EQUIPES NOTRE DAME

W naszej parafii powstały dwie wspólnoty EQUIPES NOTRE DAME. To propozycja dla małżonków, którzy chcą głębiej przeżywać swój związek.

Ruch Equipes Notre-Dame (END) wywodzi się z Francji. Krótko przed II wojną światową kilka małżeństw chcących przeżywać swoją miłość w duchu wiary zwróciło się o pomoc do ks. Henri Caffarela. Tak narodził się ruch END, działający obecnie w 67 krajach świata. W END angażuje się ponad 49 tysięcy małżeństw i 7 tysięcy kapłanów, a ks. Caff arel (+1996) jest kandydatem na ołtarze. Statuty ruchu zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. W Polsce formalne struktury END powstały 10 lat temu, ale doświadczenia Ekip Notre-Dame przeszczepiane były na polski grunt już znacznie wcześniej w Ruchu Światło–Życie. Co miesiąc jej członkowie spotykają się w domach, za każdym razem rolę gospodarza pełni inne małżeństwo. Spotkanie ekipy składa się z kilku elementów: posiłku, wspólnej modlitwy, tzw. dzielenia się życiem oraz wymiany myśli. Małżonkowie przyjmują Kartę END (po roku zapoznawania się z ruchem) małżonkowie zobowiązują się m.in. do modlitwy wspólnej, także z dziećmi, do comiesięcznej rozmowy duchowej z małżonkiem, rozważania tematu zadanego na dany miesiąc. Uczestniczą w rekolekcjach weekendowych i wakacyjnych (które są otwarte także dla małżeństw nienależących do END), w pielgrzymkach ruchu. – Bóg był dla nas ważny, ale nie potrafiliśmy uświadomić sobie, co to oznacza, trudno nam było to wyrażać. Metody, które proponuje END, pozwalają w codzienności naszej pracy, bycia w domu, wychowywania dzieci, kontaktach z innymi widzieć miłość Boga do nas. Duchowość małżeńska END to odnajdywanie dobra, radości i prawdziwego pokoju duszy we wszystkim, co nas spotyka codziennie – niewielka wspólnota ekipy wspiera w drodze do świętości i odnajdywania znaków działania Ducha Świętego w zlaicyzowanym świecie.