AKTUALIZACJA INFORMACJI O MSZACH ŚW. w NASZEJ PARAFII W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ /14 -15 MARCA 2020r.

AKTUALIZACJA INFORMACJI O MSZACH ŚW. w NASZEJ PARAFII W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ /14 -15 MARCA 2020r./

DEKRET KS. ARCYBISKUPA METROPOLITY STANISŁAWA GĄDECKIEGO w związku z zagrożeniem koronawirusem (2)

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

1. Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób. Na drzwiach wejściowych należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła.
2. Zalecam też, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.
3. Należy tworzyć w kościołach okazje do całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
4. Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych. W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi.
5. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wzywam wiernych, aby w tym samym czasie – w duchowej łączności z kapłanami – odmawiali różaniec w swoich rodzinach. Modlitwa ta będzie miała miejsce również na falach Radia Emaus.
6. Zawieszam do odwołania Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej. Obraz przybędzie w do wszystkich parafii, w których Nawiedzenie zostało odwołane, w terminie późniejszym.
7. Zawieszone są również nabożeństwa gorzkich żali, drogi krzyżowej i inne celebracje. Nabożeństwo gorzkich żali z katedry poznańskiej będzie transmitowane w Radiu Emaus w niedziele o godz. 16.00, a poza tym w Radiu Maryja i Telewizji TRWAM o godz. 17.00.
8. Zawieszone do odwołania są wizytacje kanoniczne parafii.

Pozostałe ustalenia – zawarte w Zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz w Dekrecie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dnia 12 marca br. – nadal obowiązują.
Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu. Proszę więc wszystkich wiernych o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. W oczekiwaniu na Wielkanoc traktujmy Wielki Post jako wyrzeczenie się działań, które mogą przyczynić się do rozwoju tej groźnej choroby.

Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

ZGODNIE Z POWYŻSZYM DEKRETEM KS. ARCYBISKUPA MSZE ŚW. CELEBROWANE W NASZYM KOŚCIELE I KOŚCIELE FILIALNYM BĘDĄ O STAŁYCH PORACH
W SOBOTĘ O GODZ. 18:00 W KOŚCIELE PARAFIALNYM

W NIEDZIELĘ O GODZ. 8:00 /w KOŚCIELE FILIALNYM/.
W KOŚCIELE PARAFIALNYM O GODZ. 10:00, 11:30, 17:00 i 19:00.
DO ŚWIĄTYNI MOŻE WEJŚĆ MAKSYMALNIE 50 OSÓB. WCHODZIMY WEJŚCIEM BOCZNYM /OD STRONY GROTY MATKI BOŻEJ/ 10 MINUT PRZED MSZĄ ŚW.

PARAFIAN, KTÓRZY ZAMÓWILI INTENCJE MSZALNE W NIEDZIELĘ PROSZĘ O PODEJŚCIE DO ZAKRYSTII PRZED MSZĄ ŚW.

WSZYSTKIM, KTÓRZY ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ OSÓB NIE BĘDĄ MOGLI WZIĄĆ UDZIAŁU WE MSZY ŚW. UDZIELIMY KOMUNII ŚW. Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM /W KOŚCIELE FILIALNYM OD STRONY ZAKRYSTII, A PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM OD STRONY GROTY MATKI BOŻEJ /KOMUNIA ŚW. BĘDZIE UDZIELANA 5 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM MSZY ŚW./

KOŚCIÓŁ BĘDZIE TEŻ OTWARTY PO MSZY ŚW. O GODZ. 11:30 do GODZ. 17:00 na indywidualną modlitwę. W pełnych godzinach udzielana będzie Komunia św. z błogosławieństwem, dla tych, którzy uczestniczyć będą przez media. /tu też obowiązuje zasada max. 50 osób/

NIE BĘDZIE NABOŻEŃSTWA GORZKICH ŻALI. W Radiu Emaus /89,8 FM/ transmisja w niedzielę o godz. 16.00. W Radiu Maryja i Telewizji TRWAM o godz. 17.00

Ks. Proboszcz Tomasz Woźniak

INFORMACJE PARAFIALNE W ZWIĄZKU Z KORONOWIRUSEM

W ZWIĄZKU Z ROZSZERZAJĄCA SIĘ EPIDEMIĄ KORONOWIRUSA:

SŁOWA KS. ARCYBISKUPA METROPOLITY:
W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY WCZORAJ ZŁĄCZYLI SIĘ W MODLITWIE W DOMACH O GODZ. 21:00 ZAPALAJĄC GROMNICĘ I POLECAJĄC SIEBIE, RODZINĘ, PARAFIĘ, OJCZYZNĘ I ŚWIAT.

1) Osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje.

2) Nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać znak pokoju przez podanie dłoni.

3) Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.
(W niedzielę na każdej Mszy św. odmawiać będziemy specjalną modlitwę oraz śpiewać Suplikację)

4) Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa.

W najbliższym czasie:
– nie będzie Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci o 16:45.
– Duszpasterstwo Młodzieży odwołane spotkanie w piątek o godz. 19:00
– Zbiórki ministranckie w sobotę – odwołane.

ZAPEWNIAMYO MODLITWIE ZA CAŁĄ NASZĄ WSPÓLNOTĘ. 

KS. PROB. TOMASZ WOŹNIAK

 KS. WIK.  BARTOSZ ROJNA

MODLITWA W DOMACH w OBLICZU EPIDEMII KORONOWIRUSA 11.03.2020r.

W środę /środa – to dzień gdy co tydzień modlimy się za naszą parafię w czasie Mszy św, adoracji całodziennej Pana Jezusa i Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Jej Niepokalanego Serca/ /11.03.2020r./ zjednoczmy się w modlitwie w naszych domach o godz. 21:00. Zapalmy świecę gromniczną lub chrzcielną i zawierzmy Maryi nasze rodziny, parafię, ojczyznę i świat upraszając Bożej opieki w zagrożeniu epidemią koronawirusa / może to być prosta modlitwa Zdrowaś Maryjo, Pod twoją Obronę, część różańca świętego czy modlitwa Apelu Jasnogórskiego transmitowana w TV Trwam/.
Możemy ją zakończyć słowami poniższej modlitwy:

MODLITWA O ZAPRZESTANIE
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA.

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, / aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń/ i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię./ Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom/, do których koronawirus już dotarł/. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby/, pociesz ich rodziny/. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus/, inspiruj i błogosław tym/, którzy starają się opanować sytuację/. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał/, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia/, ale ufamy Tobie/, udziel nam pokoju i zdrowia/. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami/, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.
Święty Sebastianie, módl się za nami
Święty Rochu,
Święta Rozalio,
Święty Karolu Boromeuszu.
Suplikacje:
Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Zachowaj nas Panie.
My grzeszni ciebie Boga prosimy, Wysłuchaj nas Panie.

20.02.2020r. AKCJA MODLITEWNA FATIMA 2020 w 100 śmierci św. Hiacynty Marto

UWAGA, UWAGA!                                             W najbliższy czwartek wieczorna adoracja będzie przedłużona do godz. 22:00. 0 godz. 21:30 włączamy się w akcję Fatima  2020 w 100 lecie odejscia do nieba św. Hiacynty Marto. Odmówimy wspólnie różaniec /część światła/  łącząc się duchowo. Informacje na załączonych plakatach. Zapraszamy. Przekazujmy zaproszenie dalej…

 

 

 

KONCERT KOLĘD W NASZYM PARAFIALNYM KOŚCIELE

ZAPRASZAMY 🙂                                      W niedzielę 5 stycznia o godzinie 12:30 zabrzmią kolędy i pastorałki w kościele parafialnym w Czerwonaku. Podczas koncertu, na który zapraszają Gminny Ośrodek Kultury Sokół, Karolina Piotrowska-Sobczak oraz Parafia w Czerwonaku wykonawcami będą cztery aż zespoły, których śpiewacy mają od kilku do siedemdziesięciu kilku lat! I tak usłyszymy zespół Cecylaki – maluszki z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego im.Św. Cecylii w Kicinie, dziewczynki z chóru Małe Paradiso szkoły katedralnej w Poznaniu, Chór Dziewczęcy Kosy – skupiający wokół siebie młodzież licealną no i wreszcie gospodarza tego wieczoru – Kiciński Chór Kameralny ARSIS działający od kilku lat pod opieką GOK Sokół w Czerwonaku.

Różnorodność nie dotyczy tylko wykonawców. Usłyszycie bowiem Państwo bardzo zróżnicowany repertuar. Będą to kolędy tradycyjne i całkiem nowe – przez nikogo nie znane; jedno i wielogłosowe; ze starych kancjonałów średniowiecznych a także świeżo skomponowane przez młodych kompozytorów współczesnych. Szczególnie ciekawa będzie prezentacja obszernych fragmentów Oratorium Na Boże Narodzenie Huberta Kowalskiego, który to utwór będziemy wykonywać w całości, wspólnie z orkiestrą Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, początkiem roku w świątyniach poznańskich.