Zawierzenie parafii w 100 – lecie objawień fatimskich

AKT ZAWIERZENIA

Matko Boża, Fatimska Pani, która przed 100 laty ukazałaś światu Swe Niepokalane Serce pełne łask, objawiając się dzieciom – Łucji i od dziś świętym Hiacyncie i Franciszkowi,  przyjmij dziś nasze zawierzenie. 

Jako wspólnota parafialna pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny stajemy przed Tobą w duchu  ogromnej wdzięczności oraz dziecięcej pokory i ufności, otwierając przed Tobą nasze serca i zawierzając je Twemu Niepokalanemu Sercu, które po matczynemu kocha i rozumie. Najpierw dziękujemy za Twoją Matczyną troskę i opiekę nad naszą wspólnotą, za Twoją nieustanną pomoc i wstawiennictwo za nami u Twego Syna Chrystusa, za Twoje dyskretne i czułe spojrzenie, które kierujesz na nas w znaku Fatimskiej Pani królującym nad naszym ołtarzem.

O Fatimska nasza Pani, spieszymy więc dziś wszyscy wśród zmartwień  i trosk, by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los. Tobie oddajemy naszą parafię, nasze rodziny, małżeństwa, rodziców i dzieci, młodzież i starszych, biednych i bogatych, chorych i samotnych, kapłanów, naszą ojczyznę i świat.

O Fatimska nasza Pani, Twoje Serce pełne łask, lecz oblicze zatroskane, chociaż kryje nieba blask. Dziś jako twe dzieci, chcemy wtulić się w Twe Matczyne Serce, które pełne troski wzywa do pokuty i nawrócenia i modlitwy różańcowej.  Jako wierne dzieci dobrze wiemy, że „Tajemnicą Matki jest serce, które jednoczy”, dlatego wołamy dziś do Ciebie „Uczyń z nas jedno serce, jedną duszę, byśmy byli serc wspólnotą”…, kochającą się rodziną w Domu Boga Ojca, jakim jest święty, powszechny i apostolski Kościół.

Maryjo, nasza Matko, z Tobą chcemy budować nasz Dom, czyli Kościół, dlatego dziś zapraszamy Ciebie ponownie, wejdź do domów, naszych świątyń ręką Boską i ludzką uczynionych, do naszych Kościołów domowych.

Maryjo, Matko Wiary w 100 – lecie od Twoich objawień   w Fatimie pragniemy ofiarować Tobie i przez Ciebie Twojemu Synowi Jezusowi Duchowe Wotum dziękczynno – błagalne i rozpocząć w każdą środę miesiąca całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Słuchając Twego orędzia z Fatimy chcemy upaść na kolana i trwać na modlitwie przed Twym Synem zawierzając siebie, parafię i świat Bożemu Światłu i prowadzeniu. Szczególną troską otocz naszych Parafian, którzy podejmują się adoracji tworząc Maryjną Straż Najświętszego Sakramentu.

Maryjo, Matko Nadziei, ożyw w każdym z nas ducha głębokiej nadziei, która pozwoli w trudnej rzeczywistości pokonywać wszelkie przeciwności, załamanie, beznadzieję, smutek i przygnębienie. Wypraszaj u swego syna moc Ducha Świętego, byśmy byli bogaci w nadzieję; byśmy pełni nadprzyrodzonej nadziei byli źródłem wsparcia i pociechy dla swoich domowników –  żon,  matek, mężów, ojców i dzieci, przyjaciół, kolegów i sąsiadów, dla wszystkich ubogich i potrzebujących pomocy.

Maryjo, Matko Miłości, Opiekunko ogniska domowego, ukryj w swoim sercu wszystkie nasze rodziny, które odkryły  i realizują w swoim życiu prawdę zamkniętą w słowach: „Jedno, co warto czynić na świecie, to tylko miłować”(JP2) . Kształtuj serca chłopców i dziewczyn na wzór Serca Twojego i Serca Twego Syna Jezusa, by były piękne i czyste, nieskażone grzechem; by były gotowe do wszelkich poświęceń  i ofiary; czuwaj nad żonami i matkami, mężami i ojcami, nad dziadkami, aby ich troska o dom rodzinny była również troską o duchowy wymiar wspólnoty Kościoła domowego. W ogniskach życia rodzinnego pielęgnuj i ożywiaj głos powołania, otwierając serca młodzieży na głos Twojego Syna, który powołuje do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej. Spoglądaj z Miłością na kapłanów, którzy całe swoje życie poświęcają na rzecz budowania wspólnoty Kościoła, troszcząc się o piękno Domów Bożych  i duchowych świątyń swoich parafian. 

O Fatimska nasza Pani, w naszych sercach nosimy przekonanie, że gdzie wiara, nadzieja i miłość, tam pokój zagości. Dlatego dziś wołamy do Ciebie, Królowej Pokoju, uczyń z nami cud, skrusz skałę ludzkich serc, uprzedzeń, zerwij zasłonę nienawiści, ucisz krzyk wojny. Okaż się Matką jedności i pokoju. Niech nadejdzie kres przemocy i niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją, niech w rodzinach rozkwitnie jedność i zgoda, a pomiędzy narodami wzajemne zrozumienie i szacunek; niech pokój, prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim! Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym Pokojem. Niechaj narodów nie dzieli już nienawiść i pragnienie zemsty; świat zaś niech nie ulegnie mirażom fałszywego dobrobytu, który zabija godność osoby i wystawia na nieustanne ryzyko całe stworzenie (JP2).

O Fatimska nasza Pani, przyjmij nasze  zawierzenie, ukryj nas w swoim Matczynym i Niepokalanym Sercu, które jednoczy, byśmy razem z Tobą i  z Chrystusem tworzyli „serc wspólnotę”, pełną autentycznej wiary, nadziei i miłości. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.