĘDĄ MOGLI WZIĄĆ UDZIAŁU WE MSZY ŚW. i BĘDĄ UCZESTNICZYĆ PRZEZ MEDIA UDZIELIMY KOMUNII ŚW. w NIEDZIELĘ O GODZ. 15:00.

DO ŚWIĄTYNI MOŻE WEJŚĆ MAKSYMALNIE 50 OSÓB. WCHODZIMY TYLKO WEJŚCIEM BOCZNYM /OD STRONY GROTY MATKI BOŻEJ/ 15 MINUT PRZED MSZĄ ŚW.

PARAFIAN, KTÓRZY ZAMÓWILI INTENCJE MSZALNE W NIEDZIELĘ PROSZĘ O PODEJŚCIE DO ZAKRYSTII PRZED MSZĄ ŚW. W TYM TYGODNIU MIAŁY ODBYĆ SIĘ REKOLEKCJE PARAFIALNE – KTÓRE SĄ ODWOŁANE. INTENCJE MSZALNE W TYGODNIU PRZYJĘTE DLA O. REKOLEKCJONISTY BĘDĄ ŁĄCZONE.

ZACHĘCAMY W RAMACH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH DO WYSŁUCHANIA KONFERENCJI KS. ABPA GRZEGORZA RYSIA NA STRONIE INTERNETOWEJ pt. Jak budować relacje w rodzinie?

KOŚCIÓŁ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU BĘDZIE OTWARTY NA OSOBISTĄ MODLITWĘ OD GODZ. 16:30 DO WIECZORNEJ MSZY ŚW. CODZIENNIE RÓŻANIEC ŚW. O GODZ.20:30 /transmitowany na stronie parafialnego facebooka/.

NIE MA NABOŻEŃSTWA GORZKICH ŻALI. Można uczestniczyć w Radiu Emaus /89,8 FM/ w niedzielę o godz. 16.00. W Radiu Maryja i Telewizji TRWAM o godz. 17.00.

W piątek o 19:00 młodzież ma E-spotkanie za pośrednictwem wideokonferencji na fb.

W sobotę o 11 E-zbiórka dla ministrantow na platformie Liturgicznej Służby Ołtarza w Czerwonaku.

Ks. Proboszcz Tomasz Woźniak i Ks. Wikariusz Bartosz Rojna

AKTUALIZACJA INFORMACJI O MSZACH ŚW. w NASZEJ PARAFII W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ /14 -15 MARCA 2020r.

AKTUALIZACJA INFORMACJI O MSZACH ŚW. w NASZEJ PARAFII W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ /14 -15 MARCA 2020r./

DEKRET KS. ARCYBISKUPA METROPOLITY STANISŁAWA GĄDECKIEGO w związku z zagrożeniem koronawirusem (2)

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

1. Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób. Na drzwiach wejściowych należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła.
2. Zalecam też, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.
3. Należy tworzyć w kościołach okazje do całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
4. Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych. W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi.
5. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wzywam wiernych, aby w tym samym czasie – w duchowej łączności z kapłanami – odmawiali różaniec w swoich rodzinach. Modlitwa ta będzie miała miejsce również na falach Radia Emaus.
6. Zawieszam do odwołania Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej. Obraz przybędzie w do wszystkich parafii, w których Nawiedzenie zostało odwołane, w terminie późniejszym.
7. Zawieszone są również nabożeństwa gorzkich żali, drogi krzyżowej i inne celebracje. Nabożeństwo gorzkich żali z katedry poznańskiej będzie transmitowane w Radiu Emaus w niedziele o godz. 16.00, a poza tym w Radiu Maryja i Telewizji TRWAM o godz. 17.00.
8. Zawieszone do odwołania są wizytacje kanoniczne parafii.

Pozostałe ustalenia – zawarte w Zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz w Dekrecie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dnia 12 marca br. – nadal obowiązują.
Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu. Proszę więc wszystkich wiernych o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. W oczekiwaniu na Wielkanoc traktujmy Wielki Post jako wyrzeczenie się działań, które mogą przyczynić się do rozwoju tej groźnej choroby.

Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

ZGODNIE Z POWYŻSZYM DEKRETEM KS. ARCYBISKUPA MSZE ŚW. CELEBROWANE W NASZYM KOŚCIELE I KOŚCIELE FILIALNYM BĘDĄ O STAŁYCH PORACH
W SOBOTĘ O GODZ. 18:00 W KOŚCIELE PARAFIALNYM

W NIEDZIELĘ O GODZ. 8:00 /w KOŚCIELE FILIALNYM/.
W KOŚCIELE PARAFIALNYM O GODZ. 10:00, 11:30, 17:00 i 19:00.
DO ŚWIĄTYNI MOŻE WEJŚĆ MAKSYMALNIE 50 OSÓB. WCHODZIMY WEJŚCIEM BOCZNYM /OD STRONY GROTY MATKI BOŻEJ/ 10 MINUT PRZED MSZĄ ŚW.

PARAFIAN, KTÓRZY ZAMÓWILI INTENCJE MSZALNE W NIEDZIELĘ PROSZĘ O PODEJŚCIE DO ZAKRYSTII PRZED MSZĄ ŚW.

WSZYSTKIM, KTÓRZY ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ OSÓB NIE BĘDĄ MOGLI WZIĄĆ UDZIAŁU WE MSZY ŚW. UDZIELIMY KOMUNII ŚW. Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM /W KOŚCIELE FILIALNYM OD STRONY ZAKRYSTII, A PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM OD STRONY GROTY MATKI BOŻEJ /KOMUNIA ŚW. BĘDZIE UDZIELANA 5 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM MSZY ŚW./

KOŚCIÓŁ BĘDZIE TEŻ OTWARTY PO MSZY ŚW. O GODZ. 11:30 do GODZ. 17:00 na indywidualną modlitwę. W pełnych godzinach udzielana będzie Komunia św. z błogosławieństwem, dla tych, którzy uczestniczyć będą przez media. /tu też obowiązuje zasada max. 50 osób/

NIE BĘDZIE NABOŻEŃSTWA GORZKICH ŻALI. W Radiu Emaus /89,8 FM/ transmisja w niedzielę o godz. 16.00. W Radiu Maryja i Telewizji TRWAM o godz. 17.00

Ks. Proboszcz Tomasz Woźniak

INFORMACJE PARAFIALNE W ZWIĄZKU Z KORONOWIRUSEM

W ZWIĄZKU Z ROZSZERZAJĄCA SIĘ EPIDEMIĄ KORONOWIRUSA:

SŁOWA KS. ARCYBISKUPA METROPOLITY:
W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY WCZORAJ ZŁĄCZYLI SIĘ W MODLITWIE W DOMACH O GODZ. 21:00 ZAPALAJĄC GROMNICĘ I POLECAJĄC SIEBIE, RODZINĘ, PARAFIĘ, OJCZYZNĘ I ŚWIAT.

1) Osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje.

2) Nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać znak pokoju przez podanie dłoni.

3) Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.
(W niedzielę na każdej Mszy św. odmawiać będziemy specjalną modlitwę oraz śpiewać Suplikację)

4) Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa.

W najbliższym czasie:
– nie będzie Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci o 16:45.
– Duszpasterstwo Młodzieży odwołane spotkanie w piątek o godz. 19:00
– Zbiórki ministranckie w sobotę – odwołane.

ZAPEWNIAMYO MODLITWIE ZA CAŁĄ NASZĄ WSPÓLNOTĘ. 

KS. PROB. TOMASZ WOŹNIAK

 KS. WIK.  BARTOSZ ROJNA