125-149

125. Otwórzcie serca

a               d          G                      e

1. Otwórzcie serca, tchnienie daje Bóg,

a                       d                       G

niech Jego życie rośnie w naszej duszy.

a                 F        G           e

I niech nowy lud narodzi się z wód

a                                  G

Chrztem świętym na życie umocniony!

C              a       d                       G

Otwórzcie serca, tchnienie daje Duch,

C              a                      d    G  e               G  C

On jest oddechem naszej duszy, nam zostawiony!

2. Wydajcie ciała na Ognia żar,

tym ogniem płonie serce starej ziemi.

Zwycięstwa znak, Jezusa znak,

nadzieją dusze wam napełni.

Wydajmy ciała na Ognia żar,

Jezusa spełni się pragnienie – nasze zbawienie.

3. Jak żyzna rola przyjmij Ducha siew,

niech On przemieni każde twe cierpienie,

bo krzywda i ból to znak, że Bóg twój

wraz z tobą dopełnia odkupienie.

Jak żyzna rola ten przyjmijmy siew,

na służbę Panu dajmy siebie w żywym Kościele.

4. Zobaczcie, w sercach mieszka Boży Gość!

To On w modlitwę zmienia twe pragnienie.

Choć smutek, choć noc, On daje wam moc

by Bogu oddawać uwielbienie.

Przystańmy, w sercach słychać Ducha głos,

w ciszy rozlega się wołanie: Ojcze, nasz Panie!

126. Pan jest mocą

d    C     F                   B C                 F           C

Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan.

B     A          d     C        F

Moja tarcza i moja siła, to mój Bóg.

B        C                    a      d          B  C   F

Nie jestem sam, w Nim moja siła, nie jestem sam.

127. Pan jest pasterzem moim I

a                G             a     F             G         C  E

Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie,

F            G               C  E    a

/ na niwach zielonych pasie mnie,

d                                        a  E   a

nad wody spokojne prowadzi mnie.  / 2x

128. Pan jest pasterzem moim II

e     a          D                 e

Laj la-laj, la, la-la-la-la , laj      /2x

e     a        D             e                                   a

Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie

D                        e

Na zielonych niwach pasie mnie,

a        D         e

Na spokojne wody mnie prowadzi

a              C                  D

I duszę mą pokrzepia i wiedzie mnie ścieżkami

C      D      e

Sprawiedliwości Swojej.

G                  D          a        e

Choćbym nawet szedł ciemną doliną,

G              D         a                e

Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną

G  D      A e     G     D      A           e

Laska  Twoja i kij Twój mnie pocieszają! Laj…

129. Pan moją mocą

C                            G

1. Pan moją mocą i źródłem męstwa,

a                                                 A7

Jemu zawdzięczam moje ocalenie.

d                              G                           C                    a

On Bogiem moim –  uwielbiać Go będę.

d                                                                                 G

On Panem moim- będę Go wywyższać!

2. Któż spośród Bogów jest równy Tobie,

z blasku świętości któż Ci jest podobny?

Wiodłeś swą laską lud oswobodzony,

przyprowadziłeś w święte swe mieszkanie.

130. Pan Wieczernik przygotował

A                       D       A           h                   E                                                         (HEH cis Fis)

Ref.: Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.

A                              D                 h       E        A                                                       (HE cis Fis H)

Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. / 2x

h                       fis                 A                   fis                                                                 (cis gis H gis)

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija czas.

h                           A              fis                EA                                                                 (gis H gis Fis H)

Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was.

2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma,

niech nikogo w nim nie braknie, Uczta Pańska trwa.

3. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy chleb,

pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć.

4. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak,

z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.

5. Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z Nim,

Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym.

6. Nakarmieni Chlebem Żywym wznieśmy Panu pieśń.

Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc.

131. Pan wywyższony

F                                                                           g

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał,

B                     C

uwielbiajmy Go.

F

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony,

B     C            D

oddajmy Jemu cześć!

g                 C              F                 a    B

On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa.

g                C      F           a           B F

Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem.

g                            B                                                  F

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał.

132. Panie dobry jak chleb

C        F                G G7                  a                F            G G7

Ref.: Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła,

a          e             F        A7         d        G          C

bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.

C             d                        G

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,

d             D7               GG7

byśmy do nieba w drodze nie ustali.

a         G                           C

Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię,

d                   C   (D7)     G (G7)

dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,

bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,

a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,

jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?

Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.

4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,

a w znaku chleba w świątyniach zostałeś.

I dla nas zawsze masz otwarte Serce,

bo Ty do końca nas umiłowałeś.

133. Panie mój przychodzę dziś

F                            B              F                     B

Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm.

F                    d                     g C

Skłaniam się przed świętym tronem Twym.

F                   B                       A               d

Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci

g                             C            g                               C

i uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w prawdzie Cię!

g              C                     F   BF

Życie me oddaję Tobie, uświęć je.

134. Panie, pragnienia ludzkich serc,

C                        F            C           F                e

Ref.: Panie, pragnienia ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam.

a                      e          C              d          G        C

Przyjdź Chlebie Żywy, Zbawco nasz, Pszeniczny Darze przyjdź.

C           a      F        e         a     e       a

1. Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos,

d                       G                    d                  G

tak wzywasz nas, Rodzinę swą, za Tobą chcemy iść.

2. Z radością więc śpiewamy Ci, ten dziękczynienia hymn.                        C a F e a e a

Godnymi czynisz dzisiaj nas Niebieski dzielić Chleb.                             d G d G

3. Ty, Panie dajesz siebie nam, by naszym życiem być,

jak braciom służyć, naucz, jak miłością, prawdą żyć.

135. Panie światło miłości Twej świeci

A               D              A                           E                       A                   D                            A              E                        G CG D G C G D

1. Panie, światło miłości Twej świeci, pośród wszelkiej ciemności świeci.

D                          E                         cis        fis     D                   E                    cis                        f                                         C D h e C D h e

Oświeć nas, Jezu, Światłości świata, wyzwól prawdą, którą przynosisz.

D                E         D                     E                                                                                                                                                                                   C D C D

Oświeć mnie, oświeć mnie.

A                   E    fis                                  h                   E                                                                                                                  G D e a D

Ref.: Świeć, Jezu świeć! Chwałą Ojca napełnij ziemię!

A            E             fis                             hG     E                                                                                                                G D e a F D

Płoń, Duchu płoń. W sercach ogień złóż!

A         E             fis                 h                       E                                                                                                                              GD e a D

Płyń rzeko, płyń! Zalej łaską narody całe!

A    E     fis                                    h       E     A                                                                                                                   G D e a DG

Ślij słowo Twe, światłość niech stanie się.

2. Panie, wchodzę w Twą obecność, cień ustąpił przed Twoim blaskiem.

Dzięki Krwi Twojej żyję w światłości, badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności

Oświeć mnie, oświeć mnie.

3. Widzę Twoją królewską jasność, która twarze nam rozjaśnia

potem prowadzi od chwały do chwały, życiem naszym o Tobie opowie.

Oświeć mnie, oświeć mnie.

136. Panie Twój tron

D7               e                  A7                                 Dfis7h

Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata

D7             e                   A7               D

Jesteś Najwyższy, Panie mój, Królu mój                                                    2x

fis                              a                        D   (za 2 G)

Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nasz        2x

137. Panie wielbię Cię

Panie wielbię Cię                               G

I chcę z dnia na dzień             e

Bliżej Ciebie być                    C

Z Tobą zawsze być                D

Panie wielbię Cię.                  G

138. Podnieś mnie Jezu

d                                                         C                                    /d C a

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca / 2x

F                                                         C               a                dCad  Cad

Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia, amen, amen.

139. Podnieśmy sztandary miłości

g      E                  F           g           Fg        E                B           F
Ref.: Podnieśmy sztandary miłości, alleluja! A trąby niech grają do boju.

E                    F               g                Fg    E      F        g

Chrystus nam daje zwycięstwo, alleluja! Jerycho upadnie.

B                F           C           g            E             F              gD

1. Ciało Chrystusa jest armią zbrojną, co zwalcza moce ciemności.

B            F                                E          F                g

Wyzwala ona więźniów mocą Imienia Chrystusa Króla.

2. Bracia, dziś Chrystus nas wzywa do siebie, by walczyć przy Jego boku.

To On nam daje życie, by zanosić je tam, gdzie go brak.

3. Bracia zostańmy w jedności ze sobą i Ducha złączeni mocą;

zebrani wokół Pana, walczmy do dnia, gdy On znów powróci.

4. Głośmy, że Chrystus zmartwychwstał, że śmierć nie ma nad Nim już swojej mocy.

Ciemnościom stawmy czoła, Ducha zbroję przywdziejmy na siebie.

5. W imieniu Boga, naszego Ojca, w imieniu Chrystusa Pana,

w imieniu Ducha mocy toczmy walkę do końca swych dni.

140. Pokładam w Panu ufność mą

fis                                                                                           h                      E fis                                              e  a  D  e

Ref.: Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego Słowu.  /2x

fis                                                                    cis                                                                                                                             e   h

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,

cis 7                                                                              fis                                                                                                                                 h7 e

racz wysłuchać, Panie, prośby mej.

D                                                                           fis                                                                                                                             C   e

Nakłoń ku mnie ucho swe łaskawie.

cis                                             fis                                                                                                                                              h   e

Usłysz modły i błagania.

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,

któż przed gniewem Twym ostoi się?

Lecz ufamy, że przebaczysz winy,

byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu,

dusza moja ufa Jego Słowu.

Tęskniej czeka dusza moja Pana,

niż jutrzenki nocne straże.

4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże

niechaj Pana czeka Boży lud,

bo u Pana znajdzie zmiłowanie

i obfite odkupienie.

141. Powiedziałeś Panie

Fis                 Cis

1. Powiedziałeś Panie dosyć lęku

Fis                        Cis

powiedziałeś kochaj, w tym jest sens

b                                         Fis

pokazałeś dziwny świat miłości

Fis                        Gis                         F (Cis)

w który teraz ponad wszystko wierzyć chcę     2x

Fis      Gis               Cis

Ref. Śpiewajmy Panu tę pieśń jedności

Fis                          Gis                     Cis

W której kochać chcemy wszystkich tak jak On

f       b                     Fis

Chcemy żyć w prawdzie, wierze i miłości

Gis                   F (Cis)

Chcemy stworzyć w Bożym świecie wspólny dom 2x

2. I nadziei dałeś całe morze

tej nadziei, która każe iść

zbłękitniałe oczy Twej miłości

dają duszy wielką radość, kochać chcę

3. Przemieniamy z Tobą ziemię w niebo

W białą szatę stroisz cały świat

Po ogrodach leżą kopy śniegu

To nie zima, anioł zgubił pióra swe.

142. Pozdrawiam Ciebie Matko

D                        e                  A7               D

1. Pozdrawiam Ciebie, Matko, Mistrzyni moich dróg.

h                       e              A7                 D

Pozdrawiam Ciebie, Pani, Nadziejo moich próśb.

D                     G                      g          D

Pozdrawiam Cię, Królowo, w swe dłonie weź nasz los.

h                           e           A7                  D

I wspieraj byśmy zawsze nieśli miłości ton.

D D7       e      A7  D

Ref.: Ave Maryja, woła cały świat,

h            e                 A         D

Ave Maryja, Matko Boga i nas.  / 2x

2. Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie Ave pieśń.                                     D e A7 D

Niechaj maj trwa dla nas na zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć.                      h e A7 D

Niech nigdy nie ustanie pozdrowień Ave moc.                                                                           D G g D

Ty naszym hymnem stań się, pragnieniem naszym bądź.                                    h e A7 D

143. Póki mego życia

DhGA

D           h                               G                                   D

Póki mego życia Panu śpiewać chcę,

e                          A                   D     G A

Grać memu Bogu, póki życia starczy mi

D                   h                         G                          D

Niech miła Ci będzie Panie moja pieśń

e                                     A                      D     D7

będę radował się w Panu, Bogu mym

G                                  A                        D               h

Ref.: Błogosław duszo moja Pana, Alleluja, Alleluja

G                                  A        D    D7

Błogosław duszo moja Pana, Alleluja  / 2x

Bogu memu ufam, On prowadzi mnie.

Jak pasterz owce swoje, Pan Bóg wiedzie nas.

Głosić chcę, o Panie miłosierdzie Twe,

niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twojej blask.

144. Pragnę wielbić Ciebie

D                       e     A                                                D fis h

Pragnę wielbić Ciebie, zaśpiewać chwały pieśń,

e      A                           D D7

Złożyć u stóp Twoich całe życie me

G     A                                  fis h

Niechaj z głębi serca płynie hymn miłości

e            A7    G    D D7

Wszystko we mnie śpiewa – Abba Ojcze

G             A                     fis7 h

Pragnę Tobie poddać myśli, czyny, wolę,

e          A7                    D GD

Szczerze teraz wyznać – ja kocham Cię.

145. Przed obliczem Pana

d                             C          d   C d

1. Przed obliczem Pana uniżmy się, (…)   / 2x

F                    G        A

Pan sam (…) wywyższy nas, (…)

d            C            d                          C         d

Jego jest ziemia i czas, Pan sam wywyższy nas.   /  2x

2. Z pokorą stań przed Panem Twym (…)

3. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu (…)

na zak.: zamiast „Pan sam” – A On/ powiedzie cię/ dalej i dalej,       F/GA/dCd

A On/ powiedzie cię/ wyżej do nieba   F/GA/dCd

A On będzie z tobą szedł                       Cd

146. Przybądź Duchu Święty

g                        c              F  B                g                c               F B

1.Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty

d            Es                 F   B     D                                    g D

Światła Twego strumień! Przyjdź Ojcze ubogich,

Es      D          g  F             B   F           D                                        Es Dg

Dawco darów mnogich, przyjdź Światłości sumień

2. O najmilszy z Gości, słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą

W skwarze żywą wodą, w płaczu utuleniem

3.Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza

poddaj swej potędze! Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze!

4. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę! Nagnij co jest harde,

Rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.

5. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym,

siedmiorakie dary! Daj zasługę męstwa,

daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary

Amen, alleluja

147. Przyjdź, śpiewaj Panu

D                                G         D

Ref.: Przyjdź śpiewaj Panu radości pieśń.  / 4x

D                        G       A        D

/  Przyjdź śpiewaj Panu nową pieśń,

G             A           D                           G D

okrzyk wznieś bo On skałą jest naszego zbawienia.  /2x

G                  A          D                               G             A      D

1. Z dziękczynieniem do Niego przyjdźmy, chwalmy pieśnią, muzyką wraz,

G              A     Fis            h   E                              A

bowiem On, nasz Pan, to wielki Bóg, On Królem królów jest.

2. W uwielbieniu do Niego przyjdźmy, na kolanach oddajmy hołd,

bowiem On, nasz Bóg, my Jego lud, krzyczmy na Jego cześć.

148. Przyjdź z pokłonem

D                               G

Przyjdź z pokłonem, ludu Boży

A                                       D Fis

Przyjdź ze śpiewem, ludu święty

h                                 e

Sław Jezusa, swego Zbawcę

A                                  D

Wspaniałego Króla chwały.

149. Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary

D                  Fis                 h (D7)

Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary,

G                   e                A

pobłogosław wino to i chleb.

D                 Fis                      h         G

Wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy

G       A             G D

Przyjmij w darze dobry Boże nasz.   /2x

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.