Ewangelia

20 sierpnia 2018

Pierwsze Czytanie

Księga Ezechiela 24,15-24.

Pan skierował do mnie te słowa:

Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona, i uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano.

Wówczas powiedziałem im: Pan skierował do mnie te słowa:

Wy zaś tak uczynicie, jak Ja uczyniłem: brody nie będziecie przysłaniać, nie będziecie spożywać chleba żałoby,
ale mając zawoje na głowach i sandały na nogach, nie będziecie lamentować ani płakać. Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych i będziecie wzdychać jeden przed drugim.

Psalm

Księga Powtórzonego Prawa 32,18-19.20.21.

Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła,  
zapomniałeś o Bogu, który dał ci życie.
Zobaczył to Pan i wzgardził,
oburzony na własnych synów i córki.
I rzekł: “Odwrócę od nich oblicze,
zobaczę ich koniec.
Gdyż są narodem niestałym,
dziećmi, w których nie ma wierności.
Mnie do zazdrości pobudzili tym, co wcale nie jest bogiem,
rozjątrzyli Mnie swymi czczymi bożkami;
i Ja ich do zazdrości pobudzę nie-ludem,
rozjątrzę ich narodem pozbawionym rozsądku”.

Drugie Czytanie

Nie znaleziono drugiego czytania na dzisiejszy dzień.

Ewangelia

Ewangelia wg św. Mateusza 19,16-22.

Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Kazanie

Nie znaleziono kazania na dzisiejszy dzień.