100-124

100. Niebiosa rosę

d                  C7F        B   F                             d C

1. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry,

d                  g             C                       B C7

Sprawiedliwego wylejcie chmury

F                                                 C         B                      FC

O, wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie

d                     g                       C7                     F4

I grzechów naszych nie pamiętaj  Panie.

2. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, dC7FBFdC

Sprawiedliwego wylejcie chmury dgCBC7

O spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany FCBFC

I ześlij Tego, co ma być zesłany dgC7F

3. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry,

Sprawiedliwego wylejcie chmury

Pociesz się ludu, pociesz w swej niedoli

Już się przybliża kres twojej niewoli.

4. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry,

Sprawiedliwego wylejcie chmury

Roztwórz się ziemio, i z łona twojego

Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego!

101. Niech Oblicze Twe

Niech Oblicze Twe, Panie mój

Zajaśnieje nad sługą Twym,

Niech przenika mnie Jego blask

102. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach

a            G           F            / e     a/   2x do zwr.

Ref. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja!    / 2x

a                           e                    a

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach

G              C          G                 a

Na wysokościach cześć niech oddają

F           G      a

Wielbijcie Pana duchy niebieskie

e                   a

Wielbijcie Pana Jego zastępy.

2. Słońce, księżycu wielbijcie Pana,

Gwiazdy świecące wielbijcie Pana

Niebiosa niebios wielbijcie Pana,

Wody podniebne wielbijcie Pana!

3. Niech wszyscy wielbią imię Pana,

bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,

bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,

niechaj na wieki brzmi Jego chwała.

4.On daje siłę swemu ludowi,

z prochu podnosi swoich przyjaciół,

jest Bogiem bliskim dla Izraela,

swoich wybranych On sam umacnia.

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,

Jego Synowi, który jest Panem

Duchowi, który w nas zamieszkuje,

Przez wszystkie wieki wieków. Amen!

103. Niechaj miłość Twa

D            G       D              G     A

Niechaj miłość Twa jak potężna fala

fis           h    fis                        h

spłynie tu przez łaski Twej zdrój,

e   fis    D                               2x

Chryste dotknij mnie.

104. Niechaj z nami będzie Pan

1. Niechaj z nami będzie Pan, alleluja!                                 E H7

Niech obroną będzie nam, alleluja!                                   fis H E H7E

2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja!

Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!

3. Chcemy zgłębiać Słowa treść, alleluja!

Braciom je radośnie nieść, alleluja!

4. Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja!                 E H7

I w przyjaźni z Bogiem być, alleluja!                                fis H E H7E

5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja!

Ty nam wieczne życie dasz, alleluja!

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja!

W Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja!

105. Niechaj zstąpi Duch Twój

e

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

C

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce

a                             H7

Obmyj mnie i uświęć mnie

e

Uwielbienia niech popłynie pieśń. /2x

C                                           G

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał

C                                             G

Chwała, Temu, który pierwszy umiłował mnie

C     H7                          e

Jezus, tylko Jezus Panem jest.

106. Nocą Ogród Oliwny

h e    Fis             h         A                  A7       D     H7

1. Nocą, Ogród Oliwny – śpią twardo wszyscy uczniowie.

e    Fis      h                        Fis

Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg – Człowiek

h                A            G       A                  D     H7

Ref.: Ojcze, jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich.

e       Fis         h        e                     Fis        h

Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić.    /2x

2. Nocą klęczę przed Tobą, ucichły auta, tramwaje h e Fis h A A7 D H7

Wszystko w życiu zawodzi, jedynie Ty pozostajesz e Fis h Fis Cis Fis

3. Nocą patrzę przez okno na skrawek nieba chmurnego,

Tyle w życiu cierpienia, lecz nie śmiem pytać dlaczego?

107. Matko z Częstochowskiego wizerunku

D          A                    G              A

Ref.: O Matko z Częstochowskiego wizerunku,

G              fis           e                 A

Pani Jasnogórska, Jutrzenko Wolności,

Fis       h           D  e   G   Fis  h

źródło Światła i Życia dla nas,

G        fis         h          e      G      h     (H)

bądź Matką, bądź Matką naszego zawierzenia.

D                  A                      h               e  A

1. Wraz z Tobą, Matko, chcemy dziś się zanurzyć

G                  fis          e             A

w jedynym świetle, którym jest Jezus,

D      A                            h  D e  fis G  e   A

aby moc Zmartwychwstałego była uzdrowieniem.

2. Spraw, aby w sercach Twoich synów i córek,

dotkniętych ogniem Bożego światła

wytrysnęło źródło życia, dar miłości Ojca.

3. Pomóż nam, Matko, przyjąć całą Prawdę

i za Jezusem pójść drogą krzyża,

by w ciemności nikt nie chodził, lecz miał światło Życia.

108. O, niebo jest w sercu mym

D fis h G A D                                               G e C D G

Ref.: O, niebo jest w sercu mym. / 4x

1. Królestwo Boga tutaj jest. Niebo jest w sercu mym.

Majestat Jego wokół nas. Niebo jest sercu mym.

I w Nim radości pełnia jest. Niebo jest sercu mym.

Świętości światło bije wkrąg. Niebo jest w sercu mym.

2. Swe cenne życie za mnie dał. Niebo…

Bym w sobie życie wieczne miał. Niebo…

W Chrystusie moja światłość jest. Niebo…

Nadzieja na dziedzictwo me. Niebo…

3. Świątynią Jego tronu my. Niebo…

A Jezus fundamentem jest. Niebo…

Powróci wkrótce, by nas wziąć. Niebo…

Przez Ducha swego woła: „Przyjdź”. Niebo…

109. O Matko, u stóp Twoich

G      e    D                   a                     D

1. O Matko, u stóp Twoich ziemia ludzi krzyczy

e     C   a         D         G

w rozpaczy i głodzie już bez sił.

G      e          D             a                     D

Więc zechciej się przejąć bolesnym losem naszym,

e    C       a     D      G

tych, którzy szukają drogi swej.

D             e            a             D

Ref.: O Święta Maryjo, o Królowo i Matko,

e                D      a      D

do Ciebie nasz świat się ucieka.

e       G G7       a          C             D7

O Święta Maryjo, o Królowo wszechświata,

e              D       D7      C  G

racz Bogu przekazać naszą miłość.

2. Wybrana przez Boga z powodu swej pokory,

bo chętnie dzieliłaś biednych los.

Czas ziemski przeżyłaś ukryta i nieznana,

rozpoznał Cię tylko dobry Bóg.

3. Królowo na niebie, zachowaj pamięć czasu,

gdy Ciebie dotknęły łzy i ból.

Królowo miłości, o przybądź nam na pomoc,

szczególnie w godzinę śmierci przyjdź.

110. O, Panie otwierasz rękę swoją

F          g                    C               d       C             F

1. O, Panie, otwierasz rękę swoją, na dłoni trzymasz ziarno;

d                    F                      B               A

ziarno życia, ziarno święte, ziarno wiary niepojętej.

d             C       F                     g                 d       A    d

Ziarnem Bóg człowieka karmi, Ciałem swym ze wzgórz Kalwarii.

2. O, Panie, otwierasz rękę swoją, naczynie pełne wina;

wino ciemne Tajemnicy, wino wiecznej obietnicy.

Winem Bóg człowieka syci, poi Krwią swej Tajemnicy.

3. O, Panie, otwierasz usta swoje i mówisz Prawdę pełną,

Słowo żywe, Ziarno słowa, prawdę w Słowie Bóg darował.

Płonie pośród nocy Słowo, Słowo, które jest Osobą.

111. O  Panie, nasz Panie

E               H7                A             H7

Ref.: O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe Imię

E             A          H7          E

i ponad niebiosa majestat Twój.  / 2x

E                H7            fis            cis

1. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz,

D                 A                H7

kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim.

Przyozdobiłeś go czcią swą i chwałą,

boskim swym życiem wciąż dzielisz się z nim.

2. Dałeś mu władzę nad dziełami rąk swoich,

wszystko złożyłeś pod jego stopy,

owce i bydło i dzikie zwierzęta,

wszystko, co płynie szlakami mórz.

Usta dzieci śpiewają Ci chwałę

Usta niemowląt śpiewają Ci.  / 2x

112. O Panie, Ty nam dajesz

h                                G       fis       h

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.  / 2x                          Palcówka

h         e         G          D       h        e         Fis

Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń:                   Bicie 1

h        A           h           e     fis          h

Ref.: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.  / 2x                   Bicie 2

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz.  / 2x                                  h G fis h

Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.                    h e G D h e Fis

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam.  / 2x

Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.

4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak.  / 2x

Idziemy więc by radość nieść, tam, gdzie jej światu brak.

113. O Panie, Tyś moim Pasterzem

E                H7       E

1. O Panie, Tyś moim Pasterzem,

fis                H7             E    H7

tak dobrym, że nic mi nie braknie.

E               H7                   E

Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,

fis             H           E   E7

prostymi ścieżkami prowadzisz.

A           fis            E     H7                   E

Ref.: Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego.  /2x

2. Choć idę przez ciemną dolinę,

niczego nie muszę się trwożyć,

bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie,

w obronie mej stanąć gotowy.

3. Do stołu swojego zaprasza,

na oczach mych wrogów to czyni.

Olejkiem mą głowę namaszcza,

a kielich napełnia obficie.

4. Twa łaska i dobroć podążą

w ślad za mną po dzień mój ostatni,

aż dotrę, o Panie, do domu,

by z Tobą zamieszkać na zawsze.

114. O Panie szukasz dzieci Twych

e       H7         e                               H7        e

1. O Panie szukasz dzieci Twych, bo Miłość Imię Twe.

e       H7         e                                     H7          e

Ty rozproszone złączyć chcesz, dać udział w łaskach swych.

e        a       H7                                             e

Ref.: Panie, Panie, złącz w swym Kościele rozdzielonych braci,

C                         e            H7       e

złącz wszystkich nas w miłości Twej.

2. Tyś zbawił świat przez swoją śmierć, bo Miłość Imię Twe.                                            e H7 e H7 e

O, zechciej włączyć wszystkich nas w Mistyczne Ciało swe.                             e H7 e H7 e

3. Ty zaspokajasz wszelki głód, bo Miłość Imię Twe.

O, uczyń znowu z chlebem cud i nakarm dzieci swe.

4. Wszak obiecałeś pokój dać, bo Miłość Imię Twe.

Racz w serca żar miłości wlać, Królestwo rozszerz swe.

115. O wychwalajcie

G+                              C+                    D

O wychwalajcie Go wszystkie narody

I wysławiajcie Go wszystkie ludy

Jego łaskawość nad nami potężna,

A Jego wierność trwa na wieki /2x

O alleluja, alleluja /4x

116. Oblubienica i Duch

D7                   g   D7    g                                    c

Oblubienica i Duch wołają „ przyjdź”

F7                                                         B

A ten kto słyszy, niech powie „przyjdź”

g                                                Es                                        c

Kto jest spragniony niech przyjdzie i pije

D7                                 g

Niech wody życia za darmo zaczerpnie

Alleluja, wielbimy Cię / 4x                c F g Es c D7 g

117. Oblubieniec

Bd Es F

B                            d

1. Oblubieniec czeka już,

Es

Pierzmy szaty,

F

blisko dzień wesela.

Zaproszonych gości tłum,

stoi u bram,

które Pan otwiera.

Ref. Jezus, Oblubieńcem naszym jest                Es F

A Kościół – Świętą Panną, którą umiłował

Jezus, Oblubieńcem naszym jest

A Kościół – Świętą Panną, którą obmył Swoją Krwią

2. Tylko Oblubieniec wie,

kto naprawdę

jest w Nim zakochany.

W dniu wesela znajdzie ich

Wniesie przez próg,

Przez żywota bramy.

118. Oczyść serce me

D          A      h                                  e            A

1. Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro.

D        A      h                           e             D          A

Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić.

D  G           A         D                G       A

Ref.: Zstąp ogniu, zstąp, przyjdź oczyść serce me.

D        A      G                    A

Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie.

D        A

Chcę zawsze być święty,

D                G              D              A

Tobie, mój Mistrzu, na zawsze oddany,

e                A       G /D

gotów, by służyć Ci.

2. Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw bym mógł być święty.                    D A h e A

Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść je. D A h e D A

119. Ofiaruję Tobie Panie mój

C          G                           a

1. Ofiaruję Tobie Panie mój

C                        F

Całe życie me,

C                                  G                      G7
cały jestem Twój aż na wieki

C                                  G                                   a

Oto moje serce, przecież wiesz,

C                                  F         G          C

Tyś miłością mą jedyną jest.

2. Przed ołtarzem świętym niosę Ci

całą duszę mą,

Ty zamieniasz ją

w krew i ciało

Oto moje serce …

3. Ofiaruję Tobie, Panie mój

Wszystkie myśli me

Tobie ufam wiesz

bardzo mocno

Oto moje serce…

4. Ty w ofierze swojej, Panie mój

cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki

Oto moje serce – proszę weź

Miłość Twoja niech umocni je.

120. Ogłaszamy Królestwo Boże

D                  F           e         D

Ogłaszamy Królestwo Boże w nas (…) 2x

D               (CD)

Wśród nas jest (…) 2x

CG           CG          C   G    D

Głusi znów słyszą, niewidomi widzą

C      G         CG        A

Umarli powstają, by żyć

C      G        C G      C  G        D

Ubogim głosimy tę Dobrą Nowinę

C   G           C G         A

Jezus jest Królem. Amen!

D                  F          e          D

[ogłaszamy Królestwo Boże w nas] zak.

121. Oto ja poślij mnie

E                     A           H

Oto ja, poślij mnie

E                                                A    H

dotknij ogniem moich warg

E                                               A           H

Powiedz Panie czego chcesz,

A                     cis                     A                                  H

a moją rozkoszą będzie być posłusznym

gis                                      cis                                A                                    H

1.Daj mi Twego Ducha abym mógł stać się chlebem

gis                                     cis                                  A                           H

Abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie

2. Nie chcę Ci już mówić o moich potrzebach

Panie Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienia.

122. Oto Pan Bóg przyjdzie

C   G              C             d           a             e              Fis  G

Ant.: Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą Świętych k’nam przybędzie:

C                          a           G  C          d            G C

wielka światłość w dzień ów będzie, alleluja, alleluja.

C                                       GC

1. Oczekujemy Zbawiciela świata,

a                                                     GC

który przekształcił nasze ciało poniżone

a                                                       G C

na podobne do swego chwalebnego Ciała.

2. Przeto żyjmy rozumnie i sprawiedliwie na tym świecie,              C GC

oczekując objawienia się chwały wielkiego Boga                                    a GC

i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.                                                              a GC

123. Oto są baranki młode

e h  e    h         G D e  e h  G                     a     e  D                                       (da d a FCd  daF g d C)

Ref.: Oto są baranki młode. Oto ci, co zawołali Alleluja.

e                                                           G  D      e                                       G  D                                        (d FC d FC)

Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili,

G  D  a        D G                                                                                                                                                     (FCg  CF)

Alleluja, alleluja.

e     G             D                e                                                 G                    D              e                          (d FC d F Cd)

1. Na Baranka pańskich godach, w szat świątecznych czystej bieli.

e                 D            a                   e                     G               D       a                    h e                                        (dC gd FCg a d)

Po krwawego morza wodach, nieśmy Panu pieśń weseli.

2. W Swej miłości wiekuistej, On nas Swoją krwią częstuje.                                  e G D e G D e

Nam też Ciało Swe przeczyste, Chrystus Kapłan ofiaruje.                                  e D a e G D a h e

3. Na drzwi świętą Krwią skropione, Anioł mściciel z lękiem wziera.

Pędzi morze rozdzielone, wrogów w nurtach swych pożera.

4. Już nam Paschą Tyś jest Chryste, Wielkanocną też Ofiarą.
Tyś przaśniki nasze czyste, dla dusz prostych z szczerą wiarą.

5. O Ofiaro Niebios święta, Ty moc piekła pokonywasz.

Zrywasz ciężkie śmierci pęta, wieniec życia nam zdobywasz.

6. Chrystus piekło pogromiwszy, Swój zwycięski znak roztacza.               e G D e G D e

Niebo ludziom otworzywszy, króla mroków w więzy wtłacza.             e D a e G D a h e

7. Byś nam wiecznie Jezu drogi, Wielkanocną był radością.

Strzeż od grzechu śmierci srogiej, odrodzonych Twą miłością.

8. Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje.

I Świętemu też Duchowi, niech na wieki nie ustaje.

124. Oto stoję u drzwi

d          C            d   a

Oto stoję u drzwi i kołaczę.  / 2x

F                            C                      d

Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,

a          F         G           d                        G

wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

100. Niebiosa rosę

d C7F B F d C

1. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry,

d g C B C7

Sprawiedliwego wylejcie chmury

F C B FC

O, wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie

d g C7 F4

I grzechów naszych nie pamiętaj Panie.

2. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, dC7FBFdC

Sprawiedliwego wylejcie chmury dgCBC7

O spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany FCBFC

I ześlij Tego, co ma być zesłany dgC7F

3. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry,

Sprawiedliwego wylejcie chmury

Pociesz się ludu, pociesz w swej niedoli

Już się przybliża kres twojej niewoli.

4. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry,

Sprawiedliwego wylejcie chmury

Roztwórz się ziemio, i z łona twojego

Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego!

101. Niech Oblicze Twe

Niech Oblicze Twe, Panie mój

Zajaśnieje nad sługą Twym,

Niech przenika mnie Jego blask

102. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach

a G F / e a/ 2x do zwr.

Ref. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja! / 2x

a e a

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach

G C G a

Na wysokościach cześć niech oddają

F G a

Wielbijcie Pana duchy niebieskie

e a

Wielbijcie Pana Jego zastępy.

2. Słońce, księżycu wielbijcie Pana,

Gwiazdy świecące wielbijcie Pana

Niebiosa niebios wielbijcie Pana,

Wody podniebne wielbijcie Pana!

3. Niech wszyscy wielbią imię Pana,

bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,

bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,

niechaj na wieki brzmi Jego chwała.

4.On daje siłę swemu ludowi,

z prochu podnosi swoich przyjaciół,

jest Bogiem bliskim dla Izraela,

swoich wybranych On sam umacnia.

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,

Jego Synowi, który jest Panem

Duchowi, który w nas zamieszkuje,

Przez wszystkie wieki wieków. Amen!

103. Niechaj miłość Twa

D G D G A

Niechaj miłość Twa jak potężna fala

fis h fis h

spłynie tu przez łaski Twej zdrój,

e fis D 2x

Chryste dotknij mnie.

104. Niechaj z nami będzie Pan

1. Niechaj z nami będzie Pan, alleluja! E H7

Niech obroną będzie nam, alleluja! fis H E H7E

2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja!

Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!

3. Chcemy zgłębiać Słowa treść, alleluja!

Braciom je radośnie nieść, alleluja!

4. Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja! E H7

I w przyjaźni z Bogiem być, alleluja! fis H E H7E

5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja!

Ty nam wieczne życie dasz, alleluja!

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja!

W Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja!

105. Niechaj zstąpi Duch Twój

e

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

C

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce

a H7

Obmyj mnie i uświęć mnie

e

Uwielbienia niech popłynie pieśń. /2x

C G

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał

C G

Chwała, Temu, który pierwszy umiłował mnie

C H7 e

Jezus, tylko Jezus Panem jest.

106. Nocą Ogród Oliwny

h e Fis h A A7 D H7

1. Nocą, Ogród Oliwny – śpią twardo wszyscy uczniowie.

e Fis h Fis

Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg – Człowiek

h A G A D H7

Ref.: Ojcze, jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich.

e Fis h e Fis h

Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić. /2x

2. Nocą klęczę przed Tobą, ucichły auta, tramwaje h e Fis h A A7 D H7

Wszystko w życiu zawodzi, jedynie Ty pozostajesz e Fis h Fis Cis Fis

3. Nocą patrzę przez okno na skrawek nieba chmurnego,

Tyle w życiu cierpienia, lecz nie śmiem pytać dlaczego?

107. Matko z Częstochowskiego wizerunku

D A G A

Ref.: O Matko z Częstochowskiego wizerunku,

G fis e A

Pani Jasnogórska, Jutrzenko Wolności,

Fis h D e G Fis h

źródło Światła i Życia dla nas,

G fis h e G h (H)

bądź Matką, bądź Matką naszego zawierzenia.

D A h e A

1. Wraz z Tobą, Matko, chcemy dziś się zanurzyć

G fis e A

w jedynym świetle, którym jest Jezus,

D A h D e fis G e A

aby moc Zmartwychwstałego była uzdrowieniem.

2. Spraw, aby w sercach Twoich synów i córek,

dotkniętych ogniem Bożego światła

wytrysnęło źródło życia, dar miłości Ojca.

3. Pomóż nam, Matko, przyjąć całą Prawdę

i za Jezusem pójść drogą krzyża,

by w ciemności nikt nie chodził, lecz miał światło Życia.

108. O, niebo jest w sercu mym

D fis h G A D G e C D G

Ref.: O, niebo jest w sercu mym. / 4x

1. Królestwo Boga tutaj jest. Niebo jest w sercu mym.

Majestat Jego wokół nas. Niebo jest sercu mym.

I w Nim radości pełnia jest. Niebo jest sercu mym.

Świętości światło bije wkrąg. Niebo jest w sercu mym.

2. Swe cenne życie za mnie dał. Niebo…

Bym w sobie życie wieczne miał. Niebo…

W Chrystusie moja światłość jest. Niebo…

Nadzieja na dziedzictwo me. Niebo…

3. Świątynią Jego tronu my. Niebo…

A Jezus fundamentem jest. Niebo…

Powróci wkrótce, by nas wziąć. Niebo…

Przez Ducha swego woła: „Przyjdź”. Niebo…

109. O Matko, u stóp Twoich

G e D a D

1. O Matko, u stóp Twoich ziemia ludzi krzyczy

e C a D G

w rozpaczy i głodzie już bez sił.

G e D a D

Więc zechciej się przejąć bolesnym losem naszym,

e C a D G

tych, którzy szukają drogi swej.

D e a D

Ref.: O Święta Maryjo, o Królowo i Matko,

e D a D

do Ciebie nasz świat się ucieka.

e G G7 a C D7

O Święta Maryjo, o Królowo wszechświata,

e D D7 C G

racz Bogu przekazać naszą miłość.

2. Wybrana przez Boga z powodu swej pokory,

bo chętnie dzieliłaś biednych los.

Czas ziemski przeżyłaś ukryta i nieznana,

rozpoznał Cię tylko dobry Bóg.

3. Królowo na niebie, zachowaj pamięć czasu,

gdy Ciebie dotknęły łzy i ból.

Królowo miłości, o przybądź nam na pomoc,

szczególnie w godzinę śmierci przyjdź.

110. O, Panie otwierasz rękę swoją

F g C d C F

1. O, Panie, otwierasz rękę swoją, na dłoni trzymasz ziarno;

d F B A

ziarno życia, ziarno święte, ziarno wiary niepojętej.

d C F g d A d

Ziarnem Bóg człowieka karmi, Ciałem swym ze wzgórz Kalwarii.

2. O, Panie, otwierasz rękę swoją, naczynie pełne wina;

wino ciemne Tajemnicy, wino wiecznej obietnicy.

Winem Bóg człowieka syci, poi Krwią swej Tajemnicy.

3. O, Panie, otwierasz usta swoje i mówisz Prawdę pełną,

Słowo żywe, Ziarno słowa, prawdę w Słowie Bóg darował.

Płonie pośród nocy Słowo, Słowo, które jest Osobą.

111. O Panie, nasz Panie

E H7 A H7

Ref.: O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe Imię

E A H7 E

i ponad niebiosa majestat Twój. / 2x

E H7 fis cis

1. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz,

D A H7

kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim.

Przyozdobiłeś go czcią swą i chwałą,

boskim swym życiem wciąż dzielisz się z nim.

2. Dałeś mu władzę nad dziełami rąk swoich,

wszystko złożyłeś pod jego stopy,

owce i bydło i dzikie zwierzęta,

wszystko, co płynie szlakami mórz.

Usta dzieci śpiewają Ci chwałę

Usta niemowląt śpiewają Ci. / 2x

112. O Panie, Ty nam dajesz

h G fis h

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew. / 2x Palcówka

h e G D h e Fis

Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń: Bicie 1

h A h e fis h

Ref.: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. / 2x Bicie 2

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. / 2x h G fis h

Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. h e G D h e Fis

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. / 2x

Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.

4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. / 2x

Idziemy więc by radość nieść, tam, gdzie jej światu brak.

113. O Panie, Tyś moim Pasterzem

E H7 E

1. O Panie, Tyś moim Pasterzem,

fis H7 E H7

tak dobrym, że nic mi nie braknie.

E H7 E

Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,

fis H E E7

prostymi ścieżkami prowadzisz.

A fis E H7 E

Ref.: Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. /2x

2. Choć idę przez ciemną dolinę,

niczego nie muszę się trwożyć,

bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie,

w obronie mej stanąć gotowy.

3. Do stołu swojego zaprasza,

na oczach mych wrogów to czyni.

Olejkiem mą głowę namaszcza,

a kielich napełnia obficie.

4. Twa łaska i dobroć podążą

w ślad za mną po dzień mój ostatni,

aż dotrę, o Panie, do domu,

by z Tobą zamieszkać na zawsze.

114. O Panie szukasz dzieci Twych

e H7 e H7 e

1. O Panie szukasz dzieci Twych, bo Miłość Imię Twe.

e H7 e H7 e

Ty rozproszone złączyć chcesz, dać udział w łaskach swych.

e a H7 e

Ref.: Panie, Panie, złącz w swym Kościele rozdzielonych braci,

C e H7 e

złącz wszystkich nas w miłości Twej.

2. Tyś zbawił świat przez swoją śmierć, bo Miłość Imię Twe. e H7 e H7 e

O, zechciej włączyć wszystkich nas w Mistyczne Ciało swe. e H7 e H7 e

3. Ty zaspokajasz wszelki głód, bo Miłość Imię Twe.

O, uczyń znowu z chlebem cud i nakarm dzieci swe.

4. Wszak obiecałeś pokój dać, bo Miłość Imię Twe.

Racz w serca żar miłości wlać, Królestwo rozszerz swe.

115. O wychwalajcie

G+ C+ D

O wychwalajcie Go wszystkie narody

I wysławiajcie Go wszystkie ludy

Jego łaskawość nad nami potężna,

A Jego wierność trwa na wieki /2x

O alleluja, alleluja /4x

116. Oblubienica i Duch

D7 g D7 g c

Oblubienica i Duch wołają „ przyjdź”

F7 B

A ten kto słyszy, niech powie „przyjdź”

g Es c

Kto jest spragniony niech przyjdzie i pije

D7 g

Niech wody życia za darmo zaczerpnie

Alleluja, wielbimy Cię / 4x c F g Es c D7 g

117. Oblubieniec

Bd Es F

B d

1. Oblubieniec czeka już,

Es

Pierzmy szaty,

F

blisko dzień wesela.

Zaproszonych gości tłum,

stoi u bram,

które Pan otwiera.

Ref. Jezus, Oblubieńcem naszym jest Es F

A Kościół – Świętą Panną, którą umiłował

Jezus, Oblubieńcem naszym jest

A Kościół – Świętą Panną, którą obmył Swoją Krwią

2. Tylko Oblubieniec wie,

kto naprawdę

jest w Nim zakochany.

W dniu wesela znajdzie ich

Wniesie przez próg,

Przez żywota bramy.

118. Oczyść serce me

D A h e A

1. Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro.

D A h e D A

Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić.

D G A D G A

Ref.: Zstąp ogniu, zstąp, przyjdź oczyść serce me.

D A G A

Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie.

D A

Chcę zawsze być święty,

D G D A

Tobie, mój Mistrzu, na zawsze oddany,

e A G /D

gotów, by służyć Ci.

2. Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw bym mógł być święty. D A h e A

Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść je. D A h e D A

119. Ofiaruję Tobie Panie mój

C G a

1. Ofiaruję Tobie Panie mój

C F

Całe życie me,

C G G7
cały jestem Twój aż na wieki

C G a

Oto moje serce, przecież wiesz,

C F G C

Tyś miłością mą jedyną jest.

2. Przed ołtarzem świętym niosę Ci

całą duszę mą,

Ty zamieniasz ją

w krew i ciało

Oto moje serce …

3. Ofiaruję Tobie, Panie mój

Wszystkie myśli me

Tobie ufam wiesz

bardzo mocno

Oto moje serce…

4. Ty w ofierze swojej, Panie mój

cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki

Oto moje serce – proszę weź

Miłość Twoja niech umocni je.

120. Ogłaszamy Królestwo Boże

D F e D

Ogłaszamy Królestwo Boże w nas (…) 2x

D (CD)

Wśród nas jest (…) 2x

CG CG C G D

Głusi znów słyszą, niewidomi widzą

C G CG A

Umarli powstają, by żyć

C G C G C G D

Ubogim głosimy tę Dobrą Nowinę

C G C G A

Jezus jest Królem. Amen!

D F e D

[ogłaszamy Królestwo Boże w nas] zak.

121. Oto ja poślij mnie

E A H

Oto ja, poślij mnie

E A H

dotknij ogniem moich warg

E A H

Powiedz Panie czego chcesz,

A cis A H

a moją rozkoszą będzie być posłusznym

gis cis A H

1.Daj mi Twego Ducha abym mógł stać się chlebem

gis cis A H

Abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie

2. Nie chcę Ci już mówić o moich potrzebach

Panie Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienia.

122. Oto Pan Bóg przyjdzie

C G C d a e Fis G

Ant.: Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą Świętych k’nam przybędzie:

C a G C d G C

wielka światłość w dzień ów będzie, alleluja, alleluja.

C GC

1. Oczekujemy Zbawiciela świata,

a GC

który przekształcił nasze ciało poniżone

a G C

na podobne do swego chwalebnego Ciała.

2. Przeto żyjmy rozumnie i sprawiedliwie na tym świecie, C GC

oczekując objawienia się chwały wielkiego Boga a GC

i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. a GC

123. Oto są baranki młode

e h e h G D e e h G a e D (da d a FCd daF g d C)

Ref.: Oto są baranki młode. Oto ci, co zawołali Alleluja.

e G D e G D (d FC d FC)

Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili,

G D a D G (FCg CF)

Alleluja, alleluja.

e G D e G D e (d FC d F Cd)

1. Na Baranka pańskich godach, w szat świątecznych czystej bieli.

e D a e G D a h e (dC gd FCg a d)

Po krwawego morza wodach, nieśmy Panu pieśń weseli.

2. W Swej miłości wiekuistej, On nas Swoją krwią częstuje. e G D e G D e

Nam też Ciało Swe przeczyste, Chrystus Kapłan ofiaruje. e D a e G D a h e

3. Na drzwi świętą Krwią skropione, Anioł mściciel z lękiem wziera.

Pędzi morze rozdzielone, wrogów w nurtach swych pożera.

4. Już nam Paschą Tyś jest Chryste, Wielkanocną też Ofiarą.
Tyś przaśniki nasze czyste, dla dusz prostych z szczerą wiarą.

5. O Ofiaro Niebios święta, Ty moc piekła pokonywasz.

Zrywasz ciężkie śmierci pęta, wieniec życia nam zdobywasz.

6. Chrystus piekło pogromiwszy, Swój zwycięski znak roztacza. e G D e G D e

Niebo ludziom otworzywszy, króla mroków w więzy wtłacza. e D a e G D a h e

7. Byś nam wiecznie Jezu drogi, Wielkanocną był radością.

Strzeż od grzechu śmierci srogiej, odrodzonych Twą miłością.

8. Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje.

I Świętemu też Duchowi, niech na wieki nie ustaje.

124. Oto stoję u drzwi

d C d a

Oto stoję u drzwi i kołaczę. / 2x

F C d

Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,

a F G d G

wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.