Chrzest

Sakrament chrztu wyciska na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Przez ten znak zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa-Arcykapłana i włączeni do Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Charakteru sakramentalnego nie niszczy nawet grzech ciężki, dlatego chrzest można przyjąć tylko jeden raz. To niezatarte znamię powoduje, że mamy udział w tzw. powszechnym kapłaństwie wiernych, a więc zobowiązani jesteśmy do składania Bogu czci i budowania Kościoła.

Sakramentu Chrztu świętego udzielamy w naszej parafii w II i IV sobotę miesiąca na Mszy świętej o godz. 18.00.

Zgłoszenia dziecka do tegoż Sakramentu przyjmowane są w biurze parafialnym.

Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka i akt ślubu rodziców dziecka, zaświadczenia rodziców chrzestnych jeśli nie są z naszej. parafii.