Wielki Tydzień w naszej parafii

wielki_postWielki czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00,  po niej adoracja w ciemnicy do 22.00. Od 21 adorację prowadzi młodzież.

Wielki piątek

Adoracja w ciemnicy od godz. 9.00. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00, po liturgii adoracja przy Grobie pańskim do 22.00. Od 21-22 adorację prowadzi młodzież.

Wielka sobota

Adoracja przy grobie pańskim od godz. 9.00. Święcenie potraw od 9 do 17 co godzinę, Wigilia Paschalna o godz. 20.00. Przynosimy świece.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Msze św. o godz. 6.00 z procesją eucharystyczną, 10.00, 11.30, 17.00.

Poniedziałek Wielkanocny

Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 17.00.

zmartwychwstanieb2

„gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie i próżna jest także nasza wiara.”(1 Kor 15, 14)